Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/3029(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1341/2016

Внесени текстове :

B8-1341/2016

Разисквания :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0510

Приети текстове
PDF 498kWORD 55k
Четвъртък, 15 декември 2016 г. - Страсбург
Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“
P8_TA(2016)0510B8-1341/2016

Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2016 г. относно подпомагането на лицата, пострадали от „талидомид“ (2016/3029(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предстоящото изменение на закона за учредяване на фондация за пострадалите от лекарства, съдържащи веществото „талидомид“, което може да се използва от германското правителство с цел да даде възможност на лицата, пострадали от лекарства, съдържащи „талидомид“, които са признати за такива от назначени от съд осигурителни фондове, или които се ползват от схеми на националното правителство, да получат колективен достъп до специалния здравен фонд на германската фондация „Контерган“,

—  като взе предвид испанския Кралски декрет 1006/2010 от 5 август 2010 г., който урежда процедурата за предоставяне на помощ на лица, пострадали от „талидомид“, в Испания през периода 1960—1965 г.,

—  като взе предвид приблизителния брой на лицата с увреждания, причинени от „талидомид“, в ЕС (около 2700 в Германия (източник: германското правителство), около 500 в Италия (източник: VITA — Associazione Vittime Italiane Thalidomide), 500 в Обединеното кралство, 100 в Швеция, (източник: проучване на DLA Piper ) и 200 в Испания (източник: Avite Spain)

—  като взе предвид доклада на Университета в Хайделберг „Wiederholt durchzuführende Befragungen zu Problemen, speziellen Bedarfen und Versorgungsdefiziten von contergangeschädigten Menschen (2010-2013)“ (проучвания, които следва да се извършват на редовни интервали, на проблемите и специалните потребности на хора, пострадали от лекарството „Контерган“, както и на слабостите по отношение на грижите за тези хора), който съдържа подробни данни за здравословните проблеми и специфичните нужди, както и за слабостите по отношение на оказването на подкрепа на лицата, пострадали от лекарства, съдържащи веществото „талидомид“,

—  като взе предвид доклада Firefly от януари 2015 г., в който се изтъкват влошаването на физическото и емоционалното здраве на лицата, пострадали от лица, пострадали от „талидомид“, и техните потребности в бъдеще(1),

—  като взе предвид доклада, възложен от Министерството на здравеопазването на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия през май 2015 г., съдържащ проучване на качеството на живот на лицата, пострадали от „талидомид“, както и прогнози за потребностите им в бъдеще (доклад на Кьолнския университет)(2),

—  като взе предвид отворените писма от председателите на политическите групи на Европейския парламент, в които се подчертава, че лицата, пострадали от „талидомид“, живеят с хронични инвалидизиращи болки, и че техните нужди не са задоволени,

—  като взе предвид пресконференцията, проведена на 27 май 2015 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел, по време на която членовете на ЕП от всички политически групи подчертаха необходимостта на лицата, пострадали от „талидомид“, да се предоставя подкрепа по отношение на здравословното им състояние(3),

—  като взе предвид честването през септември 2015 г. на 50-ата годишнина от приемането на първите регламенти във фармацевтичната област в Европа, предназначени за защита на гражданите на ЕС, което е допълнително потвърждение на факта, че ефективното законодателство в областта на фармацевтичните продукти представлява трайното наследство на хилядите случаи на детска смъртност и сериозни вродени малформации, причинени в резултат на употребата на „талидомид“ по време на бременност,

—  като взе предвид въпроса към Комисията (O‑000035/2016 – B8-0120/2016) и пленарните разисквания относно „талидомид“ на 9 март 2016 г.,

—  като взе предвид писмото от 5 март 2015 г. от международна правна фирма Ince and Co., в което се описва как липсата на фармацевтичен надзор и унищожаването на доказателствата за последствията от приемането на „талидомид“, са оказали влияние върху здравето на пострадалите от това лекарство(4),

—  като взе предвид декларацията от юни 2016 г. на германското федерално правителство относно необходимостта да поеме своята отговорност и да предостави небюрократична подкрепа на хората, пострадали от „талидомид“(5),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че лекарството, съдържащо веществото „талидомид“ беше пуснато на пазара от дружеството Грюнентал (Chemie Grünenthal GmbH) в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век като безопасно лекарство за лечение на сутрешното гадене, главоболие, кашлица, безсъние и обикновена настинка; като има предвид, че в много европейски страни това доведе до смъртта на хиляди бебета и до малформации при деца, чиито майки са приемали лекарството по време на бременност;

Б.  като има предвид, че документацията от времето на избухването на скандала, свързан с лекарството, съдържащо „талидомид“, която беше проверена на независима основа от международната правна фирма Ince and Co., показва, че във Федерална република Германия, за разлика от други държави, като например САЩ, Франция, Португалия и Турция, са съществували значителни слабости по отношение на ефективния контрол на лекарствени продукти;

В.  като има предвид, че независими проверки на изследвания(6) водят еднозначно до извода, че през 1970 г., Федерална република Германия се е намесила в наказателното производство срещу дружеството Грюнентал, германския производител на лекарства, съдържащи веществото „талидомид“, и в резултат на това не е било възможно да бъде установена правомерно вината на производителя; като има предвид, че освен това бяха предприети мерки за предотвратяване на предявяването на граждански искове срещу това дружество, които може да са попречили на жертвите да получат справедливост или подходяща финансова подкрепа за своите настоящи и бъдещи здравословни проблеми;

Г.  като има предвид, че в публикувани неотдавна в Германия независими доклади (доклади на Хайделбергския и на Кьолнския университет) и Обединеното кралство (доклад Firefly) се стига до заключението, че лицата, пострадали от „талидомид“, трябва да получат по-голяма подкрепа за задоволяване на техните потребности от здравни грижи, подвижност и независим живот, тъй като здравословното им състояние бързо се влошава поради характера на увреждането им и поради липсата на подкрепа през годините от самото им раждане;

Д.  като отчита, че макар Германия да носи особена отговорност, други национални правителства също са отговорни за гарантирането на справедливо третиране на своите граждани, пострадали от „талидомид“;

Е.  като има предвид, че председателите на политическите групи в Европейския парламент подкрепиха в отворени писма усилията за подпомагане на хората, пострадали от „талидомид“, по отношение на техните здравни нужди;

Ж.  като припомня пресконференцията, проведена през май 2015 г. в Брюксел, подкрепяна от всички политически групи на Европейския парламент, на която бяха изтъкнати оставащите неудовлетворени здравни потребности на хората, пострадали от „талидомид“ ;

З.  като припомня, че през септември 2015 г., Комисията отбеляза в Брюксел 50-та годишнина от приемането на първата част от законодателството на ЕС относно фармацевтичните продукти, което до голяма степен е резултат от скандала, свързан с лекарството „талидомид“; подчертава, че макар и разработените впоследствие регулаторни структури да изиграха през последните 50 години ключова роля по отношение на защитата на милиони граждани на ЕС от подобни нещастия, хората, пострадали от „талидомид“, трябваше да живеят с болезнените и инвалидизиращи последици от това лекарство;

И.  като припомня, че по време на пленарните разисквания в Страсбург през март 2016 г. членовете на ЕП от всички политически групи подчертаха спешната необходимост от подпомагане на хората, пострадали от „талидомид“, за задоволяване на техните потребности, а членът на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните, Витянис Андрюкайтис заяви, че е налице волята да се намери подходящо решение за подобряване на качеството на живот на всички хора, пострадали от „талидомид“;

Й.  като отбелязва, че понастоящем са налице и възможности, и готовност от страна на Европейския парламент и Комисията да предоставят – в съответствие с етичните и хуманитарните стандарти – обезщетение за грешките и липсата на контрол върху фармацевтичните продукти, както и за последвалото унищожаване на доказателства, довело до трагедията, свързана с „талидомид“;

К.  в потвърждение на изявление, направено през юни 2016 г. от германското федерално правителство(7) , в което се заявява, че то трябва да поеме своята отговорност и да предостави финансова подкрепа без тежки административни процедури и продължителни индивидуални проверки;

Л.  като отбелязва, че германското федерално правителство също призна през юни 2016 г., че е както необходимо, така и осъществимо да се приеме преди януари 2017 г. изменение на закона за учредяване в Германия на фондация за пострадалите от употребата на лекарства, съдържащи веществото „талидомид“;

М.  като отбелязва, че много от пострадалите в целия ЕС лица често не са в състояние да кандидатстват за финансиране с цел покриване на разходите за социални услуги, което понастоящем е най-големият проблем на лицата, пострадали от „талидомид“, които в момента са на възраст между 50 и 60 години и ще се нуждаят през следващите години дори по-често от тези услуги, тъй като самите лица, които се грижат за тях и които в много случаи са техните партньори или роднини, биха могли да се разболеят или починат;

1.  настоятелно призовава държавите членки и Комисията да координират действията и мерките за официално признаване и обезщетяване на лицата, пострадали от „талидомид“;

2.  настоятелно призовава германското федерално правителство да използва възможността, която ще предостави предстоящото изменение на закона за учредяване на фондация за пострадалите от лекарствени средства, съдържащи веществото „талидомид“, които са признати за такива от назначени от съд осигурителни фондове, или които се ползват от схеми на националното правителство, да получат достъп до специалния здравен фонд на германската фондация „Контерган“ за хора с увреждания (Conterganstiftung für behinderte Menschen);

3.  изисква лицата, пострадали от „талидомид“ в Обединеното кралство, Испания, Италия, Швеция и други държави членки, да получат достъп до схемата като група, ако в собствените си държави са признати добросъвестно като пострадали от употребата на „талидомид“ лица;

4.  призовава испанските органи да преразгледат процеса, започнат от правителството през 2010 г., както и да се улеснят правилното идентифициране и обезщетяване на лицата,пострадали от „талидомид“, в Испания в рамките на своята национална схема, както е посочено в незаконодателно предложение относно защитата на хората, засегнати от „талидомид“ (161/000331), одобрено единодушно от испанския Конгрес на 24 ноември 2016 г.;

5.  настоятелно призовава Комисията да създаде рамков протокол на европейско равнище, съгласно който всички европейски граждани, засегнати от „талидомид“, биха получили обезщетения в подобен размер, независимо граждани на коя държава членка са, и да изготви програма на ЕС за помощ и подкрепа (включително финансови и социални разпоредби) за жертвите на „талидомид“ и техните семейства;

6.  призовава дружеството Грюнентал да поеме своята отговорност, като предостави подходящо обезщетение и грижи на тези жертви, на които все още предстои да бъдат признати, като преразгледа процеса за признаване на статута на жертвите и започне диалог с жертвите, за да поправи причинените вреди;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf
(2) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2016/04/The-Cologne-Report.pdf
(3) http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference
(4) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(5) http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=225796.html
(6) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(7) https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/leistungen-sollen-gerechter-verteilt-werden/90418?view=DEFAULT

Правна информация - Политика за поверителност