Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0142(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0235/2016

Předložené texty :

A8-0235/2016

Rozpravy :

PV 14/12/2016 - 17
CRE 14/12/2016 - 17

Hlasování :

PV 15/12/2016 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0508

Přijaté texty
PDF 396kWORD 44k
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk
Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení ***I
P8_TA(2016)0508A8-0235/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0290),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0176/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. prosince 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0235/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním  parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení)
P8_TC1-COD(2016)0142

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/371.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí