Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/3010(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1334/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1334/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0509

Usvojeni tekstovi
PDF 365kWORD 55k
Četvrtak, 15. prosinca 2016. - Strasbourg
Zaštitne mjere protiv unosa u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2016. o nacrtu provedbene direktive Komisije o izmjeni priloga I.–V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (D047308/01 – 2016/3010(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene direktive Komisije o izmjeni priloga I.–V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (D047308/01),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice(1), a posebno njezin članak 14. stavak 2. točke (c) i (d) i članak 18. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje(3),

–  uzimajući u obzir provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/715 od 11. svibnja 2016. o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa u Uniju i njegova širenja unutar Unije(4),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane od 30. siječnja 2014.(5),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da se nacrtom provedbene direktive Komisije traži izmjena priloga I. do V. Direktive 2000/29/EZ; budući da će Direktiva 2000/29/EZ biti stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje čim ta uredba postane važeća;

B.  budući da nacrt provedbene direktive Komisije nije u skladu s ciljevima Uredbe (EU) 2016/2031 jer narušava zahtjeve za uvođenje u Uniju navedenih plodova podložnih štetnim organizmima, a to se posebno odnosi na crnu pjegavost agruma i bakterijski rak agruma;

1.  smatra da nacrt provedbene direktive Komisije nije u skladu s pravom Unije jer nije kompatibilan s ciljem Uredbe (EU) 2016/2031 prema kojem treba odrediti fitosanitarne rizike koje predstavlja bilo koja vrsta, soj ili biotip patogenih uzročnika, životinja ili parazitskog bilja štetnih za bilje ili biljne proizvode („štetni organizmi”) i mjere za ublažavanje tih rizika do prihvatljive razine; podsjeća, u vezi s tim, da će se Uredbom (EU) 2016/2031, čim postane važeća, (tj. 14. prosinca 2019.) staviti izvan snage i zamijeniti Direktiva 2000/29/EZ;

2.  traži od Komisije da promijeni svoj nacrt provedbene direktive kako slijedi(6):

Nacrt provedbene direktive   Promjena
Promjena 1
Nacrt provedbene direktive
Prilog – stavak 4. točka (a) podtočka (i) – točka 6. – točka 16.2. – podtočka (e)
ili
Briše se.
(e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Promjena 2
Nacrt provedbene direktive
Prilog – stavak 4. točka (a) podtočka (i) – točka 7. – točka 16.4. – podtočka d – točka 4.a (nova)
Unošenje u Uniju navedenih plodova podrijetlom iz trećih zemalja
Navedeni plodovi iz trećih zemalja moraju imati fitosanitarni certifikat kao što se navodi u prvom podstavku točke (ii) članka 13. stavka 1. Direktive2000/29/EZ, uključujući sljedeće elemente pod naslovom „Dodatna izjava”:
(i)  izjavu da se područje proizvodnje navedenih plodova na odgovarajući način tretiralo protiv Phyllosticte citricarpe i da su uzgojne metode provedene u odgovarajuće vrijeme od početka posljednjeg ciklusa vegetacije, što se treba usvojiti u skladu s postupkom iz članka 18. stavka 2.;
(ii)  izjavu da je nad područjem proizvodnje izvršen odgovarajući službeni nadzor tijekom sezone rasta i da kod tih navedenih plodova od početka posljednjeg ciklusa vegetacije nisu otkriveni simptomi Phyllosticte citricarpe;
(iii)  izjavu da je u vremenu od kada su plodovi zaprimljeni do vremena njihova pakiranja u objektima za pakiranje uzet uzorak od najmanje 600 plodova svake vrste na 30 tona ili dio te količine, te su uzorci što je više moguće odabrani na temelju bilo kakvih mogućih simptoma Phyllosticte citricarpe te da su svi uzorkovani plodovi sa simptomima testirani i da taj štetni organizam nije pronađen;
(iv)  ako je riječ o vrsti Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia” osim izjave iz točki (a), (b) i (c): izjavu da je uzorak na 30 tona ili njegov dio testiran na latentnu zarazu i da Phyllosticta citricarpa nije pronađena.
Zahtjevi u vezi s nadzorom navedenih plodova u Uniji podrijetlom iz trećih zemalja
Navedene plodove podrijetlom iz trećih zemalja vizualno se pregledava na mjestu ulaska ili na odredištu koje je utvrđeno u skladu s Direktivom Komisije 2004/103/EZ. Ti se nadzori provode na uzorcima od najmanje 200 plodova svake vrste navedenih plodova po pošiljkama od 30 tona ili na dijelu pošiljke, odabranim na temelju bilo kakvih mogućih simptoma Phyllosticte citricarpe. Ako se simptomi Phyllosticte citricarpe otkriju tijekom nadzora iz stavka 1., postojanje tog štetnog organizma se potvrđuje ili pobija testiranjem plodova koji pokazuju simptome. Ako se potvrdi postojanje Phyllosticte citricarpe, odbija se ulazak u Uniju za pošiljku iz koje je uzet uzorak.
Zahtjevi sljedivosti
Kako bi se omogućila sljedivost navedeni plodovi unose se u Uniju samo ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:
(i)  područje proizvodnje, objekti za pakiranje, izvoznici i bilo koji drugi subjekt uključen u rukovanje navedenim plodovima službeno su registrirani u te svrhe;
(ii)  Nacionalna organizacija za zaštitu bilja izdaje dokumente koji prate navedene plodove na njihovu putu od područja proizvodnje do mjesta ulaska u Uniju;
(iii)  ako je riječ o navedenim plodovima podrijetlom iz trećih zemalja, uz točke (a) i (b) zadržavaju se detaljne informacije o tretmanima prije i poslije branja.
Promjena 3
Nacrt provedbene direktive
Prilog – stavak 4. točka (a) podtočka (i) – točka 7. – točka 16.4. – podtočka (e)
or
Briše se.
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Promjena 4
Nacrt provedbene direktive
Prilog – stavak 4. točka (a) podtočka (i) – točka 8. – točka 16.6. – podtočka (d)
(d)  have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1)(ii).
(d)  mora podvrgavati učinkovitim tretmanima kako bi se osiguralo da nije zaraženo Thaumatotibijom leucotretom (Meyrick); Ako je riječ o plodovima Citrus L. koji nisu Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, službena izjava da su plodovi prošli hladni tretman (24 dana na temperaturi od 0,55ºC uz tri dana prethodnog hlađenja) ili alternativni, održivi i djelotvorni tretman koji proizvodi isti učinak, te koji je odobren u skladu s procedurom iz članka 18. stavka 2., na temelju ocjene EFSA-e, kako bi se zajamčilo da nisu zaraženi Thaumatotibijom leucotretom (Meyrick). Podaci o tretmanu navode se na potvrdama iz članka 13. stavka 1. točke (ii).

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 169, 10.7.2000., str. 1.
(2) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(3)3 SL L 317, 23.11.2016., str. 4.
(4) SL L 125, 13.5.2016., str. 16.
(5) Znanstveno mišljenje na zahtjev Europske komisije (pitanje br. EFSA-Q-2013-00334) o riziku od Phyllosticte citricarpe (Guignardia citricarpa) za područje EU-a, zajedno s utvrđivanjem i procjenom mogućnosti za smanjenje rizika. EFSA Journal 2014;12(2):3557.
(6) Komisija je dostavila Parlamentu samo englesku verziju njezinog nacrta provedbene direktive jer nacrt nije bio preveden na ostale službene jezike.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti