Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
 Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ ***
 Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ***
 Συμφωνία Εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών ***
 Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) ***
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius
 Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής
 Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή
 Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
 Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση
 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
 Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία
 Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Κείμενα (620 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου