Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg
 Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie ***
 Jednotné technické predpisy pre kolesové vozidlá: dohoda EHK OSN ***
 Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Chorvátska) ***
 Posilnená spolupráca v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov ***
 Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (justičná spolupráca v trestných veciach) ***
 Trhy s finančnými nástrojmi ***I
 Trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi ***I
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Rimantasa Šadžiusa
 Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015
 Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu
 Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS)
 Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou
 Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci
 Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo
 Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov
Texty (354 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia