Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/3010(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1334/2016

Predložena besedila :

B8-1334/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0509

Sprejeta besedila
PDF 359kWORD 53k
Četrtek, 15. december 2016 - Strasbourg
Varstveni ukrepi proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2016 o osnutku izvedbene direktive Komisije o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (D047308/01 – 2016/3010(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbene direktive Komisije o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (D047308/01),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti(1), zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 in člena 18(2),

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin(3),

–  ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/715 z dne 11. maja 2016 o ukrepih v zvezi z nekaterim sadjem s poreklom iz nekaterih tretjih držav za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v Unijo in njegovega širjenja v Uniji(4),

–  ob upoštevanju znanstvenega mnenja Evropske agencije za varnost hrane z dne 30. januarja 2014(5),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker se z osnutkom izvedbene direktive Komisije skušajo spremeniti priloge I do V k Direktivi 2000/29/ES; ker bo Uredba (EU) 2016/2031 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin takoj, ko bo začela veljati, razveljavila in nadomestila Direktivo 2000/29/ES;

B.  ker je osnutek izvedbene direktive Komisije v nasprotju s cilji Uredbe (EU) 2016/2031, saj spodkopava zahteve v zvezi z vnosom nekaterih plodov, dovzetnih za škodljive organizme, kot sta zlasti črna pegavost agrumov in agrumov bakterijski rak, v Unijo;

1.  meni, da osnutek izvedbene direktive Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni skladen s ciljem Uredbe (EU) 2016/2031, tj. določiti fitosanitarna tveganja, ki jih predstavlja katera koli vrsta, različek ali biotip patogenih organizmov, živali ali parazitskih rastlin, ki škodujejo rastlinam ali rastlinskim proizvodom (škodljivi organizmi), ter ukrepov za zmanjšanje teh tveganj na sprejemljivo raven; v zvezi s tem želi spomniti, da bo Uredba (EU) 2016/2031 takoj, ko bo začela veljati (14. decembra 2019), razveljavila in nadomestila Direktivo 2000/29/ES;

2.  poziva Komisijo, naj osnutek izvedbene direktive(6) spremeni na naslednji način:

Osnutek izvedbene direktive   Dopolnitev
Dopolnitev 1
Osnutek izvedbene direktive
Priloga – odstavek 4(a)(i) – točka 6 – točka 16.2 – točka (e)
or
črtano
(e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Dopolnitev 2
Osnutek izvedbene direktive
Priloga – odstavek 4(a)(i) – točka 7 – točka 16.4 – točka (d) – točka 4a (novo)
Vnos opredeljenih plodov s poreklom iz tretjih držav v Unijo
Opredeljenim plodovom s poreklom iz tretjih držav se priloži fitosanitarno spričevalo iz prvega pododstavka točke (ii) člena 13(1) Direktive 2000/29/ES, ki v rubriki Dopolnilna izjava vsebuje naslednje elemente:
(i)  izjavo, da opredeljeni plodovi izvirajo s polja, ki se ustrezno tretira proti Phyllosticta citricarpa in na katerem so bile metode gojenja izvedene ob ustreznem času od začetka zadnje rastne dobe, kar se sprejme v skladu s postopkom iz člena 18(2);
(ii)  izjavo, da je bil na polju med rastno sezono opravljen uradni inšpekcijski pregled in da pri opredeljenih plodovih od začetka zadnje rastne dobe ni bilo zaznanih simptomov Phyllosticta citricarpa;
(iii)  izjavo, da je bil na poti med dostavo in pakiranjem v obratih za pakiranje odvzet vzorec najmanj 600 plodov vsake vrste na 30 ton ali njihov del, ki so bili v čim večji možni meri izbrani na podlagi morebitnih simptomov Phyllosticta citricarpa, ter da so bili vsi plodovi v vzorcu, ki so kazali simptome, testirani in je bilo ugotovljeno, da niso okuženi s tem škodljivim organizmom;
(iv)  v primeru Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ se poleg izjav iz točk (a), (b) in (c) doda: izjava, da je bil na vzorcu na 30 ton ali njegovem delu opravljen test na latentno okužbo in je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Phyllosticta citricarpa.
Zahteve v zvezi z inšpekcijskim pregledom opredeljenih plodov s poreklom iz tretjih držav znotraj Unije
Opredeljeni plodovi s poreklom iz tretjih držav se vizualno pregledajo na vstopnem mestu ali v namembnem kraju v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES. Ti inšpekcijski pregledi se izvajajo na vzorcih vsaj 200 plodov vsake vrste opredeljenih plodov na serijo 30 ton ali njihovem delu, ki so izbrani na podlagi morebitnih simptomov Phyllosticta citricarpa. Če so med inšpekcijskimi pregledi iz odstavka 1 ugotovljeni simptomi Phyllosticta citricarpa, se prisotnost navedenega škodljivega organizma potrdi ali ovrže s testiranjem plodov, ki kažejo simptome. Če je potrjena prisotnost Phyllosticta citricarpa, se za serijo, iz katere je bil odvzet vzorec, zavrne vstop v Unijo.
Zahteve v zvezi s sledljivostjo
Za namene sledljivosti se opredeljeni plodovi vnesejo v Unijo le, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
(i)  polje, obrati za pakiranje, izvozniki in vsi drugi subjekti, vključeni v postopke, povezane z opredeljenimi plodovi, so bili uradno registrirani za navedeni namen;
(ii)  opredeljene plodove so na celotni poti od polja do vstopnega mesta v Unijo spremljali dokumenti, izdani pod nadzorom nacionalne organizacije za varstvo rastlin;
(iii)  poleg točk (a) in (b) se v primeru opredeljenih plodov s poreklom iz tretjih držav hranijo podrobne informacije o tretiranju pred spravilom in po njem.
Dopolnitev 3
Osnutek izvedbene direktive
Priloga – odstavek 4(a)(i) – točka 7 – točka 16.4 – točka (e)
or
črtano
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Dopolnitev 4
Osnutek izvedbene direktive
Priloga – odstavek 4(a)(i) – točka 8 – točka 16.6 – točka (d)
(d)  have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1)(ii).
(d)  have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). V primeru plodov Citrus L., ki niso Citrus limon (L.) Osbeck in Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, uradna izjava, da so bili plodovi tretirani s podhlajevanjem (24 dni pri 0,55 ºC s tridnevnim predhodnim ohlajanjem) ali na drugi trajnosten in učinkovit način z enakim učinkom, ki je bil potrjen v skladu s postopkom iz člena 18(2) na podlagi ocene Evropske agencije za varnost hrane, da se zagotovi odsotnost Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1)(ii).

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 169, 10.7.2000, str. 1.
(2) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(3)3 UL L 317, 23.11.2016, str. 4.
(4) UL L 125, 13.5.2016, str. 16.
(5) Znanstveno mnenje, pripravljeno na zahtevo Komisije (vprašanje št. EFSA-Q-2013-00334), o tveganju, ki ga predstavlja vrsta Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) za ozemlje EU, z opredelitvijo in oceno možnosti za zmanjšanje tveganja EFSA Journal 2014; 12(2):3557.
(6) Komisija je Parlamentu posredovala le angleško različico izvedbene direktive, ker njen osnutek ni bil preveden v druge uradne jezike.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov