Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg
 Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention ***
 Enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon: Unece-överenskommelse ***
 Handelsavtal EU-Colombia och Peru (Kroatiens anslutning) ***
 Fördjupat samarbete i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par ***
 Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till Världshälsoorganisationens ramkonvention (straffrättsligt samarbete) ***
 Marknader för finansiella instrument ***I
 Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I
 Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius
 Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015
 Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning
 Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS)
 Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen
 Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan
 Tekniska lösningar för hållbart jordbruk
 Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU
Texter (351 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy