Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 7. juuni 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamine  WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll ***
 Ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele - UNECE kokkulepe ***
 ELi ning Colombia ja Peruu kaubandusleping (Horvaatia ühinemine) ***
 Tõhustatud koostöö rahvusvaheliste paaride varasuhete küsimuses ***
 WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (õigusalane koostöö kriminaalasjades) ***
 Finantsinstrumentide turud ***I
 Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I
 Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius
 2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta
 Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus
 Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine
 ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes
 Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas
 Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks
 Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks
Tekstid
Lõplik väljaanne (334 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika