Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 7. junij 2016 - Strasbourg
 Odprava nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki: protokol k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije ***
 Enotni tehnični predpisi za cestna vozila: Sporazum UN/ECE ***
 Trgovinski sporazum med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem (pristop Hrvaške) ***
 Okrepljeno sodelovanje na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov ***
 Odprava nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki: protokol k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije (pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah) ***
 Trgi finančnih instrumentov ***I
 Trgi finančnih instrumentov, zloraba trga in poravnava vrednostnih papirjev ***I
 Imenovanje člana Računskega sodišča – Rimantas Šadžius
 Poročilo EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj
 Novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano
 Ocena mednarodnih računovodskih standardov (MRS)
 Operacije v podporo miru – sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo
 Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano
 Tehnološke rešitve za trajnostno kmetijstvo
 Krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje
Besedila (319 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov