Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2016. gada 7. jūnijs - Strasbūra
 Tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršana — PVO Vispārējās konvencijas protokols ***
 Vienotas tehniskās prasības riteņu transportlīdzekļiem — ANO/EEK nolīgums ***
 Tirdzniecības nolīgums starp ES, Kolumbiju un Peru (Horvātijas pievienošanās ES) ***
 Ciešāka sadarbība starptautisku pāru mantisko attiecību jomā ***
 PVO Vispārējās konvencijas Protokols par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu (tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās) ***
 Finanšu instrumentu tirgi ***I
 Finanšu instrumentu tirgi, ļaunprātīga tirgus izmantošana un vērtspapīru norēķini ***I
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Rimantas Šadžius
 2015. gada ziņojums par politikas saskaņotību attīstībai
 Jaunā alianse pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā
 Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) izvērtējums
 Miera atbalsta operācijas — ES sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību
 Negodīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē
 Tehnoloģiski risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai
 Inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā
Teksti (353 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika