Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 7 ta' Ġunju 2016 - StrasburguVerżjoni finali
Protokoll biex jiġi eliminat il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk tal-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO ***
 Preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti: Ftehim tal-UNECE ***
 Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tar-reġimi ta' proprjetà ta' koppji internazzjonali ***
 Eliminazzjoni tal-kummerċ illeċitu fil-prodotti tat-tabakk: protokoll tal-Konvenzjoni Qafas tad-WHO (kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali) ***
 Swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I
 Swieq tal-istrumenti finanzjarji, abbuż tas-suq u saldu tat-titoli ***I
 Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Rimantas Šadžius
 Rapport 2015 tal-UE dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp
 L-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà Alimentari u n-Nutrizzjoni
 Evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS)
 Operazzjonijiet ta' Appoġġ għall-Paċi - l-involviment tal-UE man-NU u l-Unjoni Afrikana
 Prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel
 Soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli
 It-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej

Protokoll biex jiġi eliminat il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk tal-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO ***
PDF 253kWORD 62k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk fil-Konvenzjoni ta' Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll tat-Tabakk, sa fejn huma kkonċernati d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll li ma jaqgħux taħt it-Titolu V tal-Parti III tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))
P8_TA(2016)0238A8-0154/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (14384/2015),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk fil-Konvenzjoni ta' Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll tat-Tabakk (15044/2013),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 33, 113, 114, 207, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), u l-Artikolu 218(8), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0118/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0154/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din il-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.


Preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti: Ftehim tal-UNECE ***
PDF 250kWORD 63k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tar-Reviżjoni 3 tal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta' preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li jistgħu jintramaw u/jew jintużaw fuq vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta' dawn il-preskrizzjonijiet ("Ftehim Rivedut tal-1958") (13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))
P8_TA(2016)0239A8-0185/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13954/2015),

–  wara li kkunsidra r-Reviżjoni 3 tal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta' preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li jistgħu jintramaw u/jew jintużaw fuq vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta' dawn il-preskrizzjonijiet ("Ftehim Rivedut tal-1958") (13954/2015),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 207 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0112/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet paragrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0185/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti.


Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Kroazja) ***
PDF 249kWORD 62k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))
P8_TA(2016)0240A8-0155/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12594/2014),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (12595/2014),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 91, 100(2), 207 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) (v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0180/2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet paragrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0155/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll addizzjonali;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Kolombja u r-Repubblika tal-Perù.


Kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tar-reġimi ta' proprjetà ta' koppji internazzjonali ***
PDF 247kWORD 62k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet dwar ir-reġimi ta' proprjetà ta' koppji internazzjonali, li tkopri kemm ir-reġimi ta' proprjetà matrimonjali u kemm l-effetti patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))
P8_TA(2016)0241A8-0192/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08112/2016),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 329(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0184/2016),

–  wara li kkunsidra l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 326 u 327 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 85 u l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0192/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet dwar ir-reġimi ta' proprjetà ta' koppji internazzjonali, li tkopri kemm ir-reġimi ta' proprjetà matrimonjali u kemm l-effetti patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


Eliminazzjoni tal-kummerċ illeċitu fil-prodotti tat-tabakk: protokoll tal-Konvenzjoni Qafas tad-WHO (kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali) ***
PDF 255kWORD 63k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk għall-Konvenzjoni Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk, meta jkunu kkonċernati d-dispożizzjonijiet tiegħu dwar l-obbligi relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali u mad-definizzjoni ta' reati kriminali (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))
P8_TA(2016)0242A8-0198/2016

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (14387/2015),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk fil-Konvenzjoni Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll tat-Tabakk (15044/2013),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 82(1) u l-Artikolu 83, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0119/2016),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-ftehim rigward it-tabakk (il-Ftehim PMI)(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0198/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Eurojust u lill-OLAF.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0082.


Swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I
PDF 337kWORD 68k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' ċerti dati (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
P8_TA(2016)0243A8-0126/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0056),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 53(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0026/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-29 ta' April 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-26 ta' Mejju 2016(2),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-18 ta' Mejju 2016, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0126/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-7 ta' Ġunju 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji

P8_TC1-COD(2016)0033


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, d-Direttiva (UE) 2016/1034.)

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


Swieq tal-istrumenti finanzjarji, abbuż tas-suq u saldu tat-titoli ***I
PDF 338kWORD 69k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta' ċerti dati (COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
P8_TA(2016)0244A8-0125/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0057),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0027/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-29 ta' April 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-26 ta' Mejju 2016(2),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-18 ta' Mejju 2016, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0125/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-7 ta' Ġunju 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli

P8_TC1-COD(2016)0034


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) 2016/1033.)

(1) Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Rimantas Šadžius
PDF 243kWORD 61k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar il-ħatra proposta ta' Rimantas Šadžius bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))
P8_TA(2016)0245A8-0183/2016

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0126/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0183/2016),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tat-23 ta' Mejju 2016, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Rimantas Šadžius bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Rapport 2015 tal-UE dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp
PDF 468kWORD 132k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar ir-Rapport 2015 tal-UE dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (2015/2317(INI))
P8_TA(2016)0246A8-0165/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jsostni mill-ġdid li l-Unjoni għandha tqis l-objettiv tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politiki li x'aktarx jolqtu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jiddikjara li l-azzjoni tal-Unjoni fix-xena internazzjonali għandha tkun iggwidata mill-prinċipji li ispiraw il-ħolqien, l-iżvilupp u t-tkabbir tagħha, u li tipprova tippromwovi fil-bqija tad-dinja: id-demokrazija, l-istat ta' dritt, l-universalità u l-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u r-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u d-dritt internazzjonali.

–  wara li kkunsidra l-paragrafi 9 u 35 tad-dikjarazzjoni konġunta tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri li ltaqgħu fil-Kunsill, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2005 bit-titolu 'Il-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp'(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet suċċessivi tal-Kunsill, ir-rapporti biennali tal-Kummissjoni u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament assoċjati mal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, u b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar ir-Rapport 2011 tal-UE dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp(2),

–  wara li kkunsidra l-ħames rapport biennali tal-Kummissjoni dwar il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp, partikolarment id-Dokument ta' Ħidma tagħha dwar il-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp, ippubblikat f'Awwissu 2015 (SWD(2015)0159),

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, adottata waqt is-Summit dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU fi New York fl-2015(3), li jinkludi mira li "tissaħħaħ il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp sostenibbli" (il-mira 17.14),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' eżitu tar-Raba' Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna ta' Diċembru 2011 dwar Sħubija għall-Kooperazzjoni Effettiva għall-Iżvilupp,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8–0165/2016),

A.  billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-ħames rapport biennali tal-KE dwar il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp, adottat f'Ottubru 2015, enfasizzaw li l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp ser tkun parti importanti mill-kontribut tal-UE lejn il-kisba tal-għan usa' tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp sostenibbli;

B.  billi l-adozzjoni ta' Aġenda ta' Żvilupp Sostenibbli għall-2030 tippreżenta sfida ġdida għall-kisba tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp, peress li tistabbilixxi sett uniku u universali ta' għanijiet ta' żvilupp applikabbli għal kulħadd;

C.  billi l-UE trid tkun ta' eżempju fil-promozzjoni tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp;

D.  billi 1,5 biljun persuna għadhom jgħixu fil-faqar bi privazzjoni fil-qasam tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-istandards tal-għajxien; billi l-maġġoranza ta' dawn huma nisa;

E.  billi l-ispazju fiskali tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa mrażżan de facto mir-rekwiżiti tal-investituri globali u mis-swieq finanzjarji; billi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw qed joffru bosta inċentivi u eżenzjonijiet fiskali biex jattiraw jew iżommu lill-investituri, u dawn qed iwasslu għal kompetizzjoni fiskali dannuża u għal "ġirja lejn l-aktar livell baxx";

F.  billi l-UE għandha responsabilità diretta u storika fin-negozjati tagħha mal-pajjiżi sħab;

G.  billi l-qafas Ewropew attwali tal-iżvilupp huwa nieqes minn mekkaniżmi effettivi biex jevitaw u jirremedjaw l-inkoerenzi li jirriżultaw mill-politiki mmexxija mill-Unjoni;

Il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp fil-qafas tal-Aġenda 2030

1.  Itenni li l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp hija element prinċipali biex titwettaq u tinkiseb l-aġenda l-ġdida tal-iżvilupp sostenibbli; jitlob li tittieħed azzjoni proattiva bbażata fuq fehim komuni tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp; jindika li l-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem għandu jwassal għal fehim aktar profond tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, billi jekk ma jiġux indirizzati l-ostakli għall-kisba tad-drittijiet ma jista' jkun hemm l-ebda progress lejn l-iżvilupp sostenibbli u l-qerda tal-faqar; huwa tal-fehma li l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp għandha tikkontribwixxi għall-istabbiliment tal-istat tad-dritt, għal istituzzjonijiet imparzjali u biex tiġi ttrattata l-isfida ta' governanza tajba fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

2.  Jiddispjaċih li, għalkemm il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp kienet approvata fid-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU(4), it-Trattat ta' Lisbona u l-Forum ta' Busan dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna(5), ftit li xejn sar progress dwar l-implimentazzjoni konkreta tagħha;

3.  Jitlob li fl-UE jsir dibattitu dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp fil-qafas tal-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli 2030 u s-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli universali u indiviżibbli tagħha, sabiex nifhmu aħjar kif il-kunċett jista' jaqbel mal-kunċett aktar universali tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp sostenibbli;

4.  Ifakkar li l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli japplikaw kemm għall-pajjiżi żviluppati kif ukoll għal dawk li qed jiżviluppaw u li l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli għandhom jiġu integrati b'mod komprensiv fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE kemm fil-livell intern kif ukoll fil-livell estern; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati proċessi ta' governanza li jippromwovu l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp fil-livell globali, u jitlob li l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp tiddaħħal bħala kwistjoni ewlenija fid-dibattiti tal-UE dwar il-politiki li jmiss dwar l-Istrateġija Globali l-ġdida u l-QFP;

Il-mekkaniżmi ta' koerenza tal-politiki għall-iżvilupp

5.  Jitlob li l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp tiġi diskussa fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew sabiex jitrawwem dibattitu interistituzzjonali li jinvolvi lill-Kummissjoni, lis-SEAE, lill-Kunsill, u lill-Parlament, kif ukoll dibattitu fil-livell nazzjonali;

6.  Jipproponi li, bi tħejjija għal dak is-summit, il-Kummissjoni u s-SEAE jindirizzaw rakkomandazzjonijiet konkreti lill-kapijiet ta' stat u ta' gvern tal-UE dwar mekkaniżmi effettivi ta' operazzjonalizzazzjoni tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp u ta' integrazzjoni tal-istrateġiji tal-UE sabiex jiġu implimentati aħjar l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, u dwar kif għandhom jiġu definiti b'mod aktar ċar ir-responsabilitajiet ta' kull istituzzjoni tal-UE biex jintlaħqu l-impenji tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp; jemmen li dan il-proċess għandu jkun trasparenti u inklużiv kemm jista' jkun, billi jinvolvi lill-gvernijiet lokali u reġjonali, lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u lil gruppi ta' riflessjoni;

7.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' grupp ta' Kummissarji involuti fir-relazzjonijiet esterni; jitlob li jsir rappurtar regolari dwar il-ħidma ta' dan il-grupp mill-VP/RGħ lill-Kumitat għall-Iżvilupp;

8.  Iqis li l-mekkaniżmi ntużaw minn xi delegazzjonijiet tal-UE biex jipprovdu feedback lill-Kummissjoni dwar ir-Rapport għall-2015 tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp għandhom jiġu estiżi għad-delegazzjonijiet kollha tal-UE, u li dan għandu jsir eżerċizzju annwali; jistieden lid-delegazzjonijiet tal-UE jiżguraw li l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp tkun fl-aġenda tal-laqgħat bilaterali u laqgħat tal-assemblej konġunti rispettivi, kif ukoll tal-laqgħa annwali tal-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE fi Brussell;

9.  Jilqa' l-pakkett ta' Regolamentazzjoni Aħjar, li ġie adottat mill-Kummissjoni fid-19 ta' Mejju 2015; jilqa' wkoll il-fatt li l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp tissemma b'mod speċifiku bħala rekwiżit legali fl-Istrument 30 tal-Linji Gida għal Regolamentazzjoni Aħjar (COM(2015)0215);

10.  Jiddispjaċih mill-fatt li għalkemm il-valutazzjonijiet tal-impatt jirrappreżentaw għodda importanti għall-kisba tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, il-valutazzjonijiet ta' impatti tal-iżvilupp għadhom ftit u ma jindirizzawx kif jixraq l-impatt potenzjali fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jittama li l-Pakkett ta' Regolamentazzjoni Aħjar u l-Linji Gwida tiegħu se jtejbu din is-sitwazzjoni billi jqisu l-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt kollha u billi jsaħħu t-trasparenza; Jistieden lill-Kummissjoni tikkonsulta b'mod sistematiku lill-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fi stadju bikri tal-proċess tat-tfassil tal-politiki u biex idaħħal fis-seħħ salvagwardji u mekkaniżmi aktar b'saħħithom sabiex jinħoloq bilanċ aħjar tar-rappreżentanza tal-partijiet ikkonċernati; jilqa' l-konsultazzjoni pubblika dwar il-pjan direzzjonali, li toffri opportunitajiet għall-partijiet ikkonċernati esterni, inklużi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw u s-soċjetà ċivili, biex jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u jipparteċipaw b'mod attiv; jemmen li jeħtieġ li jsiru valutazzjonijiet ex-post aktar sistematiċi matul l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE;

11.  Jemmen li għandu jkun hemm enfasi akbar fuq koordinazzjoni istituzzjonali, sew jekk hi bejn l-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mal-Istati Membri; Jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri jintegraw il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp f'att legalment vinkolanti u jiddefinixxu pjan ta' azzjoni għal koerenza politika għall-iżvilupp sostenibbli biex joperazzjonalizzawha; iqis li l-parlamenti nazzjonali għandhom jiġu involuti aktar bis-sħiħ fl-aġenda tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, fil-kuntest tal-kapaċità tagħhom li jirresponsabilizzaw lill-gvernijiet tagħhom u jiskrutinizzaw il-progress f'dan il-qasam;

12.  Jenfasizza r-rwol importanti li għandu jkollu l-Parlament fil-proċess tal-promozzjoni tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp billi jagħtiha l-prijorità fl-aġendi tiegħu, iżid l-għadd ta' laqgħat bejn il-kumitati u bejn il-parlamenti relatati mal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, jippromwovi skambji ta' fehmiet dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp mal-pajjiżi sħab, u jrawwem id-djalogu mas-soċjetà ċivili;

13.  Jinnota li xi Stati Membri stabbilixxew mekkaniżmu effettiv ta' koordinazzjoni interministerjali b'mandat speċifiku dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp sostenibbli; jitlob lill-Istati Membri jsegwu u jiskambjaw l-aħjar prattiki li diġà ġew adottati minn Stati Membri oħra;

14.  Jinnota li l-ipprogrammar konġunt huwa għodda ta' suċċess għall-ippjanar koerenti ta' attivitajiet ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE; jilqa' l-fatt li dan jinkludi l-attivitajiet bilaterali tal-Istati Membri fil-pajjiżi sħab, iżda jiddispjaċih li fil-passat ma rnexxilniex norbtu l-azzjoni tal-UE mal-attivitajiet tal-Istati Membri, u dan wassal għat-telf ta' opportunitajiet għall-isfruttament ta' sinerġiji;

15.  Jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni korretta tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp ser tirrikjedi livell adegwat ta' riżorsi u persunal; iħeġġeġ li l-punti fokali tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp fil-ministeri nazzjonali u fid-delegazzjonijiet tal-UE għandhom jingħataw ir-riżorsi meħtieġa biex jistabbilixxu strateġiji nazzjonali u Ewropej dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp;

16.  Jenfasizza r-rwol essenzjali li jaqdu l-parlamenti nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp sostenibbli billi jiżguraw l-impenji politiċi, il-monitoraġġ u l-involviment tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jirċievu skrutinju perjodiku, u billi jiskrutinizzaw ir-rapporti dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt mill-gvernijiet;

17.  Ifakkar fil-proposta tiegħu li jkun hemm mekkaniżmu indipendenti fl-Unjoni li jirċievi l-ilmenti mill-persuni jew il-komunitajiet milquta mill-politiki tal-Unjoni; jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-Kumitat għall-Iżvilupp tal-Parlament Ewropew u tar-rapporteur permanenti tiegħu għall-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp biex iwasslu t-tħassib espress mill-membri tal-pubbliku jew mill-komunitajiet milquta mill-politiki tal-UE;

18.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tinvesti aktar riżorsi f'analiżi bbażata fuq l-evidenza dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp; jistieden lill-Kummissjoni tidentifika l-inkoerenzi mingħajr dewmien u tipproduċi analiżi tal-ispejjeż tagħhom, kif ukoll biex tiżviluppa mekkaniżmi ta' monitoraġġ u traċċar tal-progress adegwat dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tinkludi fl-analiżi tagħha proposti dwar kif għandhom jiġu evitati u indirizzati l-inkoerenzi bejn il-politiki differenti; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li tittejjeb ir-referenza għall-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp fid-dokumenti ta' pprogrammar;

19.  Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp fil-kuntest tar-reviżjoni tal-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp u tad-diskussjonijiet dwar il-futur tal-ftehim ta' wara Cotonou;

L-oqsma prijoritarji

Il-migrazzjoni

20.  Jirrikonoxxi li l-UE qed tiffaċċja l-akbar kriżi tar-refuġjati mit-Tieni Gwerra Dinjija 'l hawn; jenfasizza li t-tisħiħ tar-rabta bejn il-migrazzjoni u l-politiki ta' żvilupp hi essenzjali biex jiġu indirizzati l-kawżi oriġinali ta' dan il-fenomenu; jemmen li l-UE għandha tuża l-għodod kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex tindirizza l-kriżi, inklużi strumenti ta' sigurtà u dawk diplomatiċi; jenfasizza li r-reazzjoni għall-kriżi tar-refuġjati m'għandhiex tiffoka biss fuq kwistjonijiet ta' sigurtà u li l-objettivi ta' żvilupp għandhom jiġu integrati aħjar sabiex il-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni ssir kompatibbli ma' dawk li jfittxu li jnaqqsu l-faqar; jenfasizza li l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp tirrappreżenta parti importanti mill-politika l-ġdida tal-UE dwar il-migrazzjoni; jilqa' l-adozzjoni ta' Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (COM(2015)0240), li tiżviluppa reazzjoni komprensiva għall-kriżi; jemmen li l-implimentazzjoni tagħha għandha tiġi akkumpanjata minn azzjonijiet konkreti biex tingħata spinta għall-iżvilupp ekonomiku, politiku u soċjali u l-governanza tajba fil-pajjiżi ta' oriġini; jenfasizza l-importanza tar-rimessi bħala sors ta' finanzjament għall-iżvilupp; Jenfasizza l-importanza tal-ftehimiet tal-Istati Membri ma' pajjiżi terzi biex jiġi ffaċilitat il-moviment bla periklu u l-mobilità tal-ħaddiema internazzjonali; iqis li l-programmi u l-baġits ta' għajnuna għall-iżvilupp m'għandhomx jintużaw għal finijiet ta' kontroll tal-migrazzjoni; jenfasizza li kwalunkwe politika ta' migrazzjoni komuni teħtieġ tiffoka fuq rotot legali lejn l-Ewropa u fuq l-akkoljenza tal-migranti;

21.  Jenfasizza li l-UE teħtieġ aktar armonizzazzjoni tal-politiki dwar il-migrazzjoni u l-asil, kemm fl-Unjoni nnifisha kif ukoll mas-sħab internazzjonali tagħha; jissuġġerixxi li politika ta' migrazzjoni u asil tassew effikaċi u olistika għandha tintegra bis-sħiħ il-politiki interni u esterni tal-UE, b'mod partikolari fl-istrutturi ta' ħidma tal-UE; jenfasizza l-importanza li tiġi żviluppata politika unika ta' asil u immigrazzjoni komuni; jitlob li jkun hemm approċċ inklużiv biex jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni li jkun marbut mill-qrib mal-iżvilupp sabiex tinkiseb soluzzjoni sostenibbli għall-kriżi attwali tal-migrazzjoni; ifakkar li n-nisa u l-bniet li huma refuġjati jew migranti huma partikolarment vulnerabbli għall-vjolenza u l-isfruttar sesswali u li l-perspettiva tal-ġeneru għandha tkun integrata fil-politika tal-migrazzjoni tal-UE;

22.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha biex, bil-għan li jsaħħu l-koerenza bejn il-politika ta' migrazzjoni u dik ta' żvilupp, ma jirrappurtawx l-ispejjeż tar-refuġjati bħala għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp, għax dan ikollu kost tal-għażla enormi askapitu ta' programmi ta' żvilupp li jindirizzaw b'mod effettiv il-kawżi bażiċi tal-migrazzjoni;

Il-kummerċ u l-finanzi

23.  Jenfasizza li l-UE u l-Istati Membri tagħha flimkien għadhom l-akbar donaturi tal-Għajnuna għall-Kummerċ fid-dinja (EUR 11,7 biljun fl-2013 – SWD(2015)0128); jissuġġerixxi li l-għajnuna tal-UE għall-kummerċ trid ukoll timmira li ttejjeb il-pożizzjoni tal-produtturi fqar, il-kooperattivi, l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju, tiffaċilita d-diversifikazzjoni tas-swieq domestiċi, ittejjeb l-ugwaljanza tan-nisa, u żżid l-integrazzjoni reġjonali u t-tnaqqis tal-inugwaljanza fl-introjtu; jilqa' l-għan tal-Kummissjoni li tiffoka aktar fuq id-dispożizzjonijiet relatati mal-iżvilupp ta' ftehimiet kummerċjali; ifakkar fl-impenn tal-Istati Membri li jagħmlu sforzi konkreti biex jilħqu l-mira ta' 0,7 % tal-PNG bħala għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif ukoll fir-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi/Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp (OECD/DAC) li tintlaħaq element medju ta' għotja tat-total tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp totali ta' 86 %; jenfasizza li l-ftehimiet kummerċjali għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli, id-drittijiet tal-bniedem u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fid-dinja kollha;

24.  Ifakkar li l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ mhuwiex fih innifsu pożittiv għall-qerda tal-faqar, peress li jista' jkollu effetti negattivi fuq l-iżvilupp sostenibbli;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-għajnuna tal-UE għall-kummerċ fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u biex tagħti dettalji tal-ammonti u s-sorsi tal-finanzjament allokat, kemm fil-Kapitolu 4 tal-baġit tal-UE kif ukoll fil-FEŻ; huwa tal-fehma li tali rapport jipprovdi bażi soda għar-rapporti tal-UE dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, li għandhom jiġu ppubblikati kull sentejn;

26.  Ifakkar li l-mira 17.15 tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi rrispettat l-ispazju politiku ta' kull pajjiż għall-qerda tal-faqar u l-iżvilupp sostenibbli; itenni d-dritt tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw li jirregolaw l-investiment sabiex jiżguraw obbligi u dmirijiet għall-investituri kollha, inklużi l-investituri barranin, bil-għan li jiġu protetti d-drittijiet tal-bniedem, l-impjieg u l-istandards ambjentali;

27.  Jilqa' l-progress li sar minn meta ġie stabbilit il-Patt dwar is-Sostenibilità tal-Bangladexx, u jitlob lill-Kummissjoni tespandi oqfsa vinkolanti biex tkopri setturi oħra; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, testendi r-responsabilità soċjali korporattiva u l-inizjattivi dwar id-diliġenza dovuta li jikkumplimentaw ir-regolament eżistenti tal-UE dwar l-injam jew li jikkonċernaw ir-regolament propost tal-UE dwar il-minerali ta' kunflitt għal setturi oħra, biex b'hekk tiżgura li l-UE u n-negozjanti u l-operaturi tagħha jonoraw l-obbligu li jirrispettaw kemm id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-ogħla standards soċjali u ambjentali;

28.  Ifakkar li l-politika ta' investiment tal-UE, speċjalment fil-każ ta' fondi pubbliċi, trid tikkontribwixxi għat-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; ifakkar fil-bżonn li jiżdiedu t-trasparenza u r-responsabilità tal-istituzzjonijiet ta' finanzjament tal-iżvilupp sabiex jiġu intraċċati u mmonitorjati b'mod effettiv il-flussi, is-sostenibilità tad-dejn u l-valur miżjud fir-rigward tal-proġetti ta' żvilupp sostenibbli tagħhom;

29.  Ifakkar fir-rwol uniku tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp fil-kisba ta' riżultati effettivi ta' żvilupp; jitlob li jiġu protetti l-fokus fuq l-iżvilupp u n-natura tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp, inkluża sistema ta' rappurtar trasparenti u responsabbli; ifakkar li l-għajnuna mhux vinkolanti hija kundizzjoni neċessarja biex jingħataw opportunitajiet lill-atturi soċjoekonomiċi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bħal kumpaniji lokali jew esperti tal-għajnuna teknika, u jirrakkomanda li tingħata spinta lill-użu tas-sistemi ta' akkwist tal-pajjiż li qed jiżviluppaw għall-programmi ta' għajnuna b'appoġġ għal attivitajiet ġestiti mis-settur pubbliku bil-għan li jissaħħaħ is-settur privat lokali;

30.  Ifakkar, madankollu, li l-għajnuna waħidha mhijiex biżżejjed; jemmen li jridu jitqiesu sorsi innovattivi u diversifikati ta' finanzjament, bħal taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji, taxxa tal-karbonju, imposta fuq il-biljett tal-ajru, kirjiet minn riżorsi naturali, eċċ., u li dawn għandhom jiġu allinjati mal-prinċipji tal-effikaċja tal-iżvilupp; jemmen li għandha tissaħħaħ il-koerenza bejn il-finanzjament pubbliku, privat, internazzjonali u dak domestiku; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, ir-rwol essenzjali tas-settur privat; jenfasizza li huwa importanti li jinħolqu l-kundizzjonijiet adegwati għall-intrapriżi privati fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u jiġi promoss l-istabbiliment ta' oqfsa politiċi u legali li jiffaċilitaw l-użu tal-kontijiet bankarji u l-ħolqien ta' infrastrutturi diġitali;

31.  Jemmen li l-politika kummerċjali tal-UE trid tqis ir-realtajiet u s-sitwazzjoni tal-iżvilupp fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, kif ukoll id-dritt tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jistabbilixxu l-istrateġiji ta' żvilupp tagħhom stess; Jenfasizza li ftehimiet kummerċjali u ta' investiment konklużi mill-UE u l-Istati Membri tagħha ma għandhomx jikkompromettu, direttament jew indirettament, l-objettivi ta' żvilupp jew il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż sħab; ifakkar li l-kummerċ ġust u regolat b'mod xieraq bi qbil mar-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ jista' jkollu l-potenzjal għal żvilupp; jilqa' l-inklużjoni ta' kapitoli dwar il-kummerċ komprensiv u l-iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment kollha;

32.  Jistieden lill-UE tistabbilixxi qafas adatt biex jiġi indirizzat kif il-korporazzjonijiet jintegraw id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali; jitlob lill-UE u l-Istati Membri tagħha jkomplu jimpenjaw ruħhom b'mod attiv fil-ħidma tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU sabiex jirresponsabilizzaw lill-kumpaniji għall-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem;

33.  Jappoġġja sistema fiskali effiċjenti, ġusta u trasparenti skont il-prinċipji ta' governanza tajba; jilqa' l-pakkett ta' miżuri dwar it-trasparenza tat-taxxa ppreżentat mill-Kummissjoni fit-18 ta' Marzu 2015 u l-Pakkett kontra l-Evitar tat-Taxxa ppreżentat fit-28 ta' Jannar 2016, inkluża l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar strateġija esterna biex tiġi promossa governanza fiskali tajba internazzjonalment; jenfasizza l-importanza li titwettaq valutazzjoni tal-impatt u analiżi tal-effetti konsegwenzjali tal-leġiżlazzjoni fiskali l-ġdida tal-UE, sabiex jiġu evitati l-impatti negattivi fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw; ifakkar li l-mobilizzazzjoni tar-riżorsi domestiċi permezz tat-tassazzjoni hija l-aktar sors importanti ta' introjtu għall-finanzjament pubbliku tal-iżvilupp sostenibbli; iħeġġeġ lill-UE tappoġġja lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-bini tal-kapaċitajiet fl-oqsma tal-amministrazzjoni tat-taxxa, il-governanza finanzjarja u l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, u fil-ġlieda kontra l-flussi finanzjarji illegali; jistieden lill-UE tiżgura li l-korporazzjonijiet iħallsu t-taxxi fil-pajjiżi fejn jiġi estratt jew jinħoloq il-valur minnhom; jenfasizza, għalhekk, ir-responsabilità tal-UE li tippromwovi u toperazzjonalizza globalment il-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp fil-kwistjonijiet dwar it-taxxa; iħeġġeġ lill-UE, f'dan ir-rigward, biex tippermetti l-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jipparteċipaw fuq livell indaqs fir-riforma globali tar-regoli internazzjonali eżistenti dwar it-taxxa;

34.  Iqis li l-kooperazzjoni internazzjonali hija essenzjali għall-ġlieda kontra l-flussi finanzjarji illegali u l-evażjoni tat-taxxa, u jistieden lill-UE tinkoraġġixxi aktar kooperazzjoni internazzjonali dwar kwistjonijiet ta' taxxa; jistieden lill-UE tiżgura trattament ġust taċ-ċittadini tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw meta tkun qed tinnegozja trattati dwar it-taxxa skont il-Mudellta' Konvenzjoni dwar it-Tassazzjoni Doppja tan-NU , filwaqt li titqies is-sitwazzjoni partikolari tagħhom u tiġi żgurata distribuzzjoni ġusta tad-drittijiet tat-tassazzjoni; jilqa' l-impenji li saru waqt il-Konferenza ta' Addis Adaba dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp, li saret f'Lulju 2015, bħar-reviżjoni tal-finanzi għall-iżvilupp multilaterali u l-Inizjattiva Fiskali ta' Addis li tfittex li tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jibnu s-sistemi ta' riżorsi domestiċi tagħhom; jistieden lill-UE tagħmel użu sħiħ mill-Mudell ta' Konvenzjoni Fiskali tal-OECD, li jinkludi dispożizzjoni fakultattiva għall-assistenza fil-ġbir tat-taxxa;

35.  Jitlob li ssir valutazzjoni tal-impatt tas-sussidji tal-prezz fuq l-esportazzjonijiet, it-tariffi u l-ostakli kummerċjali għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

36.  Ifakkar li l-isforzi biex jiġi żgurat l-aċċess għall-materja prima mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma jridux jipperikolaw l-iżvilupp lokali u l-qerda tal-faqar, iżda għandhom pjuttost jappoġġjaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex isarrfu l-ġid minerali tagħhom fi żvilupp reali;

Is-sigurtà alimentari

37.  Jenfasizza li l-kisba ta' sigurtà alimentari dinjija se titlob l-introduzzjoni tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp fil-livelli kollha, b'mod partikolari jekk għandhom jintlaħqu l-miri aktar ambizzjużi tal-Aġenda 2030, jiġifieri li jinqered il-ġuħ u li jintemmu l-forom kollha ta' nutrizzjoni ħażina; jemmen li l-UE għandha tippromwovi l-istabbiliment ta' oqfsa regolatorji robusti bi kriterji ċari li jipproteġu d-drittijiet u s-sigurtà alimentari tal-persuni vulnerabbli;

38.  Jistieden lill-UE tevalwa sistematikament l-impatt tal-politiki agrikoli, kummerċjali u enerġetiċi tal-UE, fost fatturi oħra – bħall-politiki dwar il-bijofjuwil – fuq is-sigurtà alimentari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fuq l-għajxien tal-persuni l-aktar vulnerabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tikkonċentra fuq il-kooperattivi, l-azjendi agrikoli ta' daqs mikro, żgħir u medju u l-ħaddiema agrikoli, u tippromwovi prattiki sostenibbli u agroekoloġiċi b'konformità mal-konklużjonijiet tal-Għarfien, ix-Xjenzi u t-Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp (IAASTD), ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-ikel, u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; ifakkar fil-ħtieġa li jkun żgurat li l-varar tal-miżuri tal-PAK ma jipperikolax il-kapaċità tal-produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel fuq medda twila ta' żmien tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jenfasizza li kwistjonijiet sostantivi ta' koerenza politika u impatt għandhom jiġu indirizzati fil-monitoraġġ kontinwu tal-qafas ta' politika tal-UE għas-sigurtà alimentari (COM(2010)0127); jenfasizza li l-UE għandha tappoġġja l-istabbiliment tal-industriji tal-ipproċessar fis-settur agrikolu u t-titjib tat-tekniki għall-ħżin tal-ikel; ifakkar fl-importanza li jitqies l-impatt tal-ftehimiet dwar is-sajd fuq is-sigurtà alimentari tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-ħtif tal-art billi jappoġġjaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-implimentazzjoni tagħhom fil-livell nazzjonali tal-Linji Gwida Volontarji tan-NU dwar il-Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti;

Is-Saħħa

39.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-baġit ta' finanzjament tagħhom jipprijoritizzaw l-istabbiliment ta' sistemi tas-saħħa sodi, il-bini ta' infrastrutturi tas-saħħa sostenibbli u l-provvediment ta' servizzi bażiċi u kura ta' kwalità; jistieden lill-UE tappoġġja l-istabbiliment ta' kopertura universali tas-saħħa li tiggarantixxi l-mutwalizzazzjoni tar-riskji tas-saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

It-tibdil fil-klima

40.  Jitlob li jkun hemm azzjoni determinata mill-UE, l-Istati Membri tagħha u s-sħab kollha internazzjonali biex jimplimentaw il-ftehim reċenti dwar il-klima COP21/Pariġi; jenfasizza li l-UE u pajjiżi żviluppati oħra jridu jkomplu jappoġġjaw azzjonijiet favur l-ambjent biex jitnaqqsu l-emissjonijiet u tinbena r-reżiljenza għall-impatti tat-tibdil fil-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u b'mod partikolari fil-pajjiżi l-anqas żviluppati; ifakkar fl-importanza kruċjali tal-provvista ta' finanzjament adegwat fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f'dan il-kuntest; jappoġġja l-proċess ta' tranżizzjoni tal-enerġija tal-UE u l-bidla lejn l-enerġija rinnovabbli f'dan ir-rigward; jisħaq fuq il-fatt li, jekk il-limitazzjoni tat-tisħin globali għal ferm anqas minn 2° C ma tirnexxix, dan jista' jimmina l-kisbiet fil-qasam tal-iżvilupp; jistieden lill-UE tassumi rwol proattiv fl-indirizzar tal-isfida klimatika dinjija billi tistabbilixxi prijoritajiet strateġiċi fil-livelli kollha u fis-setturi kollha, u biex tfassal u timplimenta miri ġodda vinkolanti dwar il-klima, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi;

41.  Jirrikonoxxi li l-finanzjament privat fil-kuntest tal-finanzjament għall-klima ma jistax jissostitwixxi l-finanzjament pubbliku; jenfasizza l-ħtieġa ta' rappurtar u kontabilità trasparenti u li tkun żgurata l-implimentazzjoni tas-salvagwardji rilevanti fil-qasam soċjali u ambjentali fir-rigward tal-finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

Il-ġeneru

42.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016–2020 tal-UE u jinkoraġġixxi l-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-objettivi tiegħu fl-azzjoni esterna kollha tal-UE, inkluż fi proġetti ffinanzjati mill-UE fil-livell tal-pajjiżi; jistieden ukoll lill-UE tintegra b'mod effettiv il-perspettiva tal-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fil-politiki kollha tagħha, inkluż fil-baġits, u biex tiżgura li l-politiki esterni tagħha jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni, inkluż kontra l-persuni leżbjani, gay, bisesswali u transġeneru;

Is-sigurtà

43.  Jirrikonoxxi li mingħajr sigurtà ma jista' jkun hemm ebda żvilupp sostenibbli jew qerda tal-faqar; jirrikonoxxi, barra minn hekk, li din ir-rabta bejn is-sigurtà u l-iżvilupp hija element importanti biex tiġi żgurata l-effikaċja tal-azzjoni esterna tal-UE;

44.  Jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati l-koerenza tal-politiki u l-koordinament bejn l-azzjoni esterna tal-UE u l-politiki fil-qasam tas-sigurtà, id-difiża, il-kummerċ, l-għajnuna umanitarja, il-migrazzjoni u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp; jiġbed l-attenzjoni għall-isfida ta' governanza tajba fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jinsisti li l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp għandha tikkontribwixxi għall-istabbiliment tal-istat tad-dritt u ta' istituzzjonijiet imparzjali, kif ukoll għat-tisħiħ ta' azzjonijiet li jwasslu għad-diżarm u jiżguraw il-kura tas-saħħa pubblika u s-sigurtà alimentari, u politiki relatati li jiżguraw is-sigurtà u l-iżvilupp;

45.  Jistieden lill-UE ssaħħaħ il-kapaċitajiet tagħha għal prevenzjoni u reazzjoni bikrija f'każ ta' kriżijiet biex tqawwi s-sinerġiji bejn il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) u strumenti ta' żvilupp, u jsibu bilanċ bejn reazzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien għal kriżijiet u strateġiji ta' żvilupp fit-tul; jissuġġerixxi li jinħoloq strument ġdid iddedikat għall-iżvilupp u s-sigurtà li jista' jnaqqas l-inkoerenzi u jżid l-effiċjenza tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp; jenfasizza li dan l-istrument m'għandux ikun iffinanzjat permezz tal-istrumenti eżistenti għall-iżvilupp, iżda permezz ta' approprjazzjonijiet ġodda fil-baġit; jitlob li l-prijoritajiet u l-politiki tar-reġjuni u l-pajjiżi kkonċernati jiddaħħlu fit-tħejjija tal-istrateġiji tal-UE għas-sigurtà u l-iżvilupp; jilqa' l-użu tal-Qafas Politiku għal Approċċ għal Kriżijiet bħala għodda importanti biex ikun hemm fehim komuni bikri f'każ ta' kriżijiet; jitlob li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn il-Kummissjoni, is-SEAE u l-Istati Membri sabiex issir analiżi komprensiva li tippermetti għażla infurmata bejn l-azzjonijiet tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) u dawk mhux tal-PSDK fit-trattament ta' kriżi;

46.  Jemmen li l-Istrateġija għas-Sigurtà u l-Iżvilupp fis-Saħel(6), kif ukoll il-Forza ta' Azzjoni Rapida Afrikana u l-Pjan ta' Azzjoni Reġjonali għas-Saħel 2015–2020(7) , huma eżempji tajbin ta' implimentazzjoni b'suċċess tal-approċċ komprensiv tal-UE, li jiġbor flimkien b'mod effettiv ir-reazzjonijiet għas-sigurtà, l-iżvilupp u l-governanza;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jtejbu r-rabtiet bejn l-għajnuna umanitarja, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u r-reżiljenza għad-diżastri sabiex ikun possibbli li jkun hemm reazzjoni aktar flessibbli u effikaċi għall-ħtiġijiet li qed jiżdiedu;

o
o   o

48.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.
(2) Testi adottati, P7_TA(2014)0251.
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
(4) http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
(5) http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf
(6) http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf
(7) www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/04/st07823-en15_pdf


L-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà Alimentari u n-Nutrizzjoni
PDF 464kWORD 196k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar l-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà Alimentari u n-Nutrizzjoni (2015/2277(INI))
P8_TA(2016)0247A8-0169/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra s-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u d-dokument ta' eżitu adottat mill-Assemblea Ġenerali fil-25 ta' Settembru 2015, intitolat "It-Trasformazzjoni tad-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli", u b'mod partikolari l-Għan 2 tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) stipulat fih, jiġifieri l-qerda tal-ġuħ, il-kisba ta' sigurtà alimentari u ta' nutrizzjoni mtejba u l-promozzjoni ta' agrikoltura sostenibbli(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi bejn il-Partijiet għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, adottat fit-12 ta' Diċembru 2015(2),

–  wara li kkunsidra l-Programm Komprensiv għall-Iżvilupp tal-Agrikoltura fl-Afrika (CAADP) li ntlaħaq qbil dwaru mill-Unjoni Afrikana (UA) fl-2002(3),

–  wara li kkunsidra s-summit tal-Kapijiet tal-Istati tal-UA li sar f'Maputo (il-Mozambique) fl-2003, fejn il-gvernijiet tal-UA qablu li jinvestu aktar minn 10 % tal-allokazzjonijiet baġitarji nazzjonali tagħhom fis-settur tal-agrikoltura(4),

–  wara li kkunsidra l-assemblea tal-Kapijiet tal-Istati u l-Gvernijiet tal-UA ta' Lulju 2012, li identifikat is-sena 2014 bħala s-'Sena tal-Agrikoltura u s-Sigurtà Alimentari fl-Afrika'(5), biex jiġi ċċelebrat l-għaxar anniversarju mill-adozzjoni tas-CAADP,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni dwar "L-Aċċelerazzjoni tat-Tkabbir Agrikolu u t-Trasformazzjoni għal Prosperità Kondiviża u Għajxien Aħjar", adottata fis-27 ta' Ġunju 2014 mis-summit tal-Kapijiet tal-Istati tal-UA li sar f'Malabo (il-Guinea Ekwatorjali), u li fiha l-gvernijiet tal-UE reġgħu impenjaw ruħhom li jallokaw mill-inqas 10 % tal-infiq pubbliku għall-agrikoltura(6),

–  wara li kkunsidra l-Inizjattiva ta' L'Aquila dwar is-Sigurtà Alimentari mnedija mill-G8 fl-2009(7),

–  wara li kkunsidra l-Qafas u l-Linji Gwida għall-Politika dwar l-Art fl-Afrika, adottati mill-Konferenza Konġunta tal-Ministri għall-Agrikoltura, l-Art u l-Bhejjem li saret f'April 2009 f'Addis Ababa (l-Etjopja)(8), kif ukoll id-dikjarazzjoni dwar "Il-Problemi u l-Isfidi relatati mal-Art fl-Afrika"(9), adottata mill-Kapijiet tal-Istati tal-UA fis-summit li sar f'Sirte (il-Libja) f'Lulju 2009, fejn ħeġġew biex il-Qafas u l-Linji Gwida msemmija hawn fuq jiġu implimentati b'mod effikaċi,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida dwar l-Investimenti f'Art fuq Skala Kbira fl-Afrika, adottati mill-Konferenza Konġunta tal-UA tal-Ministri għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali, is-Sajd u l-Akkwakultura, li ltaqgħet f'Addis Ababa fl-1 u t-2 ta' Mejju 2014(10),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' Mejju 2013 mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Afrikani, "Il-Modernizzazzjoni tal-Agrikoltura Afrikana - Min se jgawdi?"(11),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Djimini tat-13 ta' Marzu 2014 minn organizzazzjonijiet ta' azjendi agrikoli żgħar mill-Afrika tal-Punent(12),

–  wara li kkunsidra l-"Linji Gwida Volontarji tal-FAO għas-sostenn tar-realizzazzjoni progressiva tad-dritt għal alimentazzjoni adegwata fil-kuntest tas-sigurtà alimentari nazzjonali", tal-2004(13),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2009 mill-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp (IAASTD), "L-agrikoltura f'salib it-toroq"(14),

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966(15),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tal-1979(16),

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli tal-1987(17),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni tal-2007(18),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji u l-Linji Gwida Bażiċi tan-NU dwar l-iżgumbramenti u l-ispostamenti kkawżati mill-iżvilupp tal-2007(19),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, approvati mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2011(20), kif ukoll il-Linji Gwida tal-OECD dwar l-Intrapriżi Multinazzjonali, aġġornati fl-2011(21),

–  wara li kkunsidra s-Sħubija ta' Busan tal-2011 favur Kooperazzjoni Effikaċi għall-Iżvilupp(22),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida Volontarji tal-2012 dwar Governanza Responsabbli tad-Dritt għaż-Żamma tal-Art, iż-Żoni tas-Sajd u l-Foresti(23),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti (minn hawn, 'il-Konvenzjoni tal-UPOV') tal-1991(24),

–  wara li kkunsidra t-Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u Agrikoltura tal-2001(25),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika tal-1992 u l-Protokoll assoċjat ta' Kartaġena dwar il-Bijosikurezza tal-2000 u l-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom tal-2010(26),

–  wara li kkunsidra l-liġi mudell Afrikana dwar il-Bijosikurezza(27),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni dwar leġiżlazzjoni rigward l-art għas-sovranità alimentari, adottata mill-Assemblea Parlamentari tal-Pajjiżi Frankofoni tat-12 ta' Lulju 2012(28),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni dwar l-impatti soċjali u ambjentali tal-pastoraliżmu għall-pajjiżi AKP, adottata mill-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE f'Addis Ababa fis-27 ta' Novembru 2013(29),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni "Qafas ta' politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jindirizzaw l-isfidi fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel"(30), adottata fil-31 ta' Marzu 2010, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-qafas politiku adottati fl-10 ta' Mejju 2010(31),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2013 dwar is-sigurtà tal-ikel u n-nutriment(32),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar in-Nutrizzjoni ta' Lulju 2014(33),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2011 dwar qafas ta' politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jindirizzaw l-isfidi fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel(34),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-approċċ tal-UE fir-rigward tar--reżiljenza u t-tnaqqis tar-riskji ta' diżastri fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: tagħlim mill-kriżi tas-sigurtà tal-ikel(35),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar ir-rwol tad-drittijiet tal-proprjetà, is-sjieda tal-proprjetà u l-ħolqien tal-ġid fil-qerda tal-faqar u t-trawwim ta' żvilupp sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw(36),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar it-Tanzanija, b'mod partikolari l-kwistjoni tal-approprjazzjoni tal-art(37),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Konverġenza Globali tat-Taqbid għall-Art u l-Ilma, maħruġa fil-Forum Soċjali Dinji f'Tuneż f'Marzu 2015(38);

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' April 2015 dwar l-Expo Milano 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja(39),

–  wara li kkunsidra t-Talbiet tas-Soċjetà Ċivili Afrikana għall-Inklużjoni tas-Sovranità Alimentari u d-Dritt għall-Ikel fl-Aġenda tal-Presidenza tal-G7 Ġermaniża f'Ġunju 2015(40),

–  wara li kkunsidra l-Karta ta' Milan(41), li ġiet ippreżentata fl-Expo 2015 bit-tema "Ikel għall-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja" u li ġabret aktar minn miljun firma ta' kapijiet ta' stati, gvernijiet u individwi privati, u li tappella lill-assoċjazzjonijiet, l-intrapriżi, l-istituzzjonijiet nazzjonali u internazzjonali u l-individwi privati kollha biex jassumu r-responsabilità biex jiżguraw li l-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawdu d-dritt tagħhom għall-ikel u tinkludi impenji vinkolanti biex dak id-dritt jiġi ggarantit madwar id-dinja kollha,

–  wara li kkunsidra l-fatt li l-Kumitat tan-NU dwar is-Sigurtà Alimentari Dinjija hu l-forum adegwat fejn jintlaħaq qbil rigward gwida politika dwar din il-kwistjoni fuq livell internazzjonali u li hu f'dan il-forum li l-partijiet ikkonċernati kollha jistgħu jsemmgħu leħinhom;

–  wara li kkunsidra l-Patt ta' Milan dwar il-Politika Alimentari Urbana tal-15 ta' Ottubru 2015(42) li tressaq mill-Kunsill tal-Belt ta' Milan u ġie ffirmat minn 113-il belt madwar id-dinja, u li ġie ppreżentat lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, Ban Ki-moon, u li jixhed ir-rwol kruċjali li jiżvolġu l-bliet fit-tfassil tal-politiki alimentari,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Jannar 2016 dwar is-sitwazzjoni fl-Etjopja(43),

–  wara li kkunsidra s-seduta ta' smigħ pubbliku dwar l-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà Alimentari u n-Nutrizzjoni organizzata mill-Kumitat għall-Iżvilupp tiegħu fl-1 ta' Diċembru 2015(44),

–  wara li kkunsidra l-istudju "L-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà Alimentari u n-Nutrizzjoni fl-Afrika" tal-Professur Olivier de Schutter, ikkummissjonat mill-Kumitat għall-Iżvilupp tiegħu u ppubblikat mid-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni tiegħu f'Novembru 2015(45),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0169/2016),

A.  billi l-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà Alimentari u n-Nutrizzjoni fl-Afrika (minn hawn, 'l-Alleanza') għandha l-għan li ttejjeb is-sigurtà alimentari u n-nutrizzjoni billi tgħin lil 50 miljun ruħ fl-Afrika sub-Saħarjana joħorġu mill-faqar sal-2020; billi l-pajjiżi parteċipanti nnegozjaw Oqfsa ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi li jistabbilixxu l-impenji biex jiffaċilitaw l-investiment privat fis-settur agrikolu fl-Afrika;

B.  billi l-investiment fil-biedja fuq skala żgħira ġie ttraskurat matul dawn l-aħħar tletin sena fl-Afrika, filwaqt li d-dipendenza tal-pajjiżi b'introjtu baxx fuq l-importazzjonijiet tal-ikel żdiedet b'mod sinifikanti, biex b'hekk saru vulnerabbli għall-varjazzjonijiet fil-prezzijiet fuq is-swieq internazzjonali;

C.  billi hemm ir-riskju li s-sħubijiet pubbliċi-privati kbar joħolqu pożizzjonijiet dominanti għall-kumpaniji agrikoli kbar fl-agrikoltura Afrikana li joħonqu lin-negozji lokali;

D.  billi l-investiment privat taħt l-Alleanza laħaq aktar minn 8,2 miljun operaturi agrikoli żgħar u ħoloq aktar minn 21 000 impjieg, li aktar minn nofshom huma għan-nisa;

E.  billi l-kriżi alimentari tal-2008 ġġenerat ir-rikonoxximent universali tal-ħtieġa li jingħata appoġġ lill-produzzjoni alimentari minn operaturi agrikoli żgħar għas-swieq domestiċi;

F.  billi t-tnedija tal-programmi ta' aġġustament strutturali fil-bidu tas-snin tmenin ikkontribwiet għall-iżvilupp ta' agrikoltura mmexxija mill-esportazzjoni fejn il-prijorità ngħatat biex tiżdied il-produzzjoni ta' wċuħ tar-raba' għall-bejgħ fis-swieq globali; billi din l-għażla ffavorixxiet forom ta' produzzjoni fuq skala kbira, b'kapitalizzazzjoni għolja u mekkanizzata, filwaqt li, kumparattivament, il-biedja fuq skala żgħira ġiet ittraskurata;

G.  billi s-swieq internazzjonali se jkunu aktar volatili fil-ġejjieni; billi l-pajjiżi m'għandhomx jieħdu r-riskju li jkunu jiddependu wisq fuq l-importazzjonijiet, iżda għandhom, minflok, jinvestu prinċipalment fil-produzzjoni alimentari domestika biex jibnu r-reżiljenza;

H.  billi jeħtieġ li l-bdiewa familjari u l-operaturi agrikoli żgħar ikunu fil-qalba tal-Alleanza;

I.  billi s-sigurtà alimentari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-biċċa l-kbira tiddependi fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali;

J.  billi l-hekk imsejħa "poli ta' tkabbir" għandhom l-għan li jattiraw lill-investituri internazzjonali billi jqiegħdu l-art għad-dispożizzjonijiet tal-kumpaniji privati kbar, u billi dan ma jistax isir għad-detriment tal-biedja familjari;

K.  billi l-ftehimiet dwar l-Alleanza ma jinkludu l-ebda indikatur konkret dwar il-ġuħ u l-malnutrizzjoni;

L.  billi l-bdiewa familjari u l-operaturi agrikoli żgħar urew il-kapaċità tagħhom li jipprovdu prodotti diversifikati u jżidu l-produzzjoni alimentari b'mod sostenibbli permezz ta' prattiki agroekoloġiċi;

M.  billi l-monokulturi jżidu d-dipendenza fuq il-fertilizzanti u l-pestiċidi kimiċi, iwasslu għal degradazzjoni enormi tal-art u jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima;

N.  billi l-agrikoltura tirrapreżenta mill-inqas 14 % tal-emissjonijiet annwali totali tal-gassijiet bl-effett ta' serra, prinċipalment minħabba l-użu ta' fertilizzanti nitroġenati;

O.  billi jeżistu forom differenti tad-dritt għaż-żamma ta' art (konswetudinarju, pubbliku u privat), iżda l-Alleanza tirreferi kważi esklużivament għall-għoti ta' titoli għal art biex tindirizza d-drittijiet għaż-żamma ta' art;

P.  billi, sal-2050, 70 % tal-popolazzjoni dinjija se tkun qed tgħix fil-bliet u se jkun hemm bżonn aktar minn qatt qabel ta' approċċ magħqud fil-livelli lokali u globali lejn in-nutrizzjoni;

Q.  billi l-għoti ta' titoli għal art mhuwiex l-unika garanzija kontra l-esproprjazzjoni tal-art u r-risistemazzjoni;

R.  billi d-dimensjoni tal-ġeneri hi element importanti ħafna tal-investiment fl-agrikoltura fl-Afrika; billi ilha ssir diskriminazzjoni kontra n-nisa rurali fir-rigward tal-aċċess għal firxa ta' riżorsi produttivi, inkluża l-art, il-kreditu, il-fatturi produttivi u s-servizzi;

S.  billi, sa ftit ilu, l-appoġġ ipprovdut għall-agrikoltura kien ikkonċentrat fuq l-uċuħ għall-esportazzjoni ġestiti mill-irġiel, filwaqt li fil-biċċa l-kbira in-nisa tħallew jieħdu ħsieb il-kompitu li jipproduċu l-ikel għall-għajxien tal-familja;

T.  billi l-istima tal-FAO hi li ntilfet madwar 75 % tad-diversità ġenetika tal-pjanti madwar id-dinja; billi l-erożjoni ġenetika fuq skala kbira żżid il-vulnerabilità tagħna għat-tibdil fil-klima u għall-feġġ ta' pesti u mard ġodda;

U.  billi l-kontroll, is-sjieda u l-affordabilità taż-żrieragħ huma essenzjali għar-reżiljenza tal-bdiewa fqar fir-rigward tas-sigurtà alimentari;

V.  billi d-dritt tal-bdiewa li jkattru, jużaw, jiskambjaw u jbiegħu ż-żrieragħ tagħhom stess għandu jiġi protett;

W.  billi t-titjib tal-lakuni fin-nutrizzjoni fl-Afrika hu ċentrali għall-aġenda għall-iżvilupp sostenibbli; billi nutrizzjoni fqira tirriżulta minn interazzjoni ta' diversi proċessi relatati mal-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, is-sanità u l-iġjene, l-aċċess għar-riżorsi, l-emanċipazzjoni tan-nisa u oħrajn;

X.  billi l-impenji li ttieħdu skont il-Qafas ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi rigward ir-riformi regolatorji fis-settur taż-żrieragħ għandhom l-għan li jsaħħu d-drittijiet tan-nissiela tal-pjanti askapitu tas-sistemi attwali ta' żrieragħ tal-bdiewa li fil-biċċa l-kbira għadhom jiddependu fuqhom l-ifqar bdiewa;

L-investiment agrikolu fl-Afrika u t-twettiq tal-SDGs

1.  Jinnota li diversi Oqfsa ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi jiffokaw fuq l-iżvilupp ta' żoni ekonomiċi speċjali bl-għan li jimmassimizzaw l-investimenti permezz ta' inizjattivi li jvarjaw minn infrastruttura stradali jew enerġetika sa reġimi fiskali, doganali, jew li jirregolaw id-dritt għaż-żamma ta' art; jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa li jittejjeb l-aċċess għall-ilma u tiġi żgurata l-konċentrazzjoni fuqu, li tiġi estiża l-edukazzjoni fil-qasam tan-nutrizzjoni u li jiġu kondiviżi l-istrateġiji tal-aħjar prattiki;

2.  Josserva li l-politiki dwar l-investiment fl-agrikoltura fil-biċċa l-kbira jiffokaw fuq l-akkwisti ta' art fuq skala kbira u fuq l-agrikoltura orjentata lejn l-esportazzjoni li normalment ma jkollhiex x'taqsam mal-ekonomiji lokali; jinnota li l-iżvilupp ta' irrigazzjoni estensiva fiż-żoni ġeografiċi ta' investiment immirat tal-Alleanza jistgħu jnaqqsu d-disponibilità tal-ilma għall-utenti l-oħra, bħall-bdiewa fuq skala żgħira jew il-komunitajiet pastorali; jisħaq fuq il-fatt li, f'dawn iċ-ċirkustanzi, jeħtieġ li l-kapaċità tas-sħubijiet pubbliċi privati ta' daqs enormi biex jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-faqar u s-sigurtà alimentari tiġi vvalutata b'mod kritiku u tittejjeb; jenfasizza li l-politiki dwar l-investiment agrikolu għandhom jiġu kkollegati mal-iżvilupp tal-ekonomija lokali, inklużi l-operaturi agrikoli żgħar u l-biedja familjari, u għandhom jappoġġawh; ifakkar li l-Linji Gwida tal-FAO dwar id-Dritt għaż-Żamma ta' Art jirrakkomandaw li jkun hemm aċċess sigur għall-art sabiex il-familji jkunu jistgħu jipproduċu l-ikel għall-konsum domestiku u jżidu l-introjtu domestiku tagħhom; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-investiment f'art fuq skala kbira fl-Afrika jiġi bbażat fuq dawn il-linji gwida, b'mod li b'hekk jiġi żgurat l-aċċess għall-art min-naħa tal-operaturi agrikoli żgħar u l-komunitajiet lokali, jiġi promoss l-investiment mill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju lokali u jiġi żgurat li s-sħubijiet pubbliċi-privati jikkontribwixxu għas-sigurtà alimentari u għat-tnaqqis tal-faqar u l-inugwaljanza;

3.  Jirrimarka li l-proċess deċiżjonali fil-qafas ta' kooperazzjoni ma involviex lill-partijiet interessati kollha, iżda minflok eskluda, fost l-oħrajn, lill-komunitajiet rurali, lill-ħaddiema agrikoli, lill-bdiewa fuq skala żgħira, lis-sajjieda u lill-popli indiġeni, u injora d-dritt tagħhom li jipparteċipaw;

4.  Jiddeplora l-fatt li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Afrikana ma ġewx ikkonsultati fit-tnedija tal-Alleanza; jisħaq fuq il-fatt li l-parteċipazzjoni tal-gruppi mingħajr sigurtà alimentari fil-politiki li jaffettwawhom għandha ssir il-pedament tal-politiki kollha dwar is-sigurtà alimentari;

5.  Jirrimarka li l-Alleanza impenjat ruħa favur il-promozzjoni ta' tkabbir inklużiv u bbażat fuq l-agrikoltura li jappoġġa l-biedja fuq skala żgħira u jgħin fit-tnaqqis tal-faqar, il-ġuħ u n-nutrizzjoni inadegwata; jisħaq, għal dan l-għan, fuq il-fatt li jeħtieġ li l-Alleanza trażżan sa kemm ikun possibbli l-użu tal-fertilizzanti u l-pestiċidi kimiċi, minħabba l-konsegwenzi tagħhom fuq is-saħħa u fuq l-ambjent għall-komunitajiet lokali, bħat-telf tal-bijodiversità u l-erożjoni tal-ħamrija;

6.  Jikkritika l-preżunzjoni li l-investiment korporattiv fl-agrikoltura awtomatikament itejjeb is-sigurtà alimentari u n-nutrizzjoni u jnaqqas il-faqar;

7.  Jinnota r-rapport tal-G20 tal-2011, li saħaq fuq il-fatt li jista' jkun li l-investiment li jsir b'finijiet fiskali jirriżulta tranżitorju; ifakkar li għadd ta' stħarriġ dwar il-motivazzjoni tal-investituri wera li l-inċentivi fiskali speċjali jkollhom impatt newtrali jew negattiv fuq id-deċiżjonijiet biex isir investiment(46);

8.  Jinnota li l-inċentivi fiskali, inkluża l-eżenzjoni mit-taxxa tal-kumpaniji fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali, qegħdin iċaħħdu lill-istati Afrikani mid-dħul fiskali li seta' kien sors ta' investiment pubbliku vitali fl-agrikoltura, speċjalment fil-programmi għas-sigurtà alimentari u n-nutrizzjoni(47);

9.  Jappella lill-gvernijiet u lid-donaturi biex jissospendu jew jeżaminaw mill-ġdid il-politiki, il-proġetti u l-arranġamenti ta' konsulenza kollha li direttament jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw il-ħtif tal-art billi jappoġġaw proġetti u investimenti dannużi ħafna jew li indirettament iżidu l-pressjoni fuq l-art u r-riżorsi naturali u jistgħu jirriżultaw fi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jappella biex minflok l-appoġġ jingħata lill-politiki li jipproteġu u jagħtu l-prijorità lill-produtturi tal-ikel fuq skala żgħira, speċjalment dawk nisa, u li jippromwovu l-użu sostenibbli tal-art;

10.  Iwissi biex fl-Afrika ma jiġix irreplikat il-mudell Asjatiku ta' 'Rivoluzzjoni Ħadra' tas-sittinijiet u jiġu injorati l-impatti soċjali u ambjentali negattivi tiegħu; ifakkar li l-SDGs jinkludu l-għan tal-promozzjoni tal-agrikoltura sostenibbli, li għandu jinkiseb sal-2030;

11.  Jinnota bi tħassib li, fil-Malawi, l-Alleanza qed tippromwovi l-espansjoni tal-produzzjoni tat-tabakk minflok ma tappoġġa t-tipi ta' għajxien alternattivi bi qbil mal-obbligi taħt il-Konvenzjoni ta' Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk tal-2005 u l-impenji li ttieħdu fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli;

12.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE jagħmlu ħilithom sabiex jittrasformaw l-Alleanza f'għodda ġenwina favur l-iżvilupp sostenibbli u fi strument ta' appoġġ għall-biedja familjari u l-ekonomiji lokali fl-Afrika sub-Saħarjana, filwaqt li jfakkar li l-bdiewa familjari u l-operaturi agrikoli żgħar jipproduċu madwar 80 % tal-ikel tad-dinja u jipprovdu 'l fuq minn 60 % tal-impjiegi fir-reġjun;

13.  Jinnota bi tħassib li l-Oqfsa ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi jirreferu biss b'mod selettiv għall-istandards internazzjonali li jiddefinixxu l-investiment responsabbli fl-agrikoltura, u li la jirreferu għal-Linji Gwida Volontarji tal-FAO tal-2004 għas-sostenn tar-realizzazzjoni progressiva tad-dritt għal alimentazzjoni adegwata fil-kuntest tas-sigurtà alimentari nazzjonali u lanqas għal kwalunkwe dmir min-naħa tal-investituri privati li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem;

14.  Jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha, li meqjusa flimkien huma l-akbar donatur ta' għajnuna għall-iżvilupp fid-dinja, biex:

   jiżguraw li l-investituri bbażati fl-UE jirrispettaw, u jinkoraġġixxu lis-sħab l-oħra fl-alleanza biex jirrispettaw id-drittijiet tal-komunitajiet lokali u l-ħtiġijiet tal-azjendi agrikoli żgħar, billi jsegwu approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fi ħdan l-oqfsa ta' kooperazzjoni, inkluż il-ħarsien tas-salvagwardji ambjentali, soċjali, tal-art, tax-xogħol u tad-drittijiet tal-bniedem, u l-ogħla standards ta' trasparenza tul il-pjanijiet ta' investiment tagħhom;
   jiżguraw li investituri bbażati fl-UE jimplimentaw politika ta' responsabilità soċjali meta jkunu qed ifasslu l-kuntratti ta' impjieg u ma jisfruttawx il-vantaġġ ekonomiku tagħhom fuq il-ħaddiema mill-komunitajiet lokali;
   jappoġġaw u jsostnu lill-intrapriżi u l-partijiet interessati lokali Afrikani bħala atturi ewlenin u bħala benefiċjarji tal-inizjattivi tal-Alleanza;
   jimplimentaw id-deċiżjoni riċenti tad-WTO biex jiġu eliminati s-sussidji fuq l-esportazzjoni agrikola li qed joħolqu distorsjoni tas-swieq lokali u jeqirdu l-għajxien fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;
   jeliminaw l-ostakli tariffarji li jaġixxu bħala diżinċentiv biex il-pajjiżi Afrikani jżidu l-valur tal-prodott mhux maħdum fil-livell lokali;

15.  Jappella lill-pajjiżi parteċipanti biex:

   jiżguraw li r-riformi finanzjarji, fiskali jew amministrattivi ma jeżentawx lill-investituri milli jagħmlu kontribut ġust għall-bażi tat-taxxa tal-pajjiżi parteċipanti jew ma jagħtux vantaġġ inġust lill-investituri askapitu tal-operaturi agrikoli żgħar;
   jiżguraw li l-gvernijiet rispettivi tagħhom iżommu d-dritt li jipproteġu s-swieq agrikoli u alimentari tagħhom permezz ta' reġimi tariffarji u fiskali xierqa, li huma ta' bżonn partikolari biex tiġi indirizzata l-ispekulazzjoni finanzjarja u l-evitar tat-taxxa;
   jadottaw politiki li jippromwovu l-kummerċ responsabbli u jimpenjaw ruħhom biex jeliminaw l-ostakli tariffarji li jiskoraġġixxu l-kummerċ reġjonali;

Governanza, sjieda u responsabilità

16.  Jiġbed l-attenzjoni għall-impenn li ttieħed mill-partijiet għall-Alleanza sabiex jinkorporaw il-"Linji Gwida Volontarji tal-FAO għas-sostenn tar-realizzazzjoni progressiva tad-dritt għal alimentazzjoni adegwata fil-kuntest tas-sigurtà alimentari nazzjonali", u jappella lill-partijiet kollha għall-Alleanza biex jimpenjaw ruħhom li jimplimentaw l-istandards internazzjonali li jiddefinixxu l-investiment responsabbli fl-agrikoltura u li jimxu mal-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Linji Gwida tal-OECD dwar l-Intrapriżi Multinazzjonali;

17.  Jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li l-Alleanza tintensifika l-governanza tajba fir-rigward tar-riżorsi naturali, b'mod partikolari billi tiggarantixxi li n-nies ikollhom aċċess għar-riżorsi proprji tagħhom u billi tħarsilhom drittijiethom fil-kuntest tal-kuntratti dwar it-tranżazzjonijiet relatati mar-riżorsi naturali;

18.  Jappella lill-UE biex taħdem man-NU sabiex il-pajjiżi kollha jadottaw, fuq bażi vinkolanti, il-Karta ta' Milan u l-impenji li tinkludi;

19.  Jenfasizza kemm huma importanti r-regolamentazzjoni tal-ilma u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima għall-agrikoltura sostenibbli; jappella lis-sħab kollha fl-Alleanza biex jiffokaw fuq it-titjib tal-aċċess għall-ilma u għal tekniki li jinvolvu l-irrigazzjoni u jintensifikaw il-protezzjoni ambjentali u l-konservazzjoni tal-ħamrija;

20.  Jappella lill-UE biex taħdem man-NU favur l-adozzjoni u d-disseminazzjoni tal-Patt ta' Milan dwar il-Politika Alimentari Urbana;

21.  Jappella lill-pajjiżi parteċipanti biex jimpenjaw ruħhom favur l-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali li jirregolaw l-investiment permezz ta' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, waqt li jinkorporaw il-Qafas u l-Linji Gwida tal-UA għall-Politika dwar l-Art fl-Afrika u l-Prinċipji Gwida dwar l-Investimenti f'Art fuq Skala Kbira fl-Afrika;

22.  Jappella biex jiġu ppubblikati kompletament l-ittri ta' intenzjoni kollha fl-Oqfsa ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi; jisħaq fuq il-ħtieġa għal oqfsa istituzzjonali u ġuridiċi b'saħħithom sabiex tiġi żgurata kondiviżjoni ġusta tar-riskji u l-benefiċċji; jenfasizza li hu kruċjali li jkun hemm parteċipazzjoni attiva min-naħa tas-soċjetà ċivili fi ħdan l-Alleanza b'mod li tiġi intensifikata t-trasparenza u jiġi żgurat li l-għanijiet tagħha jkunu qed jintlaħqu; jirrimarka li jeħtieġ li jitħeġġu d-djalogu u l-konsultazzjoni mal-gruppi kollha tas-soċjetà ċivili;

23.  Jiddispjaċih li l-uniku indikatur komuni għall-għaxar oqfsa ta' kooperazzjoni fl-Alleanza huwa l-indiċi "Doing Business" tal-Bank Dinji;

24.  Jisħaq fuq il-fatt li l-kumpaniji privati involuti f'inizjattivi ta' żvilupp multilaterali għandhom ikunu responsabbli għal għemilhom; jappella lill-partijiet għall-Alleanza biex, għal dan l-iskop, jissottomettu rapporti annwali dwar l-azzjoni meħuda fil-kuntest tal-Alleanza u biex jippubblikaw dawk ir-rapporti u jagħmluhom aċċessibbli għan-nies u l-komunitajiet lokali, u biex jistabbilixxu mekkaniżmu ta' responsabilità indipendenti, li jkun jinkludi mekkaniżmu ta' appell għall-persuni u l-komunitajiet lokali; jisħaq bl-istess mod li jeħtieġ li l-investiment mill-Alleanza li jaffettwa d-drittijiet għal art ikun soġġett għal studju indipendenti minn qabel tal-impatt fuq id-drittijiet għal art u jkun konformi mal-Linji Gwida Volontarji tal-FAO dwar Governanza Responsabbli tad-Dritt għaż-Żamma tal-Art, iż-Żoni tas-Sajd u l-Foresti;

25.  Jinnota li l-kumpaniji multinazzjonali li joperaw fi ħdan l-Alleanza jiffavorixxu biedja kuntrattwali fuq skala kbira, u li hemm ir-riskju li, minħabba f'hekk, il-produtturi fuq skala żgħira jiġu emarġinati; jappella lill-għaxar stati Afrikani li qed jipparteċipaw fl-Alleanza biex jiżguraw li l-biedja kuntrattwali tkun ta' benefiċċju kemm għax-xerrejja u kemm għall-fornituri lokali; iqis għal dan l-għan li hu kruċjali li jissaħħu, pereżempju, l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa sabiex tittejjeb il-pożizzjoni negozjattiva tal-bdiewa;

26.  Jevidenzja li s-settur privat diġà qed jiġġenera 90 % tal-impjiegi fil-pajjiżi sħab u li l-potenzjal għall-parteċipazzjoni mis-settur privat ma jistax jiġi miċħud, peress li l-kumpaniji privati qegħdin fil-pożizzjoni ideali biex jipprovdu bażi sostenibbli għall-mobilizzazzjoni tar-riżorsi domestiċi, li tifforma l-bażi ta' kwalunkwe programm ta' għajnuna; jissottolinja l-importanza ta' qafas regolatorju trasparenti li jistabbilixxi b'mod ċar id-drittijiet u l-obbligi tal-atturi kollha, inklużi dawk tal-bdiewa fqar u l-gruppi vulnerabbli, peress li mingħajr qafas ta' dan it-tip, dawn id-drittijiet ma jistgħux jiġu protetti b'suċċess;

27.  Jappella biex l-Oqfsa ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi jiġu riveduti sabiex jindirizzaw b'mod effikaċi r-riskji tal-biedja kuntrattwali u l-iskemi ta' sħubija kuntrattwali bejn il-kultivaturi u x-xerrejja (out-grower schemes) għall-produtturi fuq skala żgħira billi jiżguraw dispożizzjonijiet kuntrattwali ġusti, inklużi arranġamenti ta' prezzar, rispett għad-drittijiet tan-nisa, appoġġ għall-agrikoltura sostenibbli u mekkaniżmi adattati għar-riżoluzzjoni tat-tilwim;

L-aċċess għall-art u s-sigurtà tad-dritt għaż-żamma tagħha

28.  Iwissi li, jekk l-attenzjoni tiġi ffukata biss fuq l-għoti ta' titoli għal art, spiss twassal għal nuqqas ta' sigurtà għall-produtturi tal-ikel fuq skala żgħira u għall-popli indiġeni, b'mod speċjali n-nisa, li m'għandhomx rikonoxximent legali tad-drittijiet tagħhom għal art u huma vulnerabbli għal tranżazzjonijiet inġusti rigward art, esproprjazzjoni mingħajr kunsens jew nuqqas ta' kumpens ġust;

29.  Jissottolinja l-ħtieġa li, fil-pożizzjonijiet ewlenin, ikun hemm produtturi tal-ikel fuq skala żgħira, b'mod li l-organizzazzjonijiet indipendenti tagħhom stess ikunu jistgħu jappoġġawhom fil-kontroll tal-art, ir-riżorsi naturali u l-programmi tagħhom;

30.  Jinnota bi tħassib li l-investituri u l-elit lokali involuti fi tranżazzjonijiet ta' art spiss jiddeskrivu l-inħawi li qed jimmiraw għalihom bħala "battala", "fiergħa" jew "sottoutilizzati", però ma tantx hemm art fl-Afrika li hi verament fiergħa, minħabba, pereżempju, il-prevalenza ta' attivitajiet pastorali;

31.  Jevidenzja l-fatt li 1,2 biljun persuna jew għadhom qed jgħixu mingħajr aċċess permanenti għal art jew inkella qegħdin jokkupaw proprjetà li għaliha m'għandhom l-ebda pretensjoni formali, mingħajr titoli legali, mingħajr perizji ta' delimitazzjoni għal artijiethom u mingħajr il-mezzi ġuridiċi jew finanzjarji biex jikkonvertu l-proprjetà f'kapital;

32.  Jilqa' l-inklużjoni tal-Linji Gwida Volontarji tal-2012 dwar Governanza Responsabbli tad-Dritt għaż-Żamma tal-Art, iż-Żoni tas-Sajd u l-Foresti fl-Oqfsa ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi kollha; jappella biex ikun hemm implimentazzjoni effikaċi u valutazzjoni sistematika tal-konformità ma' dawn il-Linji Gwida Volontarji fil-proċess ta' rieżami għall-Oqfsa ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi;

33.  Jisħaq fuq il-fatt li l-Alleanza għandha tiffoka fuq il-ġlieda kontra l-ħtif tal-art, li jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-bniedem peress li jċaħħad lill-komunitajiet lokali mill-art li fuqha jiddependu biex jipproduċu l-ikel u jitimgħu lill-familji tagħhom; jirrimarka li, f'għadd ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw, il-ħtif tal-art ċaħħad lin-nies minn ħidmiethom u l-mezzi ta' għajxien tagħhom, u ġegħilhom jitilqu minn djarhom;

34.  Jappella lill-pajjiżi parteċipanti biex:

   jiżguraw arranġamenti parteċipatorji u inklużivi li jipprijoritizzaw id-drittijiet, il-ħtiġijiet u l-interessi tad-detenturi leġittimi ta' drittijiet għal art, b'mod partikolari l-operaturi agrikoli żgħar u l-bdiewa familjari żgħar; jiżguraw, b'mod partikolari, li jinkiseb il-kunsens liberu, minn qabel u informat minn kwalunkwe komunità/mill-komunitajiet kollha li jgħixu fuq art li s-sjieda tagħha u/jew il-kontroll fuqha jkunu qed jiġu ttrasferiti;
   jadottaw miżuri nazzjonali vinkolanti kontra l-ħtif tal-art, il-korruzzjoni bbażata fuq it-trasferiment tal-art u l-użu tal-art għal investiment spekulattiv;
   jissorveljaw l-għoti ta' titoli għal art u l-iskemi ta' ċertifikazzjoni sabiex jiżguraw li jkunu trasparenti u li ma jikkonċentrawx is-sjieda tal-art jew iċaħħdu lill-komunitajiet mir-riżorsi li jiddependu fuqhom;
   jiżguraw li l-assistenza finanzjarja ma tintużax biex tappoġġa inizjattivi li jippermettu li l-kumpaniji jispostaw lill-komunitajiet lokali;
   jirrikonoxxu d-drittijiet leġittimi kollha għall-art u jiżguraw iċ-ċertezza legali fuq id-drittijiet għal art, inklużi d-drittijiet informali, indiġeni u konswetudinarji għaż-żamma ta' art; kif jirrakkomandaw il-Linji Gwida Volontarji tal-2012 tal-FAO, jippromwovu liġijiet ġodda u/jew jinforzaw b'mod effikaċi l-liġijiet eżistenti li jqiegħdu salvagwardji effikaċi fuq it-tranżazzjonijiet ta' art fuq skala kbira, bħal pereżempju limiti massimi fuq it-tranżazzjonijiet ta' art permissibbli, u jirregolamentaw il-bażi li fuqha t-trasferimenti li jaqbżu ċerta skala għandhom jiġu approvati mill-parlamenti nazzjonali;
   jiżguraw li l-prinċipju ta' kunsens liberu, minn qabel u informat jiġi osservat għall-komunitajiet kollha milquta mill-ħtif tal-art u li jsiru konsultazzjonijiet biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ugwali tal-gruppi tal-komunità lokali kollha, b'mod partikolari dawk li huma l-aktar vulnerabbli u emarġinati;

35.  Ifakkar ukoll li d-drittijiet tal-utenti derivati mid-dritt konswetudinarju għaż-żamma ta' art għandhom jiġu rikonoxxuti u protetti minn sistema ġuridika bi qbil mad-dispożizzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli;

36.  Jappella biex l-Alleanza tiġi soġġetta għal studju tal-impatt ex ante fir-rigward tad-drittijiet għal art u tkun tiddependi fuq il-kunsens liberu, minn qabel u informat min-naħa tan-nies lokali milquta;

37.  Jappoġġa mekkaniżmu ta' monitoraġġ robust u innovattiv fi ħdan il-Kumitat dwar is-Sigurtà Alimentari Dinjija; jappella lill-UE biex tibni pożizzjoni qawwija, b'konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, b'mod li tikkontribwixxi għall-avveniment ta' monitoraġġ globali matul it-43 sessjoni tal-Kumitat dwar is-Sigurtà Alimentari Dinjija li se ssir f'Ottubru 2016, b'mod li tiżgura valutazzjoni komprensiva u eżawrjenti tal-użu u l-applikazzjoni tal-Linji Gwida dwar id-Dritt għaż-Żamma ta' Art;

38.  Jappella lill-gvernijiet tal-pajjiżi kkonċernati biex jiżguraw li d-ditti janalizzaw bir-reqqa l-impatt tal-attivitajiet tagħhom fuq id-drittijiet tal-bniedem (id-diliġenza dovuta) billi jwettqu u jippubblikaw valutazzjonijiet indipendenti minn qabel tal-impatt tagħhom fuq id-drittijiet tal-bniedem, soċjali u ambjentali, u billi jtejbu u jiżguraw l-aċċess għal proċessi dwar l-ilmenti domestiċi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem li jkunu indipendenti, trasparenti, affidabbli u li jistgħu jiġu appellati;

39.  Jappella lill-partijiet kollha għall-Alleanza biex jimplimentaw mekkaniżmi indipendenti ta' rikors għal dawk il-komunitajiet li arthom tkun ġiet esproprjata bħala riżultat ta' proġetti ta' investiment fuq skala kbira;

40.  Ifakkar li l-ġlieda kontra l-malnutrizzjoni tirrikjedi kollegament mill-qrib tas-setturi tal-agrikoltura, l-ikel u s-saħħa pubblika;

Is-sigurtà alimentari, in-nutrizzjoni u l-biedja familjari sostenibbli

41.  Ifakkar fil-ħtieġa li jsir kull sforz possibbli biex ikun hemm titjib fin-nutrizzjoni u s-sigurtà alimentari u biex jiġi miġġieled il-ġuħ, kif inhu stabbilit fl-SDG 2; jinsisti biex jingħata appoġġ aħjar għall-awtonomizzazzjoni tal-kooperattivi tal-bdiewa, li huma kruċjali għall-iżvilupp agrikolu u s-sigurtà alimentari;

42.  Jinnota li l-istabilità tkun ogħla u l-emigrazzjoni tkun aktar baxxa fejn ikun hemm sigurtà alimentari bbażata fuq tipi ħajjin u f'saħħithom ta' ħamrija u fuq agroekosistemi produttivi li jkunu reżiljenti għat-tibdil fil-klima;

43.  Jenfasizza li hu essenzjali li jkun hemm nutrizzjoni ta' kwalità għolja u bilanċjata, u jafferma li n-nutrizzjoni għandha tkun fil-qalba tal-bini (mill-ġdid) tas-sistemi alimentari;

44.  Jappella, għalhekk, għal mezzi biex id-dipendenza żejda fuq l-ikel importat tiġi sostitwita bi produzzjoni alimentari domestika reżiljenti, filwaqt li tingħata prijorità lill-uċuħ lokali li jissodisfaw ir-rekwiżiti nutrittivi; jinnota li dan qed isir dejjem aktar importanti hekk kif il-klimi u s-swieq qegħdin isiru dejjem aktar volatili;

45.  Ifakkar li l-konsum tal-enerġija waħdu ma jistax jintuża biex jindika l-istatus nutrittiv;

46.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' strateġiji biex tiġi minimizzata l-ħela tal-ikel tul il-katina alimentari;

47.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li titħares il-bijodiversità agrikola; jappella lill-Istati Membri tal-UE biex jinvestu fi prattiki ta' biedja agroekoloġika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bi qbil mal-konklużjonijiet tal-IAASTD, mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapporteur speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-ikel u mal-SDGs;

48.  Jappoġġa l-iżvilupp ta' politiki li jwasslu għal biedja familjari sostenibbli u l-inkoraġġiment għall-gvernijiet biex jistabbilixxu ambjent propizju (politiki favorevoli, leġiżlazzjoni adegwata, ippjanar parteċipatorju għal djalogu politiku, investimenti) għall-iżvilupp tal-biedja familjari;

49.  Jappella lill-gvernijiet Afrikani biex:

   jinvestu fis-sistemi alimentari lokali biex jagħtu spinta lill-ekonomiji rurali u jiżguraw impjiegi deċenti, xbieki ta' sikurezza soċjali ekwi u drittijiet lavorattivi, biex itejbu l-arranġamenti għall-iskrutinju demokratiku fuq l-aċċess għar-riżorsi, inklużi ż-żrieragħ tal-bdiewa, u biex jiżguraw l-involviment effikaċi tal-produtturi fuq skala żgħira fil-proċessi u l-implimentazzjoni politiċi; jisħaq b'mod partikolari fuq il-fatt li jeħtieġ li l-Alleanza tinkoraġġixxi l-istabbiliment ta' industriji tal-ipproċessar domestiċi fis-settur agrikolu u t-titjib tat-tekniki għall-ħżin tal-ikel, u li jeħtieġ li ssaħħaħ il-kollegament bejn l-agrikoltura u l-kummerċ sabiex jiġu żviluppati s-swieq lokali, nazzjonali u reġjonali li jibbenefikaw lill-bdiewa familjari u jipprovdu ikel ta' kwalità għall-konsumatur bi prezzijiet aċċessibbli;
   jevitaw li jagħmlu s-sistemi ta' produzzjoni tal-ikel dipendenti wisq fuq il-karburanti fossili, bl-għan li jillimitaw il-volatilità tal-prezzijiet u jtaffu l-effetti tat-tibdil fil-klima;
   jiżviluppaw ktajjen ta' provvista alimentari qosra fil-livelli lokali u reġjonali, u infrastruttura xierqa għall-ħżin u għall-komunikazzjoni b'dan l-għan, peress li l-ktajjen ta' provvista qosra huma l-aktar effikaċi fil-ġlieda kontra l-ġuħ u l-faqar rurali;
   jiffaċilitaw l-aċċess min-naħa tal-bdiewa Afrikani għal soluzzjonijiet teknoloġiċi li ma jkunux wisq għalja għalihom u li jużaw ammont baxx ta' fatturi produttivi għall-isfidi agronomiċi speċifiċi għall-Afrika;
   jinkoraġġixxu varjetà estensiva ta' wċuħ alimentari nutrittivi, lokali u, sa kemm ikun possibbli, staġunali, preferibilment varjetajiet u speċijiet adattati lokalment jew indiġeni, inklużi frott, ħxejjex u ġewż, sabiex itejbu n-nutrizzjoni permezz ta' aċċess kontinwu għal dieta varjata, bnina u bi prezz aċċessibbli, li tkun adegwata f'termini tal-kwalità, il-kwantità u d-diversità, u mhux biss f'termini ta' konsum ta' kaloriji, u li tkun konsistenti mal-valuri kulturali;
   jimpenjaw ruħhom favur l-implimentazzjoni sħiħa tal-Kodiċi Internazzjonali dwar il-Kummerċjalizzazzjoni tas-Sostituti tal-Ħalib tal-Omm u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Assemblea Dinjija tas-Saħħa dwar in-nutrizzjoni tat-trabi u tat-tfal żgħar;
   jistabbilixxu, jippromwovu u jappoġġaw lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, bħal pereżempju l-kooperattivi li jsaħħu l-pożizzjonijiet negozjattivi tal-bdiewa ż-żgħar, biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi żgurat li s-swieq jirremuneraw aħjar lill-bdiewa żgħar, u li jippermettu l-kondiviżjoni tal-għarfien u tal-aħjar prattiki bejn il-bdiewa żgħar;

50.  Jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li l-Alleanza twassal għall-istabbiliment ta' struttura agrikola adattata għar-reġjun fl-istadji primarji u tal-ipproċessar;

51.  Jappella lill-gvernijiet Afrikani biex irawmu s-solidarjetà interġenerazzjonali u jirrikonoxxu r-rwol kruċjali li tiżvolġi fil-ġlieda kontra l-faqar;

52.  Jisħaq fuq l-importanza li jiġu promossi l-programmi ta' edukazzjoni nutrittiva fl-iskejjel u l-komunitajiet lokali;

53.  Jisħaq fuq il-fatt li d-dritt għall-ilma jmur id f'id mad-dritt għall-ikel, u li r-riżoluzzjoni tan-NU tal-2010 għadha ma rriżultatx f'azzjoni deċiżiva biex id-dritt għall-ilma jiġi stabbilit bħala dritt tal-bniedem; jappella lill-UE biex tikkunsidra l-proposta għal protokoll fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali li ressaq il-Kumitat Taljan għal Kuntratt Dinji dwar l-Ilma;

54.  Jirrikonoxxi r-rwol vitali li għandu l-aċċess għall-ilma għax-xorb nadif u l-impatt li l-biedja jista' jkollha fuqu;

55.  Jirrikonoxxi r-rwol tal-aċċess għall-ilma għall-ħtiġijiet agrikoli, u r-riskji ta' dipendenza żejda fuq l-ilma prezzjuż għall-irrigazzjoni, kif ukoll jinnota, fid-dawl ta' dan, il-ħtieġa li jitnaqqsu l-prattiki ta' irrigazzjoni ħalja u jisħaq fuq ir-rwol li jistgħu jiżvolġu t-tekniki agronomiċi li jikkonservaw l-ilma fil-prevenzjoni tal-evapotraspirazzjoni, fiż-żamma tal-ilma f'ħamrija ħajja u f'saħħitha u fil-ħarsien tas-sorsi tal-ilma għax-xorb mit-tniġġis;

56.  Jinnota li ġestjoni sostenibbli tal-ħamrija tista' żżid il-produzzjoni alimentari dinjija b'rata li tilħaq it-58 %(48);

57.  Jinnota s-sinerġiji bejn l-approċċi bbażati fuq il-ħamrija u dawk ibbażati fuq is-siġar u l-importanza li l-agroekosistemi jiġu adattati għat-tibdil fil-klima; jinnota b'mod speċjali d-domanda kbira għall-ħatab; jinnota b'mod partikolari d-diversi tipi ta' użu li għandhom is-siġar li jikkonvertu in-nitroġenu għal forma assimilabbli minn organiżmi oħra;

58.  Jirrikonoxxi l-ħtiġijiet speċifiċi tal-agrikoltura tropikali u semiarida, b'mod speċjali fir-rigward tal-uċuħ li jeħtieġu d-dell mix-xemx u l-protezzjoni tal-ħamrija, u jikkunsidra li l-monokulturi estrattivi għadda żmienhom, filwaqt li jinnota wkoll li qed jiġri dejjem aktar li dawn jiġu gradwalment eliminati fil-pajjiżi donaturi tal-Alleanza;

59.  Iwissi kontra d-dipendenza eċċessiva fuq il-produzzjoni ta' prodotti bażiċi agrikoli mhux alimentari minflok tal-ikel, b'mod partikolari l-materja prima għall-bijokarburanti, fl-inizjattivi ffinanzjati mill-Alleanza, fejn il-produzzjoni ta' tali prodotti bażiċi jista' jkollha impatt dannuż fuq is-sigurtà alimentari u fuq is-sovranità alimentari tal-pajjiżi parteċipanti;

60.  Jinnota li t-tekniki agronomiċi – l-għoti ta' spinta lill-proċessi naturali bħall-formazzjoni tal-ħamrija tal-wiċċ, ir-regolazzjoni tal-ilma u tal-organiżmi ta' ħsara jew iċ-ċiklu tas-sustanzi nutrittivi f'ċirkwit magħluq – jistgħu jassiguraw il-produttività u l-fertilità fit-tul bi prezz baxx għall-bdiewa u għall-amministrazzjonijiet;

61.  Jinnota li s-sustanzi agrokimiċi jistgħu jintużaw iżżejjed kif ukoll jintużaw b'mod mhux xieraq fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bħalma huma dawk li qed jipparteċipaw fl-Alleanza;

62.  Jinnota li din is-sitwazzjoni tiġi aggravata minħabba l-illiteriżmu u n-nuqqas ta' taħriġ adegwat, u tista' twassal biex ikun hemm livelli elevati ħafna ta' residwi ta' pestiċidi fi frott u ħaxix frisk, kif ukoll biex il-bdiewa u l-familji tagħhom jiġu avvelenati jew ikollhom impatti oħra fuq saħħithom;

Riforma regolatorja fis-settur taż-żrieragħ

63.  Ifakkar li d-dritt tal-bdiewa li jipproduċu, jiskambjaw u jbiegħu ż-żrieragħ b'mod liberu jirfed 90 % tal-għajxien mill-agrikoltura fl-Afrika, u li d-diversità taż-żrieragħ hi vitali fil-bini tar-reżiljenza tal-biedja għat-tibdil fil-klima; jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li t-talbiet korporattivi biex id-drittijiet tan-nissiela tal-pjanti jissaħħu bi qbil mal-Konvenzjoni tal-UPOV tal-1991 ma jirriżultawx fil-projbizzjoni tal-arranġamenti informali ta' dan it-tip;

64.  Jinnota l-perikli ta' deregolamentazzjoni tas-settur taż-żrieragħ fil-pajjiżi parteċipanti, li tista' twassal biex l-operaturi agrikoli żgħar isiru dipendenti wisq fuq iż-żrieragħ u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti manifatturati minn kumpaniji barranin;

65.  Ifakkar li d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim TRIPS li jappellaw għal xi forma ta' protezzjoni għall-varjetajiet tal-pjanti ma tobbligax lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jadottaw ir-reġim UPOV; jisħaq fuq il-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet, madankollu, jippermettu li l-pajjiżi jiżviluppaw sistemi sui generis li jkunu adattati aħjar għall-karatteristiċi tal-produzzjoni agrikola ta' kull pajjiż u għas-sistemi taż-żrieragħ tal-bdiewa tradizzjonali, filwaqt li l-pajjiżi l-anqas żviluppati li huma partijiet għad-WTO huma eżentati milli jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ikkonċernati tal-Ftehim TRIPS; jenfasizza li s-sistemi sui generis iridu jkunu ta' appoġġ għall-objettivi u l-obbligi li jeżistu taħt il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, il-Protokoll ta' Nagoya u t-Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u Agrikoltura u mhux imorru kontrihom;

66.  Jiddeplora l-appell korporattiv għall-armonizzjoni tal-liġijiet dwar iż-żrieragħ abbażi tal-prinċipji ta' distintività, uniformità u stabilità fil-kuntest Afrikan permezz tal-istituzzjonijiet reġjonali, li se xxekkel l-iżvilupp u t-tkabbir tas-sistemi taż-żrieragħ tal-bdiewa fil-livelli nazzjonali u reġjonali, peress li tali sistemi normalment la jnisslu u lanqas jikkonservaw żrieragħ li jissodisfaw il-kriterji ta' distintività, uniformità u stabilità;

67.  Iħeġġeġ lill-istati membri tal-G7 biex jappoġġaw lis-sistemi taż-żrieragħ tal-bdiewa tal-Komunità permezz ta' banek ta' żrieragħ fil-livell tal-komunitajiet;

68.  Ifakkar li, filwaqt li l-varjetajiet ta' żrieragħ kummerċjali jistgħu jtejbu r-rendiment fuq żmien qasir, il-varjetajiet tradizzjonali tal-bdiewa, ir-razez lokali u l-għarfien assoċjat magħhom huma l-aktar xierqa biex jiġu adattati għall-ambjenti agroekoloġiċi speċifiċi u t-tibdil fil-klima; jisħaq fuq il-fatt li, barra minn hekk, ir-rendiment akbar tagħhom jiddependi fuq l-użu ta' fatturi produttivi (fertilizzanti, pestiċidi, żrieragħ ibridi) li jġorru magħhom ir-riskju li l-bdiewa jiġu intrappolati f'ċirku vizzjuż ta' dejn;

69.  Jinnota bi tħassib li l-introduzzjoni u t-tifrix ta' żrieragħ iċċertifikati fl-Afrika qed iżidu d-dipendenza tal-operaturi agrikoli żgħar, iżidu il-probabilità li jispiċċaw midjuna u jnawru d-diversità taż-żrieragħ;

70.  Jargumenta favur l-għoti ta' appoġġ lill-politiki lokali mmirati biex jiżguraw aċċess konsistenti u sostenibbli għal dieta varjata u nutrittiva, skont il-prinċipji tas-sjieda u s-sussidjarjetà;

71.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-impenji li ħadet l-UE favur id-drittijiet tal-bdiewa taħt it-Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u Agrikoltura jiġu riflessi fl-assistenza teknika u l-appoġġ finanzjarju kollha għall-iżvilupp tal-politika dwar iż-żrieragħ; jappella lill-UE biex tappoġġa l-iskemi tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li jqawwu l-iżvilupp ta' varjetajiet ta' żrieragħ adattati lokalment u żrieragħ ikkonservati mill-bdiewa;

72.  Iħeġġeġ lill-istati membri tal-G8 ma jappoġġawx l-uċuħ ġenetikament modifikati fl-Afrika;

73.  Ifakkar li l-Mudell tal-Liġi Afrikana dwar il-Bijosikurezza jistabbilixxi parametru ta' riferiment għoli fir-rigward tal-bijosikurezza; jemmen li l-assistenza kollha minn donaturi barranin fl-iżvilupp tal-bijosikurezza fil-livelli nazzjonali u reġjonali għandha għaldaqstant tkun koerenti ma' dan il-qafas;

74.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi Afrikani jimplimentaw reġimi dwar il-bijosikurezza fil-livell nazzjonali jew reġjonali bi standards aktar baxxi minn dawk stipulati fil-Protokoll ta' Kartaġena dwar il-Bijosikurezza;

75.  Jappella lill-pajjiżi parteċipanti biex jagħtu lill-bdiewa l-għażla li jevitaw id-dipendenza fuq il-fatturi produttivi, u biex jappoġġaw is-sistemi taż-żrieragħ tal-bdiewa b'mod li l-agrobijodiversità tiġi ppreżervata u tittejjeb billi jkun hemm banek ta' żrieragħ fil-livell lokali b'sjieda pubblika, skambji u żvilupp kontinwu tal-varjetajiet ta' żrieragħ lokali, speċifikament billi tiġi pprovduta flessibilità fir-rigward tal-katalgi taż-żrieragħ sabiex ma jiġux esklużi l-varjetajiet tal-bdiewa u jiggarantixxu t-tkomplija tal-prodotti tradizzjonali;

76.  Jappella lill-pajjiżi parteċipanti biex jissalvagwardjaw u jippromwovu l-aċċess għaż-żrieragħ u l-fatturi produttivi agrikoli għall-operaturi agrikoli żgħar, il-gruppi emarġinati u l-komunitajiet rurali, kif ukoll l-iskambju tagħhom, u biex jirrispettaw il-ftehimiet internazzjonali dwar il-fatt li l-ħajja u l-proċessi bijoloġiċi ma jistgħux jiġu protetti bi privattiva, speċjalment fejn huma kkonċernati l-ispeċijiet u r-razez nattivi;

77.  Jisħaq fuq ir-riskju li tiżdied l-emarġinazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet li jirriżultaw mill-iżvilupp ta' ċerti wċuħ kummerċjali; jinnota li t-taħriġ agrikolu spiss jiġi mmirat lejn l-irġiel u jbarri lin-nisa, li b'hekk isibu ruħhom esklużi mill-ġestjoni tal-artijiet u tal-uċuħ tar-raba li tradizzjonalment kienu jieħdu ħsieb;

Is-sessi

78.  Jiddispjaċih li l-Oqfsa ta' Kooperazzjoni għall-Pajjiżi fil-biċċa l-kbira ma jiddefinixxux impenji preċiżi fir-rigward tal-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-ġeneri fl-ibbaġitjar u lanqas jissorveljaw il-progress permezz ta' data diżaggregata; jisħaq fuq il-ħtieġa għal tranżizzjoni minn impenji astratti u ġenerali għal oħrajn konkreti u preċiżi fl-ambitu tal-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali biex in-nisa jingħataw setgħa bħala detenturi ta' drittijiet;

79.  Iħeġġeġ lill-gvernijiet jeliminaw id-diskriminazzjoni kollha kontra n-nisa f'termini tal-aċċess għall-art u għall-iskemi u s-servizzi ta' mikrokreditu, u jinvolvu lin-nisa b'mod effikaċi fid-disinn u l-implimentazzjoni tal-politiki dwar ir- riċerka u żvilupp agrikoli;

L-iffinanzjar tal-investiment agrikolu fl-Afrika

80.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata t-trasparenza ta' kull finanzjament mogħti lill-kumpaniji tas-settur privat u li tali finanzjament irid isir pubbliku;

81.  Jappella lid-donaturi biex jallinjaw l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) mal-prinċipju tal-effikaċja tal-iżvilupp, jiffokaw fuq ir-riżultati bl-għan li jeqirdu l-faqar, u jippromwovu s-sħubiji inklużivi, it-trasparenza u r-responsabilità;

82.  Jappella lid-donaturi biex jiddirieġu l-appoġġ tagħhom għall-iżvilupp agrikolu primarjament mill-fondi ta' żvilupp nazzjonali li jagħtu sussidji u self lill-operaturi agrikoli żgħar u l-biedja familjari;

83.  Iħeġġeġ lid-donaturi jappoġġaw l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-konsulenza teknika għall-bdiewa;

84.  Jappella lid-donaturi biex jippromwovu l-formazzjoni ta' organizzazzjonijiet għall-bdiewa ta' natura professjonali u ekonomika, u biex jappoġġaw it-twaqqif ta' kooperattivi tal-bdiewa li jippermettu l-forniment ta' mezzi ta' produzzjoni bi prezz aċċessibbli u jgħinu lill-bdiewa jipproċessaw u jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom b'mod li jissalvagwardja l-profittabilità tal-produzzjoni tagħhom;

85.  Jemmen li l-finanzjament ipprovdut mill-Istati Membri tal-G8 lill-Alleanza jmur kontra l-għan ta' appoġġ għall-kumpaniji lokali domestiċi li ma jistgħux jikkompetu mal-kumpaniji multinazzjonali li diġà jibbenefikaw minn pożizzjoni dominanti fis-suq u spiss jingħataw privileġġi kummerċjali, tariffarji u fiskali;

86.  Ifakkar li l-iskop tal-għajnuna għall-iżvilupp hu li tnaqqas, u fl-aħħar mill-aħħar teqred, il-faqar; jemmen li l-ODA għandha tiffoka fuq l-appoġġ dirett għall-biedja fuq skala żgħira;

87.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata ħajja ġdida lill-investiment pubbliku fl-agrikoltura Afrikana, filwaqt li jiġi pprovdut appoġġ għall-investiment privat u tingħata prijorità lill-investiment fl-agroekoloġija, sabiex tiżdied b'mod sostenibbli s-sigurtà alimentari u jitnaqqsu l-faqar u l-ġuħ filwaqt li tiġi preżervata l-bijodiversità u jiġu rispettati l-għarfien u l-innovazzjoni indiġeni;

88.  Jisħaq fuq il-fatt li l-istati membri tal-G7 għandhom jiggarantixxu d-dritt lill-pajjiżi Afrikani li jipproteġu s-setturi agrikoli tagħhom permezz ta' reġimi tariffarji u fiskali li jiffavorixxu l-biedja familjari u l-operazzjonijiet agrikoli żgħar;

89.  Jappella lill-UE biex tindirizza n-nuqqasijiet kollha tal-Alleanza deskritti hawn fuq, taġixxi biex issaħħaħ it-trasparenza u l-governanza tagħha, u tiżgura li l-azzjonijiet li jittieħdu fi ħdanha jkunu konsistenti mal-objettivi tal-politika dwar l-iżvilupp;

o
o   o

90.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-partijiet għall-Alleanza.

(1) Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU A/RES/70/1.
(2) NU FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
(3) http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf.
(4) Assemblea/UA/Dikjarazzjoni 7(II).
(5) Assemblea/UA/Dikjarazzjoni 449(XIX) .
(6) Assemblea/UA/Dikjarazzjoni 1(XXIII)
(7) http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf
(8) http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa
(9) Assemblea/UA/Dikjarazzjoni 1(XIII) Rev. 1
(10) http://www.uneca.org/publications/guiding-principles-large-scale-land-based-investments-africa
(11) http://acbio.org.za/modernising-african-agriculture-who-benefits-civil-society-statement-on-the-g8-agra-and-the-african-unions-caadp/
(12) https://www.grain.org/bulletin_board/entries/4914-djimini-declaration
(13) http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
(14) http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Defa
(15) https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
(16) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
(17) http://www.achpr.org/instruments/achpr/
(18) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
(19) http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
(20) https://www.unglobalcompact.org/library/2
(21) http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
(22) http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
(23) http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
(24) http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html
(25) http://www.planttreaty.org/
(26) https://www.cbd.int/
(27) http://hrst.au.int/en/biosafety/modellaw
(28) http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_session_58_Resolution_Regulation_du_foncier.pdf
(29) ĠU C 64, 4.3.2014, p. 31.
(30) COM(2010)0127.
(31) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf
(32) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf
(33) SWD(2014)0234.
(34) ĠU C 56 E, 26.2.2013, p. 75..
(35) Testi adottati, P7_TA(2013)0578.
(36) Testi adottati, P7_TA(2014)0250.
(37) Testi adottati, P8_TA(2015)0073.
(38) http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/agrarian-reform-mainmenu-36/1775-declaration-of-the-global-convergence-of-land-and-water-struggles
(39) Testi adottati, P8_TA(2015)0184.
(40) http://afsafrica.org/wp-content/uploads/2015/05/AFSA-Demands-to-the-Germany-G7-Presidency-Agenda.pdf
(41) http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/04/English_version_Milan_Charter.pdf
(42) http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
(43) Testi adottati, P8_TA(2016)0023.
(44) http://www.europarl.europa.eu/committees/mt/deve/events.html?id=20151201CHE00041
(45) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015)535010_EN.pdf
(46) Mwachinga, E. (Tim għas-Semplifikazzjoni Fiskali Globali, Grupp tal-Bank Dinji), "Ir-riżultati tal-istħarriġ dwar il-motivazzjoni tal-investituri mwettaq fil-Komunità tal-Afrika tal-Lvant", preżentazzjoni mogħtija f'Lusaka fit-12 ta' Frar 2013.
(47) "Appoġġ għall-iżvilupp ta' sistemi fiskali aktar effikaċi" – Rapport lill-grupp ta' ħidma tal-G20 mill-FMI, l-OECD u l-Bank Dinji, 2011.
(48) FAO, Sħubija Globali tal-Ħamrija.


Evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS)
PDF 326kWORD 144k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar l-evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) u dwar l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS), tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) u tal-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB) (2016/2006(INI))
P8_TA(2016)0248A8-0172/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali ta' kontabilità(1),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar is-Sorveljanza Finanzjarja fl-UE, ippresedut minn Jacques de Larosière, tal-25 ta' Frar 2009,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 258/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE(4),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 258/2014 dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-20 (COM(2016)0202),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' Ottubru 2013 minn Philippe Maystadt intitolat "Should IFRS standards be more European?",

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress miksub fl-implimentazzjoni tar-riforma tal-EFRAG skont ir-rakkomandazzjonijiet formulati fir-rapport Maystadt (COM(2014)0396),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ġunju 2015 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evalwazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (COM(2015)0301),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2015 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS, l-EFRAG u l-PIOB fl-2014 (COM(2015)0461),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-30 ta' Settembru 2015 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, dwar Pjan ta' Azzjoni għall-Bini ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali (COM(2015)0468),

–  wara li kkunsidra l-istudju dwar il-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ("The European Union's Role in International Economic Fora – paper 7: The IASB") u l-erba' studji dwar l-IFRS 9 ("IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9", "The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules", "Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study" u "Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches"),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1569/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni tal-ekwivalenza għall-istandards tal-kontabilità applikati mill-emittenti tal-pajjiż terz ta' titoli skont id-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Mexxejja tal-G20 tat-2 ta' April 2009,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' diskussjoni tal-IASB ta' Lulju 2013 intitolat "A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting" (DP/2013/1) u s-Sejħa għall-Osservazzjonijiet, mingħand l-IASB, ta' Lulju 2015 intitolata "ir-Rieżami tal-Fiduċjarji tal-Istruttura u l-Effettività: Kwistjonijiet tar-Rieżami",

–  wara li kkunsidra l-kumment tal-Kummissjoni tal-1 ta' Diċembru 2015 fuq ir-Rieżami tal-Fiduċjarji tal-Istruttura u l-Effettività tal-IASB,

–  wara li kkunsidra l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjajru (IFRS) 9 dwar l-Istrumenti Finanzjarji maħruġ fl-24 ta' Lulju 2014 mill-IASB, il-parir għall-konferma rigward l-IFRS 9, il-valutazzjoni min-naħa tal-EFRAG tal-IFRS 9 fil-konfront tal-prinċipju ta' stampa veritiera u ġusta, id-dokumenti tal-laqgħa tal-Kumitat għar-Regolamentazzjoni tal-Kontabilità (ARC) dwar l-IFRS 9 u l-ittri ta' osservazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) dwar il-konferma tal-IFRS 9,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-14 ta' Jannar 2014 mibgħuta f'isem il-Koordinaturi tal-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, li fiha l-osservazzjonijiet dwar dokument ta' diskussjoni tal-IASB intitolat "A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting",

–  wara li kkunsidra rapport tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) dwar l-Attivitajiet ta' Infurzar u Regolatorji tal-Awtorità inkarigata mill-Infurzar tar-Regoli ta' Kontabilità fl-2014, tal-31 ta' Marzu 2015 (ESMA/2015/659),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-ESMA dwar l-applikazzjoni ta' obbligi fil-qasam tal-informazzjoni finanzjarja tal-10 ta' Lulju 2014 (ESMA/2014/807),

–  wara li kkunsidra t-tabella ta' konformità tal-ESMA mal-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar tal-informazzjoni finanzjarja tad-19 ta' Jannar 2016 (ESMA/2015/203 REV),

–  wara li kkunsidra ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' April 2008 dwar l-Istandards Internazzjonali għar-Rapportaġġ Finanzjarju (IFRS) u l-Governanza tal-Bord Internazzjonali tal-Istandards tal-Kontabilità (IASB)(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji(7),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati(8), emendata mid-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014(9) applikabbli minn nofs Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0172/2016),

A.  billi l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) u l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (ISA) huma komponent essenzjali wieħed neċessarju għall-funzjonament effiċjenti tas-suq intern u tas-swieq kapitali; billi l-IFRS u l-ISA jistgħu jinftiehmu li huma ta' interess pubbliku, għalhekk m'għandhomx jipperikolaw l-istabbiltà finanzjarja jew ifixklu l-iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni u għandhom iservu l-interess pubbliku u mhux biss l-interessi ta' investituri, ta' min jissellef u tal-kredituri;

B.  billi l-falsifikazzjoni tal-kontabilità tal-kumpanniji tirrappreżenta theddida għall-istabilità ekonomika u finanzjarja, kif ukoll ksur tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-mudell tal-ekonomija soċjali tas-suq;

C.  billi l-iskop tal-IFRS huwa t-tisħiħ tar-responsabilizzazzjoni billi jnaqqsu d-distakk ta' informazzjoni bejn l-investituri u l-kumpanniji, il-protezzjoni tal-investiment u l-favoriment tat-trasparenza permezz tat-tisħiħ tal-komparabilità internazzjonali u l-kwalità tal-informazzjoni finanzjarja, l-għoti lill-investituri u l-parteċipanti l-oħra tas-suq tal-possibilità li jieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi bbażati fuq għarfien, u għalhekk biex jinfluwenzaw l-imġiba tal-atturi fis-swieq finanzjarji u jaffettwaw l-istabilità ta' dawn is-swieq; billi, madankollu, dan il-mudell ta' kontabilità abbażi tal-"utilità tad-deċiżjonijiet" mhuwiex totalment koerenti mal-funzjoni tal-"adegwatezza tal-kapital" tal-kontabilità kif deskritta fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u d-Direttiva dwar il-Kontabilità li tissuġġerixxi li l-bażi kunċettwali tal-kontabilità skont il-Qafas IFRS ma tħaddanx l-iskop tal-kontabilità fid-dritt tal-UE li għalih l-istampa veritiera u ġusta taċ-ċifri speċifikati hija l-istandard, kif iddefinit fit-tweġiba bil-miktub E-016071/2015 tal-Kummissarju JonathanHill iddatata 25 ta' Frar 2016; billi r-rekwiżit tal-istampa veritiera u ġusta jitlob valutazzjoni olistika li fiha huma importanti spjegazzjonijiet kwalitattivi għaċ-ċifri;

D.  billi d-Direttiva dwar il-Kontabilità tgħid li l-kontijiet huma "ta' importanza speċjali għall-protezzjoni tal-azzjonisti, tal-membri u tal-partijiet terzi" u li "tali tipi ta' impriżi ma joffru l-ebda salvagwardja lil partijiet terzi lil hinn mill-ammonti tal-assi netti tagħhom"; billi d-Direttiva dwar il-Kontabilità tafferma wkoll li l-għan tagħha "hu li jiġu protetti l-interessi li jeżistu f'kumpanniji b'kapital ta' azzjonarju" billi tiżgura li l-dividendi ma jitħallsux mill-kapital azzjonarju; billi tali għan ġenerali tal-kontijiet jista' jiġi realizzat biss jekk iċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet jagħtu stampa veritiera u ġusta tal-assi u l-obbligi, tal-pożizzjoni finanzjarja u tal-profitt jew tat-telf ta' kumpannija; billi stampa veritiera u ġusta, id-determinazzjoni ta' pagamenti ta' dividendi u l-valutazzjoni ta' solvenza ta' kumpannija jeħtieġu wkoll informazzjoni kwalitattiva u valutazzjoni usa' tar-riskji;

E.  billi l-IASB jiffunzjona taħt il-patroċinju tal-Fondazzjoni tal-IFRS – korporazzjoni privata mingħajr skop ta' lukru reġistrata f'Londra, fir-Renju Unit, u fid-Delaware, fl-Istati Uniti – u bħala korp inkarigat mit-tfassil tal-istandards, irid jibbaża ruħu fuq proċessi trasparenti, indipendenti u jkun suġġett għal rendikont pubbliku dirett; billi l-UE tikkontribwixxi madwar 14 % għall-baġit tal-Fondazzjoni tal-IFRS u għalhekk hija l-akbar kontributur finanzjarju;

F.  billi l-moviment ta' kapital fuq livell globali jeħtieġ sistema globali tal-istandards ta' kontabilità; billi l-IFRS huma applikati f'116-il ġurisdizzjoni, taħt modalitajiet differenti (adozzjoni sħiħa, parzjali, għażla jew konverġenza) iżda mhux fl-Istati Uniti għal emittenti nazzjonali;

G.  billi l-Ftehim ta' Norwalk ta' Ottubru 2002 bejn l-IASB u l-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (FASB) tal-Istati Uniti ppropona li għandu jkun hemm konverġenza bejn l-IFRS maħruġa mill-IASB u l-US-GAAP maħruġa mill-FASB;

H.  billi fl-UE, il-proċess ta' approvazzjoni huwa bbażat fuq il-kriterji ta' approvazzjoni kif stipulati fir-Regolament tal-IAS; billi IFRS m'għandhiex tmur kontra l-prinċipju ta' stampa veritiera u ġusta kif inkluż fid-Direttiva dwar il-Kontabilità, li jirrikjedi li r-rendikonti finanzjarji għandhom jagħtu "stampa veritiera u ġusta" tal-assi u l-obbligazzjonijiet, tal-posizzjoni finanzjarja u tal-profitt jew telf ta' kumpannija; billi d-dividendi u l-bonusijiet m'għandhomx jitħallsu minn qligħ mhux realizzat li fl-aħħar mill-aħħar ikunu mill-kapital kif meħtieġ mid-Direttiva dwar il-Manteniment tal-Kapital; billi l-IFRS għandhom iwasslu għall-interess pubbliku fl-Ewropa u għandhom jissodisfaw il-kriterji bażiċi relatati mal-kwalità tal-informazzjoni meħtieġa għar-rapporti finanzjarji;

I.  billi l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew huma involuti fil-proċess ta' konferma fuq il-bażi ta' pariri mill-Grupp Konsultattiv Ewropew dwar ir-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG), minn konsulent tekniku privat tal-Kummissjoni, u fuq il-bażi tax-xogħol tal-Kumitat għar-Regolamentazzjoni tal-Kontabilità (ARC) magħmul minn rappreżentanti mill-Istati Membri; billi r-rapport ta' Maystadt iddiskuta l-possibbiltà li tinħoloq aġenzija biex tissostitwixxi l-EFRAG bħala soluzzjoni iktar fit-tul;

J.  billi, fi ħdan l-UE, partijiet interessati differenti – b'mod partikolari l-investituri fit-tul – qajmu l-kwistjoni tal-konsistenza tal-IFRS mar-rekwiżiti ġuridiċi tad-Direttiva dwar il-Kontabilità, partikolarment mal-prinċipji tal-prudenza u l-ġestjoni; billi l-involviment tal-Parlament fil-proċess ta' ffissar ta' standards mhuwiex biżżejjed u mhuwiex proporzjonat mal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE lill-Fondazzjoni tal-IFRS; billi l-enfażi kienet ukoll fuq it-tisħiħ tal-vuċi tal-Ewropa sabiex ikun żgurat li tali prinċipji jiġu rikonoxxuti u inkorporati bis-sħiħ matul il-proċess kollu ta' ffissar ta' standards;

K.  billi l-kriżijiet finanzjarji riċenti rendew ir-rwol li l-IFRS jaqdu fl-istabilità finanzjarja u t-tkabbir, is-suġġett ta' diskussjoni fil-kuntest tal-G20 u l-aġendi tal-UE, b'mod partikolari r-regoli dwar ir-rikonoxximent tat-telf imġarrab fis-sistema bankarja; billi l-G20 u r-rapport De Larosière enfasizzaw il-kwistjonijiet ewlenin fir-rigward tal-istandards tal-kontabilità qabel il-kriżi, inklużi l-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali, l-proċikliċità relatata mal-prinċipju tal-valwazzjoni skont is-suq u tar-rikonoxximent tal-profitt u t-telf, sottovalutazzjoni tar-riskju akkumulat matul perjodu ta' rkupru ċikliku, u n-nuqqas ta' metodoloġija komuni u trasparenti għall-valwazzjoni tal-assi nonlikwidi u danneġġati;

L.  billi l-IASB wassal għal strumenti finanzjarji IFRS 9 bħala rispons fundamentali għal ċerti aspetti tal-kriżi u tal-impatt tagħha fuq is-settur bankarju; billi l-parir tal-EFRAG dwar l-IFRS 9 kien pożittiv, b'għadd ta' osservazzjonijiet li jirrigwardaw l-użu ta' "valur ġust" f'każ ta' diffikultajiet tas-suq, in-nuqqas ta' bażi kunċettwali fir-rigward tal-approċċ ta' proviżjonament għat-telf ta' 12-il xahar jew il-proviżjonamenti insodisfaċenti relatati mal-investiment fit-tul; billi, minħabba d-dati effettivi differenti tal-IFRS 9 u l-istandard ta' assigurazzjoni ġejjieni, il-parir esprima riżerva dwar l-applikabilità tal-istandard għas-settur tal-assigurazzjoni; billi din il-kwistjoni hija rikonoxxuta mill-IASB innifsu; billi hemm tħassib li l-proposta għal trattament kontabilistiku tal-ekwità tista' taffettwa b'mod negattiv l-investiment fit-tul; billi l-ittri ta' osservazzjonijiet tal-BĊE u tal-EBA dwar l-IFRS 9 kienu pożittivi iżda semmew ukoll numru ta' nuqqasijiet speċifiċi;

M.  billi l-kwistjoni tal-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali ġiet ittrattata fl-emendi sussegwenti għall-"IFRS 7 Strumenti finanzjarji: Id-divulgazzjonijiet" u l-ħruġ ta' tliet standards ġodda – "IFRS 10 Rapporti finanzjarji konsolidati", "IFRS 11 Arranġamenti konġunti" u "IFRS 12 Divulgazzjoni tal-interessi f'entitajiet oħra";

N.  billi f'Mejju 2015, l-IASB ippubblika Abbozz ta' Espożizzjoni tal-"Qafas kunċettwali" li jiddeskrivi l-kunċetti li jassistu lill-IASB fl-iżvilupp tal-IFRS, u b'hekk dawk li jippreparaw id-dikjarazzjonijiet finanzjarji setgħu jiżviluppaw u jagħżlu kriterji ta' kontabilità u ġew iffaċilitati l-fehim u l-interpretazzjoni tal-IFRS mill-partijiet kollha;

O.  billi l-istruttura ta' governanza tal-Fondazzjoni tal-IFRS tinsab fil-fażi ta' reviżjoni, b'mod konformi mal-att kostituttiv tagħha; billi dan hu għalhekk iż-żmien propizju biex wieħed jirrevedi l-istruttura organizzattiva u l-bidliet meħtieġa għall-korpi ta' tmexxija u ta' monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS u tal-IASB, bl-għan li dawn jiġu integrati aħjar fis-sistema ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u jiżguraw rappreżentanza wiesgħa (bħall-aġenziji ta' rappreżentanza tal-konsumatur u l-ministeri tal-finanzi) tal-interessi u r-responsabbiltà pubblika li tiggarantixxi standards tal-kontabbiltà ta' kwalità għolja;

P.  billi l-ISA huma żviluppati mill-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar u l-Aċċertament (IAASB), entità indipendenti fi ħdan il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC); billi l-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB) huwa organizzazzjoni internazzjonali indipendenti li tissorvelja l-proċess li jwassal għall-adozzjoni tal-ISA u l-attivitajiet oħra ta' interess pubbliku tal-IFAC;

Q.  billi l-programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 ikopri l-finanzjament tal-Fondazzjoni tal-IFRS u l-PIOB għall-2014-2020, iżda jkopri l-finanzjament tal-EFRAG għall-2014-2016 biss;

Evalwazzjoni ta' 10 snin tal-applikazzjoni tal-IFRS fl-UE

1.  Jinnota r-rapport ta' evalwazzjoni tal-IAS tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-IFRS fl-UE u l-valutazzjoni tagħha li l-objettivi tar-Regolament dwar l-IAS ġew issodisfatti; jiddispjaċih li l-Kummissjoni għadha ma pproponietx il-bidliet ġuridiċi meħtieġa biex isolvu n-nuqqasijiet identifikati fl-evalwazzjoni tagħha; jappella għal korp inkarigat mill-iffissar tal-istandards sabiex jiżgura li l-IFRS huma koerenti fi ħdan il-korp eżistenti ta' standards ta' kontabilità u jippromwovi konverġenza fil-livell internazzjonali; jappella għal approċċ aktar koordinat fl-iżvilupp ta' standards ġodda, inklużi skedi ta' żmien koordinati għall-applikazzjoni, partikolarment fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-IFRS 9 Strumenti finanzjarji u tal-IFRS 4 Kuntratti ta' assigurazzjoni, il-ġdid; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tressaq proposti legali b'mod diliġenti għal dan il-għan u biex tiżgura li kwalunkwe dewmien ma jirriżultax f'allinjament ħażin jew tfixkil tal-kompetizzjoni fi ħdan l-industrija tal-assigurazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni teżamina fid-dettall jekk ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport De Larosière ġewx implimentati totalment, partikolarment ir-Rakkomandazzjoni Nru 4, li tgħid li hija meħtieġa riflessjoni usa' tal-prinċipju tal-valwazzjoni skont is-suq;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkonforma b'urġenza mar-rakkomandazzjoni ta' Maystadt rigward l-espansjoni tal-kriterju ta' "interess pubbliku", jiġifieri li l-istandards tal-kontabilità la għandhom jipperikolaw l-istabilità finanzjarja fl-UE u lanqas ixekklu l-iżvilupp ekonomiku tal-UE, u tiżgura li dan il-kriterju jkun totalment rispettat matul il-proċess ta' konferma; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, flimkien mal-EFRAG, jagħtu linji gwida ċari dwar it-tifsira ta' "interess pubbliku" u tal-prinċipju ta' "stampa veritiera u ġusta" fuq il-bażi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tad-Direttiva dwar il-Kontabilità sabiex jaslu għal fehim komuni ta' dawn il-kriterji tal-konferma; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta biex tinkorpora d-definizzjoni ta' Maystadt tal-kriterju tal-"interess pubbliku" fir-Regolament tal-IAS; jitlob lill-Kummissjoni flimkien mal-EFRAG, jeżaminaw b'mod sistematiku jekk il-kriterju ta' "ġid pubbliku" kif definit minn Maystadt jirrikjedix bidliet għal standards ta' kontabilità eżistenti u, fuq din il-bażi, biex jikkooperaw mal-IASB u ma' dawk li jissettjaw l-istandards nazzjonali u ta' pajjiżi terzi biex jiksbu appoġġ usa' għal modifiki jew, fin-nuqqas ta' tali appoġġ usa', fejn meħtieġ biex jipprovdu fil-liġi tal-UE għal standards speċifiċi li jissodisfaw dawn il-kriterji;

3.  Josserva li t-test ta' "stampa veritiera u ġusta" li jinsab fl-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2013/34/UE japplika għaċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet bħala l-istandard għall-iskopijiet tal-kontijiet skont id-dritt Ewropew kif deskritt fil-Premessi 3 u 29 tad-direttiva; jissottolinja li dan l-iskop jirrelata mal-funzjoni tal-kontijiet tal-adegwatezza tal-kapital, jiġifieri li l-investituri, kemm il-kredituri kif ukoll l-azzjonisti, jużaw iċ-ċifri fil-kontijiet annwali bħala l-bażi għad-determinazzjoni ta' jekk kumpannija hijiex solventi f'termini ta' "assi netti" u għad-determinazzjoni tal-ħlas tad-dividendi;

4.  Jenfasizza l-fatt li komponent ewlieni tar-realizzazzjoni ta' stampa veritiera u ġusta taċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet huwa l-valwazzjoni prudenti, li tfisser li ma jkun hemm la sottovalutazzjoni tat-telf u lanqas sovravalutazzjoni tal-profitti, kif deskritt fl-Artikolu 6(1)(c)(i) u (ii) tad-Direttiva dwar il-Kontabilità; jindika li din l-interpretazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kontabilità kienet ikkonfermata minn bosta deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE;

5.  Josserva li l-Premessa 9 tar-Regolament dwar l-IAS tippermetti grad ta' flessibilità meta tittieħed deċiżjoni biex jiġi konfermat IFRS billi ma tkunx meħtieġa "konformità stretta ma' kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dawk id-Direttivi"; jissuġġerixxi madankollu, li dan ma jestendix li jippermetti lill-IFRS jiddevja mill-għan ġenerali tad-Direttiva dwar il-Kontabilità 2013 (2013/34/UE), li ssostitwixxiet ir-Raba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji (78/660/KEE) u s-Seba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji (83/349/KEE) msemmija fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-IAS, li jirriżulta f'rapporti finanzjarji li jeżaġeraw il-profitti jew jissottovalutaw it-telf; iqis, f'dan ir-rigward, li l-konferma tal-IAS 39 x'aktarx kienet kuntrarja għal dan l-iskop ġenerali tar-Raba' u tas-Seba' Direttivi dwar il-Kontabilità, sostituti mid-Direttiva dwar il-Kontabilità tal-2013, minħabba l-mudell ta' telf imġarrab tiegħu, partikolarment l-Artikolu 31(1)(c)(bb) tar-Raba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji, li jgħid li l-"passiv kollu tal-futur qrib u telf potenzjali li jinħolqu fil-kors tas-sena finanzjarja konċernata jew ta' waħda ta' qabel, [għandhom jitkejlu u jkunu rikonoxxuti] anki jekk dawn il-passiv jew telf isiru evidenti biss bejn id-data tal-karta tal-bilanċ u d-data li fiha hija titfassal";

6.  Jilqa' l-intenzjoni tal-IASB li jintroduċi l-prinċipju ta' "prudenza" u jsaħħaħ mill-ġdid il-"ġestjoni" fil-Qafas Kunċettwali ġdid; jiddispjaċih li l-interpretazzjoni tal-IASB ta' "prudenza" tfisser biss "trattament prudenti ta' diskrezzjoni"; josserva li l-interpretazzjoni tal-IASB tal-prinċipju ta' prudenza u ta' ġestjoni mhux l-istess bħal dak tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tad-Direttiva dwar il-Kontabilità; jemmen li l-prinċipju ta' "prudenza" għandu jkun akkumpanjat mill-prinċipju ta' affidabilità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-EFRAG jaqblu dwar it-tifsira tal-prinċipji ta' prudenza u ta' ġestjoni kif definiti mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u mid-Direttiva dwar il-Kontabilità u fuq il-bażi ta' dan jikkooperaw mal-IASB u ma' korpi nazzjonali u ta' pajjiżi terzi inkarigati mill-iffissar tal-istandards sabiex jiksbu appoġġ usa' ta' dawn il-prinċipji; jistieden lill-IASB jeżamina b'mod sistematiku jekk Qafas Kunċettwali rivedut jirrikjedix bidliet fl-istandards tal-kontabilità eżistenti u biex jagħmel modifiki fejn meħtieġ;

7.  Jinnota r-riforma dwar ir-rikonoxximent tat-telf fil-qafas tal-IFRS li jmissha tippermetti akkumulu aktar prudenti ta' proviżjonamenti tat-telf fuq il-bażi tal-kunċett li jħares 'il quddiem tal-istennija tat-telf pjuttost milli t-telf imġarrab; huwa tal-fehma li l-proċess ta' konferma tal-UE għandu joħloq b'galbu u bi prudenza qafas skont liema l-kunċett ta' telf mistenni għandu jiġi speċifikat bil-għan li tiġi evitata dipendenza eċċessiva fuq mudell u jippermetti gwida superviżorja ċara fuq id-deprezzament tal-attiv;

8.  Hu tal-fehma li l-kwistjoni tal-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali għadha ma ġietx ittrattata b'mod adegwat u effikaċi inkwantu d-deċiżjoni li tiddetermina jekk attiv għandux jidher fil-karti bilanċjali jew le għadha suġġetta għal regola mekkanistika li tista' tiġi eluża; jistieden lill-IASB jikkoreġi dawn in-nuqqasijiet;

9.  Jilqa' favorevolment il-protokolli tal-Fondazzjoni IFRS u tal-IOSCO dwar il-kooperazzjoni msaħħa fid-dawl tal-kwistjonijiet ewlenin, identifikati mill-G20, fir-rigward tar-regolamentazzjoni tas-suq tat-titoli; jikkunsidra din il-kooperazzjoni neċessarja bil-għan li jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet marbuta mal-istandards tal-kontabilità globali ta' kwalità għolja u biex tkun promossa l-applikazzjoni ta' standards koerenti minkejja kundizzjonijiet ġenerali nazzjonali diverġenti;

10.  Jinsab konvint li l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-IASB u l-IOSCO dwar l-applikazzjoni dejjem ogħla tal-istandards IFRS għandu jitqies mhux biss bħala inventarju iżda wkoll bħala possibilità ta' identifikazzjoni ta' eżempji ta' prassi tajba; jissottolinja f'dan ir-rigward l-organizzazzjoni ta' seduti annwali ta' diskussjoni ("enforcer discussion session") biex l-IASB jinżamm informat bil-kwistjonijiet ewlenin fil-qasam tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni;

11.  Jinnota li l-effetti ta' standard tal-kontabilità għandhom jinftiehmu b'mod sħiħ; jinsisti li din għandha tkun prijorità għall-IASB u l-EFRAG li jsaħħu l-analiżijiet tal-impatt tagħhom, partikolarment fil-qasam tal-makroekonomija u jivvalutaw id-diversi ħtiġijiet tal-varjetà wiesgħa ta' partijiet interessati, fosthom l-investituri fit-tul u l-kumpanniji, kif ukoll il-pubbliku inġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tfakkar l-EFRAG isaħħaħ il-kapaċità tiegħu ta' valutazzjoni tal-impatt tal-istandards tal-kontabilità l-ġodda relatati mal-istabilità finanzjarja b'attenzjoni espliċita fuq il-ħtiġijiet Ewropej li jmissjhom jiġu introdotti fl-istandardizzazzjoni tal-IASB f'fażi inizjali tal-proċess; jinnota, b'mod partikolari, in-nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt kwantitattiva għal IFRS 9, li għalih l-ebda data mhi ser tkun disponibbli qabel l-2017; jistieden lill-Kummissjoni taċċerta li l-IFRS 9 iservi lill-istrateġija tal-UE, speċjalment permezz tal-limitazzjoni tal-proviżjonamenti li jafu jintroduċu volatilità eċċessiva f'terminu qasir fir-rapporti finanzjarji; jinnota li l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs) – l-ESMA, l-EBA u l-EIOPA – li għandhom l-għarfien u l-kapaċità li jassistu f'dan il-kompitu, irrifjutaw sħubija sħiħa tal-Bord tal-EFRAG minħabba li l-EFRAG huwa korp privat; iqis li l-BĊE u l- ESAs, bħala osservaturi tal-Bord tal-EFRAG, b'segwitu għar-riforma tal-arranġamenti fil-governanza, jikkontribwixxu b'mod pożittiv biex jitqiesu aħjar l-effetti fuq l-istabilità finanzjarja; jistieden lill-Kummissjoni teżamina, fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament tal-IAS, modi biex jingħata feedback formali sistematiku mill-ESAs;

12.  Jinsab konvint li regoli sempliċi biss jistgħu jkunu applikati b'mod effikaċi mill-utenti u kkontrollati mis-superviżuri; ifakkar li, fid-dikjarazzjoni tiegħu tat-2 ta' April 2009, il-G20 kien għamel appell għal inqas kumplessità tal-istandards tal-kontabilità għall-istrumenti finanzjarji u biex ikun hemm ċarezza u konsistenza fl-applikazzjoni tal-standards tal-valwazzjoni fuq livell internazzjonali, b'kollaborazzjoni mas-superviżuri; jinsab imħasseb dwar il-kumplessità persistenti tal-IFRS; jitlob li din il-kumplessità titnaqqas kull fejn ikun xieraq u possibbli meta jiġu żviluppati standards ta' kontabilità ġodda; jemmen li sistema ta' standards ta' kontabilità anqas kumplessa ser tikkontribwixxi għal implimentazzjoni aktar uniformi sabiex id-data finanzjarja tal-kumpanniji tkun komparabbli bejn l-Istati Membri;

13.  Jappella għal tfassil obbligatorju ta' rapporti għal kull pajjiż fl-ambitu tal-IFRS; itenni l-fehma tal-Parlament li r-rapporti pubbliċi għal kull pajjiż jistgħu jiżvolġu rwol deċiżiv fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-frodi;

14.  Jitlob lill-IASB, lill-Kummissjoni u lill-EFRAG sabiex jinvolvu lill-Parlament u lill-Kunsill fi stadju bikri meta jkunu qed jiżviluppaw l-istandards ta' rappurtar finanzjarju b'mod ġenerali u fil-proċess ta' konferma b'mod partikolari; huwa tal-opinjoni li l-proċess ta' skrutinju għall-adozzjoni tal-IFRS fl-UE għandu jiġi formalizzat u strutturat b'analoġija mal-proċess ta' skrutinju applikabbli għal miżuri ta' "livell 2" fil-qasam tas-servizzi finanzjarji; jirrakkomanda li l-awtoritajiet Ewropej jistiednu lill-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili jappoġġaw l-attivitajiet tagħhom anki fuq livell tal-EFRAG; jistieden lill-Kummissjoni toħloq spazju għall-partijiet interessati sabiex jiddiskutu l-prinċipji fundamentali tal-kontabilità fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-Parlament Ewropew il-possibilità li jirċievi lista ta' kandidati għall-president tal-bord tal-EFRAG bil-għan li jiġu organizzati seduti ta' smigħ informali qabel il-votazzjoni tal-kandidat propost;

15.  Jinnota, f'dan il-kuntest, li l-Parlament għandu jkollu r-rwol ta' promotur attiv tal-IFRS, sakemm it-talbiet kontenuti f'din ir-riżoluzzjoni jitqiesu b'mod xieraq, peress li hemm evidenza li l-benefiċċji huma ikbar mill-kostijiet;

16.  Jinsab konvint li ekonomija globalizzata għandha bżonn standards tal-kontabilità aċċettati fuq livell internazzjonali; ifakkar, madankollu, li l-konverġenza mhijiex objettiv fiha nnifisha iżda hija biss awspikabbli jekk tissarraf fi standards tal-kontabilità aħjar li jirriflettu orjentament lejn l-interess pubbliku, il-prudenza u l-affidabilità; jemmen, għaldaqstant, li hemm bżonn li għandu jissokta djalogu robust bejn l-IASB u l-korpi inkarigati mit-tfassil tal-istandards tal-kontabilità nazzjonali, minkejja l-progress kajman fil-proċess ta' konverġenza;

17.  Josserva li l-maġġoranza tal-impriżi huma SMEs; josserva l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tesplora mal-IASB il-possibilità li jiġu żviluppati standards ta' kontabilità komuni ta' kwalità għolja u semplifikati għall-SMEs li jistgħu jintużaw fuq livell volontarju fil-livell tal-UE mill-SMEs elenkati taħt Faċilitajiet Multilaterali tan-Negozjar (MTF), u b'mod aktar speċifiku s-swieq tat-tkabbir tal-SMEs; jinnota, f'dan ir-rigward, il-possibiltajiet tal-istandards tar-rappurtar finanzjarju eżistenti għall-SMEs; jemmen li, bħala kundizzjoni biex tissokta l-ħidma f'dan il-qasam, l-IFRS jeħtieġu li jkunu inqas kumplessi u m'għandhomx jippromwovu l-proċikliċità, u li l-interessi tal-SMEs għandhom ikunu rrappreżentati b'mod suffiċjenti fl-IASB; jemmen li l-partijiet interessati kollha għandhom ikunu rappreżentati fuq l-IASB; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt xierqa dwar l-effetti tal-IFRS fuq l-SMEs qabel ma tieħu provvedimenti ulterjuri; jitlob biex żvilupp ta' dan it-tip jiġi mmonitorjat bir-reqqa u li l-Parlament għandu jkun infurmat b'mod sħiħ, b'attenzjoni xierqa tal-proċess lejn "regolamentazzjoni aħjar";

18.  Jenfasizza li l-korpi inkarigati mill-iffissar tal-istandards illum huma strettament integrati fl-EFRAG; jidentifika, għalhekk, ir-rwol konsultattiv tal-EFRAG fil-każ ta' kwistjonijiet tal-kontabilità relatati ma' kumpanniji żgħar elenkati kif ukoll l-SMEs b'mod aktar ġenerali;

19.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed tħeġġeġ lill-Istati Membri jsegwu l-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar tal-informazzjoni finanzjarja; jiddeplora l-fatt li bosta Stati Membri ma jikkonformawx u m'għandhomx il-ħsieb li jikkonformaw mal-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar ta' informazzjoni finanzjarja; jistieden lil dawn l-Istati Membri jaħdmu favur il-konformità; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk is-setgħat tal-ESMA jagħmluhiex possibbli li jiġi żgurat infurzar konsistenti u koerenti madwar l-UE u, jekk mhumiex, teżamina modi oħra biex tiżgura applikazzjoni u infurzar korretti;

20.  Jirrikonoxxi li l-bilanċ bejn il-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tar-Regolament tal-IAS u l-fakultà għall-Istati Membri li jestendu l-użu tal-IFRS fil-livell nazzjonali jiżguraw is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità xierqa;

21.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina l-possibilità li tikkoordina r-regoli tal-UE dwar id-distribuzzjoni tad-dividend; ifakkar, f'dan ir-rigward, l-Artikolu 17(1) tad-Direttiva għall-Manutenzjoni tal-Kapital, li jirreferi direttament għal kontijiet annwali ta' kumpannija bħala l-bażi għal deċiżjonijiet dwar it-tqassim ta' dividendi u li jqiegħed ċerti restrizzjonijiet fuq id-distribuzzjoni ta' dividendi; josserva li l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tar-regolament tal-IAS uriet ċerta evidenza li d-differenzi fl-infurzar tal-IFRS bejn l-Istati Membri għadhom jeżistu; jisħaq li r-regoli fil-qasam tal-manteniment tal-kapital u tad-distribuzzjoni tad-dividend ġew iċċitati fir-rapport ta' evalwazzjoni tar-Regolament IAS bħala għajn ta' impunjazzjonijiet legali li tista' tqum f'ċerti ġurisdizzjonijiet li fihom l-Istati Membri jippermettu jew jirrikjedu l-użu tal-IFRS għar-rapporti finanzjarji annwali individwali li fuqhom huma bbażati l-profitti li jistgħu jiġu distribwiti; jirrimarka li kull Stat Membru jqis il-mod kif jaffronta tali kwistjonijiet fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu fi ħdan il-qafas tar-rekwiżiti tal-manteniment tal-kapital tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex tiżgura l-osservanza tad-Direttiva għall-Manutenzjoni tal-Kapital u d-Direttiva dwar il-Kontabbiltà;

22.  Jistieden lill-EFRAG u lill-Kummissjoni jeżaminaw mill-aktar fis possibbli jekk l-istandards tal-kontabilità jippermettu il-frodi u l-evitar tat-taxxa u jagħmlu kull bidla neċessarja biex jikkoreġu u jipprevjenu l-abbuż potenzjali;

23.  Jinnota l-isforzi li għaddejjin biex tittejjeb it-trasparenza u l-komparabbiltà tal-kontijiet pubbliċi permezz tal-iżvilupp ta' Standards Ewropej tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku (EPSAS);

L-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS, l-EFRAG u l-PIOB

24.  Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni li l-Bord ta' Monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS għandu jittrasferixxi l-attenzjoni tiegħu mill-kwistjoni tal-organizzazzjoni interna għal diskussjonijiet dwar kwistjonijiet ta' interess pubbliku li jistgħu jiġu riferuti lill-Fondazzjoni tal-IFRS; jemmen, madankollu, li aktar progress għandu jsir fir-rigward tal-governanza tal-fondazzjoni tal-IFRS u tal-IASB, partikolarment f'termini ta' trasparenza, prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess u tad-diversità tal-esperti ingaġġati; jindika li l-leġittimità tal-IASB tinsab f'riskju jekk il-Bord ta' Monitoraġġ jibqa' ma jaqbilx dwar ir-responsabbiltà filwaqt li jiddependi mid-deċiżjonijiet b'kunsens; isostni, partikolarment, il-proposta tal-Kummissjoni li tqis il-ħtiġijiet ta' rappurtar tal-investituri b'orizzonti temporali differenti għall-investimenti u li toffri soluzzjonijiet speċifiċi, partikolarment lill-investituri fit-tul, waqt l-iżvilupp tal-istandards tagħhom; jappoġġa integrazzjoni aħjar IASB fis-sistema ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u passi biex jiżgura rappreżentanza wiesgħa (bħall-aġenziji ta' rappreżentanza tal-konsumatur u l-ministeri tal-finanzi) ta' interessi u r-responsabbiltà pubblika li jiggarantixxu standards tal-kontabbiltà ta' kwalità għolja;

25.  Jinnota d-dominanza ta' atturi privati fl-IASB; jirrimarka li l-impriżi ta' daqs medju mhuma rappreżentati xejn affattu; jinnota l-fatt li l-Fondazzjoni tal-IFRS tkompli tiddependi mill-kontribuzzjonijiet volontarji, spiss mis-settur privat, li jistgħu jagħtu lok għar-riskju ta' kunflitti ta' interessi; jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ il-Fondazzjoni tal-IFRS biex timmira għal struttura ta' finanzjament aktar diversifikata u bilanċjata, inkluż fuq il-bażi ta' tariffi u sorsi pubbliċi;

26.  Jilqa' pożittivament l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS/tal-IASB f'dak li hu r-rappurtar dwar il-karbonju u l-klima; huwa partikolarment tal-fehma li l-kwistjonijiet strutturali fit-tul ewlenin, bħall-valwazzjoni tal-assi tal-karbonju mhux irkuprabbli fil-karti bilanċjali tal-impriżi għadhom jiżdiedu espliċitament fil-programm ta' ħidma tal-IFRS bil-għan li jiġu żviluppati standards relatati; jitlob lill-korpi tal-IFRS ipoġġu l-isfida tar-rappurtar dwar il-karbonju u r-riskji marbuta mal-karbonju fuq l-aġenda tagħhom;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-EFRAG jeżaminaw il-bidla tal-allokazzjoni tal-assi marbuta mal-pensjonijiet mill-ekwitajiet għall-bonds bħala r-riżultat tal-introduzzjoni tal-kontabilità tal-valwazzjoni skont is-suq fl-ambitu tal-IFRS;

28.  Jappoġġa lill-Kummissjoni meta tħeġġeġ lill-Fondazzjoni tal-IFRS tiżgura li l-użu tal-IFRS u l-eżistenza ta' kontribuzzjoni finanzjarja permanenti huma kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti għas-sħubija mal-korpi ta' tmexxija u ta' monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS u l-IASB; jistieden lill-Kummissjoni teżamina modi biex tirriforma l-Fondazzjoni tal-IFRS u l-IASB biex jitneħħew id-drittijiet ta' veto tal-Membri li ma jissodisfawx il-kriterji msemmija hawn fuq;

29.  Jistieden lill-Fiduċjarji tal-IFRS, il-Bord ta' Monitoraġġ tal-IFRS u l-IASB jippromwovu bilanċ tal-ġeneru xieraq fi ħdan il-fora rispettivi;

30.  Ifakkar fit-talba magħmula fir-Rapport Goulard għal miżuri biex jissaħħu l-leġittimità demokratika, it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità li, inter alia, jikkonċernaw l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, id-djalogu miftuħ mad-diversi partijiet interessati, l-istabbiliment ta' reġistri obbligatorji ta' trasparenza u regoli dwar it-trasparenza ta' laqgħat ta' lobbying kif ukoll regoli interni, b'mod partikolari l-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interessi;

31.  Jenfasizza li r-riforma tal-EFRAG teħtieġ li ttejjeb il-kontribuzzjoni Ewropea għall-iżvilupp tal-IFRS il-ġodda u taf tipparteċipa fir-riforma tal-governanza tal-Fondazzjoni tal-IFRS;

32.  Jiddeplora l-fatt li l-EFRAG ilu jopera għal xi żmien mingħajr resident tal-bord, fid-dawl tal-fatt li dan huwa rwol ewlieni li hu jaqdi biex jintlaħaq kunsens u fl-iżgurar ta' vuċi Ewropea ċara u b'saħħitha dwar materji marbuta mal-kontabilità fil-livell internazzjonali; jisħaq fuq l-importanza li jinħatar mill-aktar fis possibbli president ġdid; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni, biex tħaffef il-proċess ta' reklutaġġ, billi jitqies b'mod xieraq ir-rwol tal-Parlament u l-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji;

33.  Jilqa' r-riforma tal-EFRAG li daħlet fis-seħħ fil-31 ta' Ottubru 2014 u jirrikonoxxi li saru sforzi konsiderevoli f'dan ir-rigward; jinnota t-trasparenza mtejba; jiddeplora l-fatt li, għal dak li għandu x'jaqsam mal-finanzjament tal-EFRAG u, partikolarment, il-possibilità ta' ħolqien ta' sistema ta' imposti obbligatorji mħallsa mill-kumpanniji elenkati, il-Kummissjoni kkonċentrat l-isforzi tagħha fuq l-implimentazzjoni tal-partijiet tar-riforma li huma realizzabbli f'terminu qasir; jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi formali – hekk kif jirrakkomanda r-rapport Maystadt – biex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri li għad ma għandhomx Mekkaniżmu ta' Finanzjament Nazzjonali biex joħolqu wieħed; jinnota l-proposta tal-Kummissjoni għall-estensjoni tal-Programm tal-Unjoni għall-EFRAG għall-perjodu 2017-2020; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni annwali komprensiva tar-riforma miftehma tagħha, kif prevista fl-Artikolu 9(3) u 9(6) tar-Regolament (UE) Nru 258/2014; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-opportunità u l-possibilità ta' trasformazzjoni tal-EFRAG f'aġenzija pubblika fit-tul;

34.  Jiddeplora l-fatt li r-rekwiżit, issuġġerit minn Maystadt, li l-funzjonijiet tas-CEO tal-EFRAG u tal-President tal-EFRAG TEG għandhom ikunu kkombinati, inbidel f'possibilità; josserva li l-kompożizzjoni tal-bord il-ġdid tiddevja mill-proposta ta' Maystadt billi l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u l-Bank Ċentrali Ewropew irrifjutaw li jaċċettaw is-sħubija sħiħa fil-bord; jistieden lill-EFRAG iwessa' n-numru ta' utenti, attwalment wieħed biss, fil-bord u jiżgura li l-partijiet interessati kollha rilevanti jkunu rappreżentati fl-EFRAG;

35.  Jilqa' l-fatt li fl-2014 il-PIOB iddiversifika l-finanzjament tiegħu; jinnota li l-finanzjament totali pprovdut mill-IFAC kien ta' 58 %, li filwaqt li jammonta għal proporzjon sinifikanti tal-finanzjament tal-PIOB, huwa ferm taħt il-limitu ta' żewġ terzi u li għaldaqstant ma kienx hemm lok li l-Kummissjoni tillimita l-kontribuzzjoni annwali tagħha, kif stipulat fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 258/2014; jistieden lill-PIOB iżid l-isforzi tiegħu biex jiżgura l-integrità fil-professjoni tal-verifika;

o
o   o

36.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.
(2) ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19.
(3) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 74.
(4) ĠU L 105, 8.4.2014, p. 1.
(5) ĠU L 340, 22.12.2007, p. 66.
(6) ĠU C 259E, 29.10.2009, p. 94.
(7) Testi adottati, P8_TA(2016)0108.
(8) ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.
(9) ĠU L 158, 27.5.2014, p. 196.


Operazzjonijiet ta' Appoġġ għall-Paċi - l-involviment tal-UE man-NU u l-Unjoni Afrikana
PDF 312kWORD 123k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar l-Operazzjonijiet ta’ Appoġġ għall-Paċi - l-involviment tal-UE man-NU u l-Unjoni Afrikana (2015/2275(INI))
P8_TA(2016)0249A8-0158/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 21, 41, 42 u 43 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 220 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, u b'mod partikolari l-Kapitoli VI, VII u VIII tagħha,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-NU tal-1 ta' April 2015,"Partnering for peace: moving towards partnership peacekeeping" (Kooperazzjoni għall-paċi: lejn iż-żamma ta' paċi fi sħbuija)(1),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u tar-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tat-28 ta' April 2015 dwar "It-tisħiħ tal-kapaċitajiet sabiex jitwieżnu s-sigurtà u l-iżvilupp – L-għoti tas-setgħa lis-sħab sabiex jipprevjenu u jiġġestixxu l-kriżijiet"(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-16 ta' Ġunju 2015 tal-Grupp ta' Esperti Indipendenti ta' Livell Għoli tan-NU dwar l-Operazzjonijiet ta' Paċi(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni magħmula fit-28 ta' Settembru 2015 waqt il-Leader's Summit on Peace-Keeping (Summit tal-Mexxejja dwar iż-Żamma tal-Paċi) mlaqqa' mill-President tal-Istati Uniti, Barack Obama,

–  wara li kkunsidra d-dokumenti tal-14 ta' Ġunju 2012 "Plan of Action to enhance EU CSDP support to UN peacekeeping"(4) (Pjan ta' Azzjoni biex jissaħħaħ is-sostenn PSDK tal-UE favur l-operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi tan-NU) u tat-27 ta' Marzu 2015 "Strengthening the UN-EU Strategic Partnership on Peacekeeping and Crisis Management: Priorities 2015-2018' (It-Tisħiħ tas-Sħubija Strateġika NU-UE dwar iż-żamma tal-paċi u l-ġestjoni tal-kriżi: Prijoritajiet 2015-2018)(5) ,

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija Konġunta UE-Afrika (JAES) li ntlaħaq qbil dwarha waqt it-tieni Summit bejn l-UE u l-Afrika li sar f'Lisbona bejn it-8 u d-9 ta' Diċembru 2007(6) u l-Pjan Direzzjonali tal-JAES għall-perjodu 2014-2017 maqbul waqt ir-raba' Summit bejn l-UE u l-Afrika li sar fi Brussell bejn it-2 u t-3 ta' April 2014(7),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 3 tal-2011 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar "L-effiċjenza u l-effettività tal-kontribuzzjonijiet tal-UE mwassla permezz ta’ Organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti f’pajjiżi milquta minn kunflitti",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Novembru 2015 dwar ir-rwol tal-UE fin-NU – kif jistgħu jintlaħqu aħjar l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-politika barranija(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE tad-9 ta' Diċembru 2015 dwar "L-evalwazzjoni tal-Fond għall-Paċi fl-Afrika wara għaxar snin: effikaċja u prospetti għall-ġejjieni",

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida ta' Oslo dwar l-użu tal-mezzi militari u tal-protezzjoni ċivili fl-ambitu ta' interventi internazzjonali f'każ ta' diżastri ta' Novembru 2007,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 4h u 4j tal-Att Kostituttiv tal-Unjoni Afrikana,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar l-10 Anniversarju tar-Riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà(9),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE tal-15 ta' Ottubru 2012 dwar "L-għeruq ta' demokrazija u żvilupp sostenibbli: il-kooperazzjoni tal-Ewropa mas-Soċjetà Ċivili fir-relazzjonijiet esterni",

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0158/2016),

A.  billi l-Operazzjonijiet ta' Appoġġ għall-Paċi (PSOs) huma forma ta' rispons għall-kriżijiet, normalment b'sostenn għal organizzazzjoni rikonoxxuta fuq livell internazzjonali bħan-NU jew l-Unjoni Afrikana (UA), b'mandat tan-NU, u maħsuba biex jipprevjenu l-kunflitt armat, jiksbu lura, iżommu jew jsaħħu l-paċi, jinfurzaw il-ftehimiet ta' paċi u jindirizzaw l-emerġenzi u l-isfidi kumplessi maħluqa minn stati dgħajfa jew li qegħdin ifallu; billi l-istabbiltà fil-viċinat tal-Afrika u tal-Ewropa tkun ta' benefiċċju għall-pajjiżi kollha tagħna;

B.  billi l-għan tal-PSOs huwa li jgħinu sabiex jinħolqu ambjenti stabbli, siguri u aktar prosperi għal perjodu ta' żmien itwal; billi l-governanza tajba, il-ġustizzja, ir-rispett akbar għall-istat tad-dritt, il-protezzjoni taċ-ċivili, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u s-sigurtà huma l-prekundizzjonijiet essenzjali għal dan, u l-programmi ta' rikonċiljazzjoni, rikostruzzjoni u ta' żvilupp ekonomiku li jirnexxu jgħinu sabiex jitwasslu paċi u prosperità awtosostenibbli;

C.  billi l-kuntest tas-sigurtà fl-Afrika b'mod partikolari nbidel b'mod drammatiku fl-aħħar deċennju, bil-preżenza ta' gruppi terroristiċi u ta' ribelli fis-Somalja, fin-Niġerja u fir-reġjun tas-Saħel-Saħara, u bl-operazzjonijiet ta' infurzar ta' paċi u operazzjonijiet kontra t-terroriżmu jsiru r-regola minflok l-eċċezzjoni f'ħafna żoni; billi qed jiżdied in-numru ta' stati fraġli u ta' żoni mingħajr gvern, li jħallu ħafna nies milquta mill-faqar, mil-illegalità, mill-korruzzjoni u mill-vjolenza; billi l-konfini porużi fil-kontinent jgħinu biex jixprunaw il-vjolenza, inaqqsu s-sigurtà u jipprovdu opportunitajiet għal attività kriminali;

D.  billi, fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli l-ġdida, il-paċi ġiet rikonoxxuta bħala komponent essenzjali għall-iżvilupp u ġie introdott l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG) nru 16 dwar il-paċi u l-ġustizzja;

E.  billi l-organizzazzjonijiet u n-nazzjonijiet mogħnija bit-tagħmir u l-esperjenza xierqa, idealment b'mandat ċar u realistiku tan-NU, għandhom jipprovdu dawk ir-riżorsi militari meħtieġa għal PSO ta' suċċess, sabiex jgħinu ħalli jinħolqu ambjenti siguri sabiex l-organizzazzjonijiet ċivili jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom;

F.  billi n-NU jibqgħu l-organizzazzjoni li tiggarantixxi l-paċi u s-sigurtà internazzjonali u għandhom l-aktar qafas komprensiv għal kooperazzjoni multilaterali fil-ġestjoni tal-kriżijiet; billi bħalissa hemm għaddejjin 16-il operazzjoni tan-NU għaż-żamma tal-paċi b'aktar minn 120 000 membru tal-persunal skjerati, aktar minn qatt qabel; billi aktar minn 87 % tal-persunal tan-NU għaż-żamma tal-paċi huma skjerati fi tmien missjonijiet fl-Afrika; billi n-NU huma limitati fil-kamp ta' applikazzjoni tal-operazzjonijiet tagħhom;

G.  billi l-UA topera f'limitazzjonijiet differenti minn dawk tan-NU u billi tista' tieħu pożizzjoni, tintervjeni mingħajr stedina u tintervjeni meta ma jkun ġie ffirmat ebda ftehim ta' paċi, filwaqt li tibqa' tirrispetta l-Karta tan-NU; billi minħabba l-għadd ta' kunflitti interstatali u intrastatali fl-Afrika din hija differenza importanti;

H.  billi n-NATO pprovdiet appoġġ lill-UA, inkluż lil AMIS (Missjoni tal-Unjoni Afrikana fis-Sudan) fid-Darfur u lil AMISOM (Missjoni tal-Unjoni Afrikana fis-Somalja) fis-Somalja, bi ppjanar u b'mezzi strateġiċi ta' rkupru fl-ajru u fuq il-baħar u bit-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-Forza Afrikana ta' Intervent fil-Pront (ASF);

I.  billi l-kriżijiet fl-Afrika jeħtieġu reazzjoni globali koerenti li tmur lil hinn sempliċement mill-aspetti tas-sigurtà; billi l-paċi u s-sigurtà huma prekondizzjonijiet meħtieġa għall-iżvilupp, u billi l-atturi lokali u internazzjonali kollha enfasizzaw il-ħtieġa għal koordinament mill-qrib bejn il-politika ta' sigurtà u ta' żvilupp; billi hemm bżonn ta' perspettiva fuq terminu twil; billi r-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà u d-diżarm, id-demobilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid ta' ex kombattenti jistgħu jkunu importanti biex jintlaħqu l-għanijiet ta' stabbiltà u żvilupp; billi l-Uffiċċju ta' Kollegament tan-NU għall-Paċi u s-Sigurtà u l-Missjoni Permanenti tal-Unjoni Afrikana fi Brussell għandhom rwol essenzjali fl-iżvilupp ta' relazzjonijiet bejn l-organizzazzjonijiet tagħhom u l-UE, in-NATO u l-ambaxxati nazzjonali;

J.  billi l-mekkaniżmu primarju ta' kooperazzjoni Ewropea mal-UA hi l-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika (FPA), oriġinarjament imwaqqfa fl-2004 u li tipprovdi madwar EUR 1,9 biljun permezz tal-FEŻ iffinanzjat mill-Istati Membri; billi l-FPA kienet stabbilita fl-2003, il-finanzjament tagħha permezz tal-fondi tal-FEŻ kien previst li jkun wieħed provviżorju, iżda 12-il sena wara l-FEŻ għadu s-sors ewlieni ta' finanzjament għall-FPA; billi fl-2007 l-ambitu tal-FPA ġiet estiża sabiex tkopri firxa usa' ta' attivitajiet ta' prevenzjoni tal-kunflitti u ta' attivitajiet ta' stabbilizzazzjoni ta' wara l-kunflitt; billi l-programm ta' azzjoni 2014-2016 jieħu inkunsiderazzjoni l-evalwazzjoni esterna u l-konsultazzjonijiet mal-Istati Membri u jintroduċi elementi ġodda sabiex itejjeb l-effikaċja tiegħu; billi l-Artikolu 43 TUE jirreferi għall-hekk imsejħa "kompiti ta' Petersberg Plus", li jkopru kompiti ta' konsulenza u assistenza militari, kompiti ta' prevenzjoni ta' kunflitti u taż-żamma tal-paċi, u kompiti ta' forzi ta' ġlied fl-immaniġġar ta' kriżijiet, inklużi l-istabbiliment tal-paċi u l-istabbilizzazzjoni wara l-kunflitti; billi fl-2014 aktar minn 90 % tal-baġit ġie allokat għal PSOs, li minnhom 65 % kienu għal persunal tal-AMISOM; billi t-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali tal-Unjoni Afrikana u tal-komunitajiet ekonomiċi reġjonali Afrikani hi essenzjali għas-suċċess tal-PSOs u tal-proċessi ta' rikonċiljazzjoni u ta' riabilitazzjoni wara kunflitt;

K.  billi r-rwol tal-UE għandu jitqies fil-kuntest tal-kontributi magħmula lill-PSOs minn għadd kbir ta' pajjiżi u organizzazzjonijiet; billi, pereżempju, l-Istati Uniti huma l-akbar kontributur finanzjarju tad-dinja għall-operazzjonijiet ta' żamma tal-paċi tan-NU u tipprovdi appoġġ dirett lill-UA permezz tas-Sħubija Afrikana tiegħu ta' Rispons Rapidu għaż-Żamma tal-Paċi, kif ukoll bejn wieħed u ieħor USD 5 biljun b'sostenn għall-operazzjonijiet tan-NU fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, fil-Mali, fil-Kosta tal-Avorju, fis-Sudan t'Isfel u fis-Somalja; billi dawn is-sorsi ta' finanzjament differenti jiġu koordinati mill-Grupp ta' Msieħba tal-Unjoni Afrikana dwar il-paċi u s-sigurtà; billi ċ-Ċina saret parteċipant attiv fl-operazzjonijiet ta' żamma tal-paċi tan-NU u l-Forum ta' Kooperazzjoni bejn iċ-Ċina u l-Afrika jinkludi l-Kummissjoni tal-UA; billi, wara l-Etjopja, l-Indja, il-Pakistan u l-Bangladesh huma l-akbar fornituri ta' persunal li jaħdmu b'riżq iż-żamma tal-paċi tan-NU;

L.  billi l-pajjiżi Ewropej u l-UE nnifisha huma kontributuri ewlenin għas-sistema tan-NU, partikolarment sabiex jipprovdu appoġġ finanzjarju għall-programmi u l-proġetti tan-NU; billi Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit huma l-akbar kontributuri Ewropej għall-baġit tal-PKOs (Operazzjonijiet ta' Żamma ta' Paċi) tan-NU; billi l-Istati Membri tal-UE, b'madwar 37 % tal-finanzjament, huma kollettivament l-akbar kontributur għall-baġit tan-NU għaż-żamma ta' paċi, u billi bħalissa qed jikkontribwixxu truppi għal disa' missjonijiet għaż-żamma tal-paċi; billi, barra minn hekk, fl-2014 u fl-2015 l-impenji finanzjarji tal-UE lejn l-UA ammontaw għal EUR 717,9 miljun u l-kontribuzzjonijiet tal-UA bilkemm kienu jlaħħqu EUR 25 miljun; billi l-pajjiżi Ewropej jikkontribwixxu biss madwar 5 % tal-persunal tan-NU għaż-żamma tal-paċi, b' 5 000 truppa minn total ta' madwar 92 000; billi, madankollu, Franza, pereżempju, kull sena tħarreġ 25 000 suldat Afrikan u apparti dan tħaddem aktar minn 4 000 membru tal-persunal f'PKOs Afrikani;

M.  billi l-mini kontra l-persunal kienu ostakolu kbir għar-riabilitazzjoni u l-iżvilupp wara l-kunflitti, mhux l-inqas fl-Afrika, u l-UE nefqet madwar EUR 1,5 biljun fl-aħħar 20 sena fuq proċessi ta' appoġġ għat-tneħħija tal-mini u ta' għajnuna għall-vittmi tal-mini, u b'hekk saret l-akbar donatur f'dan il-qasam;

N.  billi, minbarra r-rwol tal-pajjiżi Ewropej individwali, l-UE għandha kontribut distintiv x'tagħmel lill-PSOs permezz ta' riżorsi finanzjarji u b'azzjonijiet multidimensjonali; billi l-UE qed tipprovdi appoġġ tekniku u finanzjarju lill-UA u lill-organizzazzjonijiet subreġjonali, b'mod partikolari permezz tal-FPA, u bl-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi u bil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp; billi l-UE qed twettaq azzjonijiet ta' konsulenza u ta' taħriġ fil-qafas tal-missjonijiet tal-PSDK tagħha, biex b'hekk tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet Afrikani fil-ġestjoni tal-kriżijiet;

O.  billi il-ħames missjonijiet ċivili tal-UE u l-erba' operazzjonijiet militari tal-UE li għaddejjin bħalissa fl-Afrika ta' spiss jaħdmu flimkien jew f'sekwenza man-NU, l-UA jew mal-azzjonijiet nazzjonali;

P.  billi l-UE hija impenjata sabiex tgħin fit-tisħiħ tal-Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà, b'mod partikolari billi tappoġġa l-operazzjonalizzazzjoni tal-Forza Afrikana ta' Intervent fil-Pront (ASF);

Q.  billi l-Kunsill Ewropew talab li l-UE u l-Istati Membri tagħha jsaħħu l-appoġġ tagħhom lill-pajjiżi u l-organizzazzjonijiet imsieħba, permezz tal-għoti ta' taħriġ, konsulenza, tagħmir u riżorsi, sabiex ikunu jistgħu dejjem aktar jipprevjenu jew jimmaniġġjaw il-kriżijiet waħedhom; billi hemm ħtieġa ċara għal interventi ta' tisħiħ reċiproku fl-oqsma tas-sigurtà u tal-iżvilupp bil-għan li tintlaħaq dan l-għan;

R.  billi l-UE għandha tappoġġa l-azzjonijiet ta' oħrajn li jistgħu jkunu f'qagħda aħjar li jaqdu rwoli partikolari, billi tevita d-duplikazzjoni u tgħin biex tissaħħaħ il-ħidma ta' dawk li huma diġà preżenti fuq il-post, b'mod partikolari l-Istati Membri;

S.  billi l-Artikolu 41(2) TUE jipprojbixxi nfiq mill-baġits għal operazzjonijiet b'implikazzjonijiet militari jew ta' difiża, filwaqt li ma jeskludix b'mod espliċitu il-finanzjament mill-UE ta' kompiti militari bħal attivitajiet ta' bini tal-paċi mal-objettivi ta' żvilupp; billi dawn l-ispejjeż komuni huma imposti lill-Istati Membri skont il-mekkaniżmu Athena; billi, filwaqt li l-objettiv primarju tal-politika għall-iżvilupp tal-UE huwa t-tnaqqis tal-faqar, u fuq terminu twil, il-qerda tal-faqar, l-Artikoli 209 u 212 tat-TFUE ma jeskludux b'mod espliċitu l-finanzjament tal-bini tal-kapaċitajiet fis-settur tas-sigurtà; billi l-FEŻ u l-FPA, bħala strumenti barra mill-baġit tal-UE, huma rilevanti biex tiġi indirizzata r-rabta bejn is-sigurtà u l-iżvilupp; billi l-FEŻ jipprevedi li l-programmar jiġi ddisinjat biex jissodisfa l-kriterji tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA), li ġeneralment jeskludu l-ispejjeż relatati mad-drittijiet ta' sigurtà; billi l-UE qed taħdem fuq il-possibbiltà ta' aktar strumenti ddedikati fil-kuntest tal-inizjattiva tagħha dwar it-Tisħiħ tal-Kapaċitajiet f'Appoġġ għas-Sigurtà u l-Iżvilupp (CBSD);

T.  billi l-ħtiġijiet tal-pajjiżi kkonċernati u tas-sigurtà Ewropea għandhom ikunu l-prinċipji gwida għall-involviment tal-UE;

1.  Jissottolinja l-ħtieġa ta' azzjonijiet esterni koordinati li jagħmlu użu mill-istrumenti ta' diplomazija, sigurtà u żvilupp biex terġa' tinġieb il-fiduċja u jingħelbu l-isfidi kkawżati mill-gwerer, mill-kunflitti interni, mill-insigurtà, mill-fraġilità u mit-tranżizzjoni;

2.  Josserva li l-iskjerament ta' missjonijiet multipli awtorizzati min-NU fl-istess żona ta' operazzjonijiet, b'atturi u organizzazzjonijiet reġjonali differenti, qed isir dejjem aktar ir-realtà ta' operazzjonijiet tal-paċi moderni; jissottolinja li l-ġestjoni ta' dawn is-sħubijiet kumplessi, mingħajr duplikazzjoni tax-xogħol jew tal-missjonijiet, hija essenzjali għas-suċċess tal-operazzjonijiet; f'dan ir-rigward, jappella għall-evalwazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tal-istrutturi eżistenti;

3.  Jenfasizza l-importanza ta' komunikazzjoni bikrija u proċeduri msaħħa għal konsultazzjoni dwar il-kriżijiet man-NU u mal-UA, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet oħrajn bħan-NATO u l-OSKE; jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, inkluż dwar l-ippjanar, it-tmexxija u l-analiżi tal-missjonijiet; jilqa' l-iffinalizzar u l-iffirmar ta' arranġament amministrattiv bejn in-NU u l-UE dwar l-iskambju ta' informazzjoni klassifikata; jirrikonoxxi l-importanza tal-Istrateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE u d-djalogu politiku tal-UE-UA dwar il-paċi u s-sigurtà; jissuġġerixxi li jintlaħaq ftehim bejn l-UA, l-UE u atturi ewlenin oħrajn u n-NU dwar ġabra ta' għanijiet komuni għas-sigurtà u l-iżvilupp fl-Afrika;

4.  Iħeġġeġ lill-UE, minħabba l-kobor tal-isfidi u l-involviment kumpless ta' organizzazzjonijiet u nazzjonijiet oħrajn, sabiex tfittex tqassim xieraq tax-xogħol u biex tiffoka fuq fejn l-aħjar li tista' żżid il-valur; jinnota li għadd ta' Stati Membri diġà huma involuti f'operazzjonijiet fl-Afrika, u l-UE tista' tiġġenera valur miżjud reali billi tappoġġa aktar dawn l-operazzjonijiet;

5.  Jinnota li, f'ambjent ta' sigurtà dejjem aktar kumpless, il-missjonijiet tan-NU u tal-UA jeħtieġu approċċ komprensiv li taħtu, minbarra l-użu ta' strumenti militari, diplomatiċi u ta' żvilupp, fatturi essenzjali oħrajn ikunu l-għarfien dettaljat tal-ambjent ta' sigurtà, l-iskambji ta' intelligence u informazzjoni u teknoloġiji moderni, l-għarfien tal-miżuri għall-ġlieda kontra t-terroriżmu u kontra l-kriminalità f'żoni ta' kunflitt u f'żoni ta' wara l-kunflitt, l-użu ta' abilitaturi kritiċi, l-għoti ta' għajnuna umanitarja u r-ristabbiliment tad-djalogu politiku, li l-pajjiżi Ewropej jistgħu jgħinu biex jipprovdu; jinnota l-ħidma li diġà qed titwettaq minn Stati Membri speċifiċi, kif ukoll minn organizzazzjonijiet multinazzjonali oħrajn f'dan il-qasam;

6.  Jenfasizza l-importanza ta' strumenti oħra tal-UE fil-qasam tas-sigurtà u, b'mod partikolari, il-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK; ifakkar li l-UE qed tintervjeni fl-Afrika biex tikkontribwixxi għall-istabbilizzazzjoni ta' pajjiżi li qed jiffaċċjaw kriżijiet, partikolarment permezz ta' missjonijiet ta' taħriġ; jissottolinja r-rwol tal-missjonijiet tal-PSDK, kemm ċivili kif ukoll militari, bħala appoġġ għar-riformi fis-settur tas-sigurtà u bħala kontribut għall-istrateġija tal-immaniġġjar tal-kriżijiet internazzjonali;

7.  Jinnota li l-leġittimità perċepita tal-PSO hi fundamentali għas-suċċess tagħha; jemmen għalhekk li l-UA għandha tikkontribwixxi b'forzi militari u ta' sostenn kull fejn ikun possibbli; jinnota li dan huwa importanti wkoll fir-rigward tal-għanijiet ta' awtodixxiplina fuq il-perjodu twil ta' żmien tal-UA;

8.  Jilqa' l-fatt li l-programm ta' azzjoni l-ġdid tal-FPA jindirizza n-nuqqasijiet u jagħmel enfasi aktar qawwija fuq l-istrateġiji tal-ħruġ, il-kondiviżjoni akbar tal-piżijiet mal-pajjiżi Afrikani, l-appoġġ aktar immirat u l-proċeduri mtejba ta' teħid tad-deċiżjonijiet;

9.  Jilqa' s-Sħubija Strateġika bejn in-NU u l-UE dwar iż-Żamma tal-Paċi u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet, kif ukoll tal-prijoritajiet tagħha għall-perjodu 2015-2018, kif maqbula f'Marzu 2015; jinnota li l-missjonijiet tal-passat u dawk attwali tal-PSDK intiżi għaż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali, u jqis r-rwol ewlieni ta' organizzazzjonijiet oħrajn, inklużi organizzazzjonijiet pan-Afrikani u reġjonali, u tal-pajjiżi f'dawn l-oqsma; jappella lill-UE twettaq aktar sforzi biex tiffaċilita il-kontributi tal-Istati Membri; ifakkar li l-UE impenjat ruħha f'attivitajiet ta' maniġġjar ta' kriżijiet fl-Afrika, intiżi għaż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali, f'konformità mal-Karta tan-NU; jinnota li 11-il Stat Membru tal-UE biss minn 28 impenjaw ruħhom waqt is-Summit tal-Mexxejja dwar iż-Żamma tal-Paċi tat-28 ta' Settembru 2015, filwaqt li ċ-Ċina wiegħdet forza ta' intervent fil-pront ta' 8 000 u l-Kolombja wiegħdet 5 000 truppa; jappella lill-Istati Membri tal-UE sabiex iżidu b'mod sinifikanti l-kontributi militari u ta' pulizija tagħhom għall-missjonijiet taż-żamma ta' paċi tan-NU;

10.  Jissottolinja l-ħtieġa għal rispons rapidu mill-Afrika għall-kriżi u jidentifika r-rwol ewlieni tal-Forza Afrikana ta' Intervent fil-Pront (ASF) f'dan il-qasam; jissottolinja l-kontribut ewlieni tal-UE, permezz tal-FPA u l-finanzjament tal-UA, li jippermetti lill-UA ssaħħaħ il-kapaċità tagħha sabiex tipprovdi rispons kollettiv għall-kriżijiet fil-kontinent; iħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet reġjonali, bħall-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) u l-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC), biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-qasam ta' risponsi Afrikani rapidi għall-kriżijiet u biex jikkumplimentaw l-isforzi tal-UA;

11.  Jenfasizza, madankollu, l-importanza ta' aktar investiment fil-prevenzjoni ta' konflitti, filwaqt li jitqiesu fatturi bħalma huma r-radikalizzazzjoni politika u reliġjuża, vjolenza relatata mal-elezzjonijiet, l-ispostamenti tal-popolazzjoni u t-tibdil fil-klima;

12.  Jirrikonoxxi l-kontribut importanti tal-Faċilità għall-Paċi Afrikana fl-iżvilupp ta' sħubija triangolari bejn in-NU, l-UE u l-UA; jemmen li din il-faċilità tipprovdi kemm punt ta' dħul u ta' lieva potenzjali għall-ħolqien ta' sħubija aktar b'saħħitha bejn l-UE u l-UA u wriet li hi indispensabbli biex jippermetti lill-UA, u permezz tagħha lit-tmien Komunitajiet Ekonomiċi Reġjonali (RECs), biex jippjanaw u jimmaniġġjaw l-operazzjonijiet tagħhom; iqis li huwa vitali li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jibqgħu impenjati mill-qrib sabiex il-Faċilità tkun użata bis-sħiħ filwaqt li l-UA turi livelli ogħla ta' effiċjenza u trasparenza fl-użu tal-fondi; hu tal-fehma li l-FPA għandha tiffoka fuq l-appoġġ strutturali aktar milli sempliċement tiffinanzja l-paga tal-forzi Afrikani; jirrikonoxxi li hemm mekkaniżmi ta' finanzjament oħrajn li qegħdin jintużaw, iżda jemmen li minħabba l-enfasi waħdanija tal-Faċilità fuq l-Afrika, kif ukoll l-għanijiet ċari tagħha, dan huwa partikolarment importanti fir-rigward tal-PSOs fl-Afrika; iqis li l-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili (OSĊ) li jaħdmu fuq il-konsolidament tal-paċi fl-Afrika għandhom jingħataw l-opportunità biex jagħtu l-opinjoni tagħhom, bħala parti minn involviment aktar strateġiku mal-OSĊ dwar il-paċi u s-sigurtà; jibqa' mħasseb dwar il-problemi kontinwi ta' finanzjament u rieda politika min-naħa tal-pajjiżi Afrikani; jinnota l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2012 li jiddikjaraw li "finanzjament alternattiv għall-finanzjament mill-FEŻ, ser ikollhom jiġu kkunsidrati";

13.  Josserva li l-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni militari Ewropea tista' jżid l-effiċjenza u l-effettività tal-kontribut tal-Ewropa għall-missjonijiet ta' paċi tan-NU;

14.  Jilqa', fid-dawl tal-importanza kbira tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet Afrikani, it-twettiq b'suċċess tal-eżerċizzju Amani Africa II f'Ottubru 2015, li kien jinvolvi aktar minn 6 000 parteċipant militari, ta' pulizija u ċivili u qed iħares 'il quddiem bil-ħerqa għall-operazzjonalizzazzjoni tal-Forza Afrikana ta' Intervent fil-Pront (ASF) b'25 000 parteċipant mill-aktar fis possibbli fl-2016;

15.  Jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha, kif ukoll lil membri oħrajn tal-komunità internazzjonali, sabiex jgħinu fit-taħriġ, inkluż fid-dixxiplina, it-tagħmir, fl-appoġġ loġistiku u fl-iżvilupp ta' regoli tal-ingaġġ (RoE), bil-għan li jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw lill-Istati Afrikani bis-sħiħ u biex jissoktaw bl-impenn tagħhom b'riżq l-ASF; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, promozzjoni aktar attiva tal-ASF fil-bliet kapitali Afrikani mill-ambaxxati tal-Istati Membri u mid-delegazzjonijiet tal-UE; jemmen li l-ODA għandha titfassal mill-ġdid taħt il-qafas tal-OECD permezz ta' lentijiet ta' tisħiħ ta' paċi; iqis li r-regolament tal-FEŻ għandu jiġi rivedut sabiex jippermetti t-tfassil ta' programmazzjoni li tinkludi l-infiq għall-paċi, is-sigurtà u l-ġustizzja li jkollu motivazzjoni relatati mal-iżvilupp;

16.  Jinnota l-importanza ta' missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) għas-sigurtà fl-Afrika, b'mod partikolari b'missjonijiet ta' taħriġ u ta' appoġġ għall-forzi Afrikani, u b'mod speċjali l-EUTM Mali (missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati ta' Mali), il-EUCAP Sahel Mali (Missjoni tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fil-Mali) u l-EUCAP Sahel Niger (missjoni tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fin-Niġer), il-EUTM Somalja (Missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-forzi tas-sigurtà tas-Somalja) u l-EUCAP Nestor (Missjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-Bini tal-Kapaċità Marittima Reġjonali fil-Qarn tal-Afrika); jinnota li appoġġ addizzjonali pprovdut minn dawk il-missjonijiet għall-isforzi ta' missjonijiet oħra mmexxija min-Nazzjonijiet Uniti; jappella lill-UE biex iżżid il-kapaċitajiet ta' dawn il-missjonijiet ta' taħriġ, b'mod partikolari billi tippermetti lis-suldati Afrikani li ġew imħarrġa, jiġu mmonitorjati u wara r-ritorn tagħhom minn żoni tal-operazzjonijiet;

17.  Jinsisti li la l-UE u lanqas l-Istati Membri, fl-appoġġ tagħhom għall-PSOs, ma għandhom jaġixxu f'iżolament iżda għandhom, minflok, iqisu l-kontributi ta' atturi internazzjonali oħrajn, għandhom itejbu il-koordinament magħhom u r-rapidità tar-rispons, kif ukoll jiffokaw l-isforzi tagħhom fuq ċerti pajjiżi prijoritarji, bl-użu tal-aktar Stati Membri u Stati Afrikani b'esperjenza u adattati bħala nazzjonijiet mexxejja; jissottolinja l-importanza tal-komunitajiet ekonomiċi reġjonali fl-arkitettura tas-sigurtà Afrikana; jinnota r-rwol li d-delegazzjonijiet tal-UE jista' jkollhom bħala faċilitaturi ta' koordinament fost l-atturi internazzjonali;

18.  Jappoġġa approċċ olistiku mill-UE, li hu l-istrument ewlieni biex jimmobilizza l-potenzjal sħiħ ta' azzjoni tal-UE fil-kuntest ta' operazzjonijiet ta' żamma paċi u fil-proċess ta' stabbilizzazzjoni, kif ukoll għall-mobilizzazzjoni ta' diversi modi ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-pajjiżi tal-UA;

19.  Jenfasizza li l-assistenza għall-ġestjoni tal-fruntieri għandha tkun prijorità għall-impenn tal-UE fl-Afrika; jinnota li l-konfini porużi huma wieħed mill-fatturi prinċipali wara ż-żieda fit-terroriżmu fl-Afrika;

20.  Jilqa' l-Komunikazzjoni Konġunta dwar it-tisħiħ tal-kapaċità u jingħaqad mal-Kunsill sabiex jappella għall-implimentazzjoni urġenti tagħha; jindika l-potenzjal tal-UE, partikolarment permezz tal-approċċ komprensiv tagħha li jkopri mezzi ċivili u militari, biex jgħinu jsaħħu s-sigurtà f'pajjiżi fraġli u milquta minn kunflitti u biex tindirizza l-ħtiġijiet tal-imsieħba tagħna, b'mod partikolari r-riċevituri militari, filwaqt li jtenni li s-sigurtà hi prekondizzjoni għall-iżvilupp u d-demokrazija; jiddispjaċih li la l-Kummissjoni Ewropea u lanqas il-Kunsill ma kkondividew mal-Parlament Ewropew il-valutazzjoni tagħhom rigward l-għażliet legali b'appoġġ għall-bini ta' kapaċità; jappella liż-żewġ istituzzjonijiet jinformaw lill-Parlament Ewropew dwar dan fi żmien debitu; jappella lill-Kummissjoni Ewropea tissuġġerixxi bażi ġuridika f'konformità mal-objettivi Ewropej oriġinali tal-2013 deskritti fl-inizjattiva "Ippermetti u Ħeġġeġ";

21.  Jindika li l-kontribut tas-Servizz Legali tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2015, bl-isem "It-tisħiħ tal-kapaċitajiet sabiex jitwieżnu s-sigurtà u l-iżvilupp - Mistoqsijiet Legali", tissuġġerixxi modi u mezzi ta' materjal ta' finanzjament għall-forzi militari tal-pajjiżi Afrikani; jappella lill-Kunsill biex ikompli din id-diskussjoni;

22.  Jilqa' r-rispons pożittiv riċevut minn Franza wara l-attivazzjoni tal-Artikolu 42(7); jilqa' b'sodisfazzjon il-parteċipazzjoni mill-ġdid tal-forzi armati Ewropej fl-Afrika;

23.  Jirrikonoxxi li l-problema sikwit ma tkunx in-nuqqas ta' finanzjament iżda pjuttost il-mod kif jintefqu l-fondi u x'riżorsi oħrajn jiġu utilizzati; jinnota li r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri rigward il-fondi tal-UE għadhom ma ġewx implimentati kompletament; jappella biex isiru rieżamijiet regolari ta' kif qegħdin jintefqu l-fondi mill-gvernijiet nazzjonali permezz tal-UE u n-NU; jemmen li huwa essenzjali li l-fondi jintużaw b'mod effikaċi, minħabba n-natura definita tagħhom u l-iskala tal-problemi li jiġu ffaċċjati; jemmen li r-responsabbiltà hi parti essenzjali ta' dan il-proċess, kif ukoll tgħin biex tiġi indirizzata l-korruzzjoni endemika fl-Afrika; jinsisti fuq evalwazzjoni trasparenti u aktar bir-reqqa tal-PSOs appoġġati mill-UE; jappoġġa l-inizjattivi bħall-Fond Fiduċjarju Békou li jopera fir-Repubblika Ċentru-Afrikana, li għandu l-għan li jakkomuna r-riżorsi Ewropej relatati mal-iżvilupp, l-għarfien espert u l-kapaċitajiet sabiex tingħeleb il-frammentazzjoni u l-ineffikaċja ta' azzjoni internazzjonali fil-kuntest ta' rikostruzzjoni tal-pajjiż; jappella għal aktar programmazzjoni konġunta sistematika fost id-diversi strumenti tal-UE;

24.  Jinnota li fil-15 ta' Mejju 2015 ir-Rapport ta' Evalwazzjoni tan-NU dwar l-Infurzar u l-Isforzi ta' Għajnuna għal Rimedju għal Sfruttament u Abbuż Sesswali tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-Persunal Relatat f'Operazzjonijiet ta' Żamma ta' Paċi, iqis li l-UA, in-NU, l-UE u l-Istati Membri għandhom jeżerċitaw viġilanza qawwija dwar tali materji kriminali u jħeġġeġ l-aktar proċeduri ġudizzjarji rigorużi u dixxiplinarji u biex isir l-ikbar sforz possibbli biex jipprevjenu reati ta' dan it-tip; jirrakkomanda, barra minn hekk, it-taħriġ u l-edukazzjoni xierqa tal-persunal tal-PKO u jemmen li l-ħatra ta' persunal nisa u ta' konsulenti dwar il-ġeneru jista' jgħin biex jingħelbu l-kunċetti kulturali żbaljati u jnaqqsu l-okkorrenza ta' vjolenza sesswali;

25.  Jappella għal sforz konġunt lejn il-bini tal-kapaċità mill-UE u n-NU; jemmen li l-programm ta' finanzjament attwali mhuwiex sostenibbli u li għandu jiġi mehmuż mal-FPA sabiex l-UA tiġi mħeġġa żżid il-kontribuzzjonijiet tagħha lill-PSOs;

26.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kummissjoni tal-UA, lill-President tal-Parlament Pan-Afrikan, lis-Segretarju Ġenerali tan-NATO u lill-President tal-Assemblea Parlamentari tan-NATO.

(1) S/2015/229.
(2) JOIN(2015)0017.
(3) A/70/95–S/2015/446.
(4) Dokument tal-Kunsill 11216/12.
(5) EEAS(2015)458, dokument tal-Kunsill 7632/15.
(6) Dokument tal-Kunsill 7204/08.
(7) Dokument tal-Kunsill 8370/14.
(8) Testi adottati, P8_TA(2015)0403.
(9) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 56..


Prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel
PDF 405kWORD 156k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel (2015/2065(INI))
P8_TA(2016)0250A8-0173/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni tal-15 ta' Lulju 2014 bit-titolu "L-indirizzar ta' prattiki kummerċjali żleali (PKŻ) fil-katina ta' provvista alimentari bejn in-negozji" (COM(2014)0472),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-prattiki kummerċjali żleali fil-katina ta' provvista alimentari bejn in-negozji (COM(2016)0032),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-28 ta' Ottubru 2009 bit-titolu "Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar" (COM(2009)0591),

–  wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tal-31 ta' Jannar 2013 dwar "Prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista alimentari u mhux alimentari minn negozju għal negozju fl-Ewropa" (COM(2013)0037),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni bil-Miktub tad-19 ta' Frar 2008 dwar "L-investigazzjoni u r-rimedju tal-abbuż ta' poter minn supermarkets kbar li joperaw fl-Unjoni Ewropea"(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Settembru 2010 dwar id-dħul ġust għall-bdiewa: katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2012 dwar żbilanċi fil-katina tal-provvista tal-ikel(3),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta' Novembru 2013 dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar "Prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista alimentari u mhux alimentari minn negozju għal negozju fl-Ewropa",

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar is-settur il-kbir tal-bejgħ bl-imnut – tendenzi u impatti fuq il-bdiewa u l-konsumaturi(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar ir-rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE(5), b'mod partikolari l-paragrafu 104 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Lulju 2010 li tistabbilixxi l-Forum ta' Livell Għoli dwar it-titjib tal-funzjonament tal-katina ta' provvista tal-ikel(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2011 dwar suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u aktar ġust(7),

–  wara li kkunsidra l-istudju "Monitoring the implementation of principles of good practice in vertical relationships in the food supply chain", li sar minn Areté srl għall-Kummissjoni (Jannar 2016),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi għall-benefiċċju tal-atturi kollha(8),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar reklamar qarrieqi u komparattiv(9),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali(10),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern(11),

–  wara li kkunsidra l-"Groceries Code Adjudicator Investigation into Tesco plc" tar-Renju Unit tas-26 ta' Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta' April 1993 dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-konsumatur(12),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 261/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tar-relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib(13),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' progress dwar l-Inizjattiva tal-Katina tal-Provvista ta' Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2012 minn Consumers International bit-titolu "The relationship between supermarkets and suppliers: what are the implications for consumers?",

–  wara li kkunsidra l-qafas universali għall-Valutazzjoni tas-Sostenibbiltà ta' sistemi tal-Ikel u l-Agrikoltura (SAFA) żviluppat mill-FAO,

–  wara li kkunsidra s-sitwazzjoni estremament kritika li qed jiffaċċjaw il-bdiewa u l-kooperattivi agrikoli, b'mod speċjali fis-setturi tal-prodotti tal-ħalib, il-laħam tal-majjal, iċ-ċanga, il-frott u l-ħaxix u ċ-ċereali,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0173/2016),

A.  billi l-prattiki kummerċjali inġusti (UTPs) huma problema serja, li sseħħ f'bosta setturi tal-ekonomija; billi r-rapport tal-Kummissjoni tad-29 ta' Jannar 2016 dwar il-prattiki kummerċjali żleali fil-katina ta' provvista alimentari bejn in-negozji (COM(2016)0032) jikkonferma li dawk il-prattiki jistgħu jseħħu f'kull stadju tal-katina tal-provvista tal-ikel; billi l-problema hija partikolarment evidenti fil-katina tal-provvista tal-ikel, b'effetti negattivi fuq l-iktar ħolqa dgħajfa tal-katina; billi l-problema hija kkonfermata mill-entitajiet kollha fil-katina tal-provvista tal-ikel u minn ħafna awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni; billi l-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ripetutament ġibdu l-attenzjoni dwar il-problema tal-UTPs;

B.  billi huwa diffiċli li "inġustizzja" fil-katina tal-provvista tal-ikel tiġi tradotta fi ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni attwali, peress li l-għodod eżistenti huma effikaċi biss fuq xi forom ta' mġiba antikompetittiva;

C.  filwaqt li jitqiesu d-daqs u l-importanza strateġika tal-katina tal-provvista tal-ikel għall-Unjoni Ewropea; billi s-settur jimpjega 'l fuq minn 47 miljun ruħ fl-UE u jirrappreżenta madwar 7 % tal-valur miżjud gross fil-livell tal-UE, u billi l-valur totali tas-suq tal-UE għal prodotti marbuta mal-kummerċ tal-ikel bl-imnut huwa stmat li huwa ta' EUR 1.05 biljun; billi s-settur tas-servizzi bl-imnut jirrappreżenta 4.3 % tal-PDG tal-UE u 17 % tal-SMEs tal-UE(14); billi 99.1 % tal-kumpaniji fis-settur tal-ikel u tax-xorb huma SMEs u mikrointrapriżi;

D.  billi s-suq uniku ġab benefiċċji kbar għall-operaturi fil-katina tal-provvista tal-ikel, u l-kummerċ tal-ikel għandu dimensjoni transfruntiera dejjem aktar sinifikanti u huwa ta' importanza partikolari għall-funzjonament tas-suq intern; billi l-kummerċ transfruntier bejn l-Istati Membri tal-UE jirrappreżenta 20 % tal-produzzjoni totali ta' ikel u xorb tal-UE; billi 70 % tal-esportazzjonijiet tal-ikel tal-Istati Membri kollha huma lejn Stati Membri oħra;

E.  billi f'dawn l-aħħar snin saru bidliet strutturali sinifikanti fil-katina tal-provvista tal-ikel minn negozju għal negozju (B2B), li jinvolvu livell għoli ta' konċentrazzjoni u integrazzjoni vertikali u transfruntiera ta' entitajiet li joperaw fis-settur tal-produzzjoni, u b'mod speċjali fis-setturi tal-ipproċessar u l-bejgħ bl-imnut, kif ukoll iktar 'il fuq fis-settur tal-produzzjoni;

F.  billi l-entitajiet involuti fil-katina tal-provvista tal-prodotti tal-ikel irrappurtaw UTPs li prinċipalment jikkonsistu minn:

   dewmien fil-pagamenti;
   aċċess ristrett għas-suq;
   bidliet unilaterali jew retroattivi fit-termini kuntrattwali;
   nuqqas li jipprovdu jew informazzjoni dettaljata biżżejjed jew informazzjoni fformulata b'mod mhux ambigwu dwar termini kuntrattwali;
   rifjut li jikkonkludu kuntratt bil-miktub;
   kanċellazzjoni ħabta u sabta u mhux ġustifikata ta' kuntratt;
   trasferiment inġust tar-riskju kummerċjali;
   talba ta' pagament għal oġġetti jew servizzi li ma huma ta' ebda valur għal parti kontraenti waħda;
   imposti għal servizzi fittizji;
   trasferiment tal-ispejjeż tat-trasport u tal-ħażna fuq il-fornituri;
   involviment sfurzat fi promozzjonijiet, impożizzjoni ta' ħlas biex il-prodotti jitqiegħdu f'pożizzjonijiet prominenti fil-ħwienet u tariffi addizzjonali oħra;
   trasferiment lill-fornituri tal-ispejjeż tal-promozzjoni ta' oġġetti f'żoni ta' bejgħ;
   impożizzjoni ta' ritorn inkundizzjonat ta' merkanzija mhux mibjugħa;
   pressjoni biex jitnaqqsu l-prezzijiet;
   is-sħab kummerċjali ma jitħallewx jagħmlu akkwisti minn Stati Membri oħra (limitazzjonijiet fuq il-provvista territorjali);

G.  billi, peress li huwa impossibbli li proċess ta' produzzjoni agrikola jitwaqqaf ladarba jkun beda, u peress li l-prodotti derivati minnhom jitħassru malajr, il-bdiewa huma partikolarment suxxettibbli għall-UTPs fil-katina tal-provvista tal-ikel;

H.  billi xi drabi l-produtturi jaħdmu bit-telf wara negozjati ma' atturi oħra fil-katina tal-provvista tal-ikel li jqegħduhom fi żvantaġġ, pereżempju permezz ta' tnaqqis fil-prezzijiet u skontijiet fis-supermarkets;

I.  billi l-UTPs iseħħu fejn hemm inugwaljanzi fir-relazzjonijiet kummerċjali bejn sħab fil-katina tal-provvista tal-ikel, li jirriżultaw minn disparitajiet fis-setgħa ta' negozjar fir-relazzjonijiet kummerċjali, li huma r-riżultat tal-konċentrazzjoni li qed tikber tas-setgħa tas-suq bejn għadd żgħir ta' gruppi multinazzjonali, u billi dawn id-disparitajiet għandhom it-tendenza li jagħmlu ħsara lill-produtturi żgħar u medji;

J.  billi l-UTPs jista' jkollhom konsegwenzi dannużi għall-entitajiet individwali fil-katina tal-provvista tal-ikel, b'mod partikolari fil-każ tal-bdiewa u l-SMEs, li mbagħad jista' jkollhom impatt fuq l-ekonomija kollha tal-UE, kif ukoll fuq il-konsumaturi finali billi jillimitaw l-għażla ta' prodotti u l-aċċess tagħhom għal oġġetti ġodda u innovattivi; billi l-UTPs jista' jkollhom impatt fuq in-negozjati dwar il-prezzijiet bejn l-intrapriżi, jistgħu jiskoraġġixxu l-kummerċ transfruntier fl-UE u jxekklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern; billi, b'mod partikolari, il-prattiki inġusti jistgħu jwasslu biex l-intrapriżi jnaqqsu l-investiment u l-innovazzjoni, anke fl-oqsma tal-ħarsien tal-ambjent, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-benesseri tal-annimali, minħabba tnaqqis fl-introjtu u nuqqas ta' ċertezza, u dan jista' jwassalhom biex jabbandunaw attivitajiet ta' produzzjoni, ipproċessar jew kummerċ;

K.  billi l-UTPs huma ostaklu għall-iżvilupp u l-funzjonament bla xkiel tas-suq intern, u jistgħu jfixklu serjament il-funzjonament xieraq tas-suq;

L.  billi l-UTPs jistgħu jirriżultaw fi spejjeż eċċessivi, jew fi dħul inqas milli mistenni għal negozji b'setgħa ta' negozjar aktar dgħajfa, kif ukoll fi produzzjoni żejda u ħela ta' ikel;

M.  billi l-konsumaturi potenzjalment jiffaċċjaw tnaqqis fid-diversità tal-prodotti, fil-wirt kulturali u fil-ħwienet li jbigħu bl-imnut b'riżultat tal-UTPs;

N.  billi l-SMEs u l-mikrointrapriżi, li jikkostitwixxu aktar minn 90 % tal-ekonomija Ewropea, huma partikolarment vulnerabbli għall-UTPs, u huma affettwati aktar mill-intrapriżi kbar bl-impatt tal-UTPs, u dan jagħmilha aktar diffiċli għalihom li jissopravivu fis-suq, li jagħmlu investimenti ġodda fi prodotti u f'teknoloġija u li jwettqu innovazzjonijiet, u jagħmilha aktar diffiċli għall-SMEs li jespandu l-attivitajiet tagħhom, anke bejn il-fruntieri fi ħdan is-suq uniku; billi l-SMEs huma skoraġġiti milli jinvolvu ruħhom f'relazzjonijiet kummerċjali minħabba r-riskju li jiġu imposti fuqhom UTPs;

O.  billi l-UTPs ma jseħħux biss fil-katina tal-provvista tal-ikel, imma jseħħu daqstant spiss fil-katini tal-provvista mhux tal-ikel bħal dawk tal-industrija tal-ilbies u l-industrija tal-karozzi;

P.  billi ħafna Stati Membri introduċew diversi modi biex jiġġieldu l-UTPs, f'xi każijiet permezz ta' skemi volontarji u awtoregolatorji u f'oħrajn permezz ta' regolamenti nazzjonali rilevanti; billi dan wassal għal livell għoli ta' diverġenza u diversifikazzjoni bejn il-pajjiżi f'termini tal-livell, in-natura u l-forma tal-protezzjoni ġuridika; billi xi pajjiżi ma ħadu l-ebda azzjoni f'dan il-qasam;

Q.  billi xi Stati Membri li inizjalment kienu ħadu passi rigward il-UTPs permezz ta' approċċi volontarji, sussegwentement iddeċidew li jindirizzaw dawn il-prattiki permezz ta' leġiżlazzjoni;

R.  billi l-UTPs huma koperti parzjalment biss mid-dritt tal-kompetizzjoni;

S.  billi d-dritt Ewropew tal-kompetizzjoni għandu jippermetti lill-konsumaturi jibbenefikaw minn għażla wiesgħa ta' prodotti ta' kwalità bi prezzijiet kompetittivi, filwaqt li jiżgura li l-kumpaniji jkollhom inċentiv biex jinvestu u jinnovaw billi jingħataw possibbiltà xierqa li jippromwovu l-vantaġġi tal-prodotti tagħhom mingħajr ma jiġu esklużi bla bżonn mis-suq minħabba UTPs;

T.  billi d-dritt Ewropew tal-kompetizzjoni għandu jippermetti lill-konsumatur finali jixtri oġġetti bi prezz kompetittiv, iżda għandu jiżgura wkoll kompetizzjoni ħielsa u ġusta bejn il-kumpaniji, b'mod partikolari biex jiġu mħeġġa jinnovaw;

U.  billi l-"fattur tal-biża'" jeżisti fir-relazzjonijiet kummerċjali, fejn il-parti aktar dgħajfa ma tkunx tista' tagħmel użu effettiv mid-drittijiet tagħha u ma tkunx trid tressaq ilment dwar il-UTPs imposti mill-parti aktar b'saħħitha, minħabba l-biża' li tikkomprometti r-relazzjoni kummerċjali tagħhom;

V.  billi l-prestazzjoni tal-katina tal-provvista tal-ikel taffettwa l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tal-UE, minħabba li kważi 14 % tan-nefqa domestika tagħhom tintefaq fuq l-ikel;

W.  billi ħafna atturi joperaw fil-katina tal-provvista tal-ikel, inklużi l-manifatturi, il-bejjiegħa bl-imnut, l-intermedjarji u l-produtturi, u l-UTPs jistgħu jseħħu f'livelli differenti tal-katina;

X.  billi l-"fattur tal-biża'" jfisser li fornituri żgħar ma jkunux jistgħu jużaw b'mod effikaċi d-dritt tagħhom, jekk jinħoloq, li jmorru l-qorti, u li mekkaniżmi oħra, irħas u aċċessibbli, bħall-medjazzjoni minn awtorità indipendenti, jaqdu aħjar l-interessi tagħhom;

Y.  billi l-Inizjattiva tal-Katina tal-Provvista (SCI) għandha limitazzjonijiet kbar – pereżempju m'hemmx penali għan-nonkonformità u m'hemmx il-possibbiltà li jitressqu lmenti kunfidenzjali – li jfisser li ma tistax tintuża bħala għodda effikaċi biex jiġu miġġielda l-UTPs;

1.  Jilqa' l-passi meħuda sal-lum mill-Kummissjoni biex tiġġieled il-UTPs bil-ħsieb li jiġi żgurat suq aktar bilanċjat u li tingħeleb is-sitwazzjoni frammentata attwali li tirriżulta mill-approċċi nazzjonali differenti biex jiġu indirizzati l-UTPs fl-UE, iżda jirrimarka li dawn il-passi mhumiex biżżejjed biex jiġu miġġielda l-UTPs; jilqa' r-rapport tal-Kummissjoni msemmi hawn fuq tad-29 ta' Jannar 2016, kif ukoll l-istudju li jakkumpanjah tant mistenni dwar il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-prinċipji ta' prattika tajba f'relazzjonijiet vertikali fil-katina tal-provvista tal-ikel, iżda jinnota l-konklużjonijiet tiegħu, li ma jwittux it-triq għal qafas fil-livell tal-UE biex jiġu indirizzati l-prattiki kummerċjali inġusti fil-livell tal-UE;

2.  Jilqa' l-azzjoni li ħa l-Forum ta' Livell Għoli dwar it-titjib tal-funzjonament tal-katina ta' provvista tal-ikel u l-istabbiliment tal-pjattaforma ta' esperti dwar prattiki B2B, li fasslet lista, deskrizzjoni u valutazzjoni ta' prattiki kummerċjali li jistgħu jitqiesu bħala inġusti għall-aħħar;

3.  Jirrikonoxxi l-istabbiliment u l-iżvilupp tal-SCI, li għandha rwol importanti fil-promozzjoni ta' bidla kulturali u fit-titjib tal-etika kummerċjali, u li rriżultat fl-adozzjoni ta' sett ta' prinċipji ta' prattika tajba għal relazzjonijiet vertikali fil-katina tal-provvista tal-ikel u qafas volontarju għall-implimentazzjoni ta' dawk il-prinċipji li fit-tieni sena biss tal-operat tiegħu diġà jinkludi aktar minn elf kumpanija parteċipanti minn madwar l-UE kollha, bil-maġġoranza jkunu SMEs; jilqa' l-progress li sar sal-lum, u jemmen li l-isforzi biex jiġu promossi prattiki kummerċjali ġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel għandu jkollhom impatt reali iżda attwalment ma jistgħux jitqiesu suffiċjenti biex tiġi indirizzata l-problema tal-UTPs fil-katina tal-provvista tal-ikel; jenfasizza, madankollu, li l-effikaċja tal-SCI, kif rikonoxxuta kemm mir-rapport reċenti tal-Kummissjoni kif ukoll mill-evalwazzjoni esterna, hija mxekkla minn firxa wiesgħa ta' nuqqasijiet, bħal dgħufijiet fil-governanza, limitazzjonijiet fit-trasparenza, l-ebda miżura ta' infurzar jew penali, nuqqas ta' deterrenti effikaċi kontra l-UTPs, u l-fatt li ma jistgħux isiru lmenti anonimi individwali minn vittmi potenzjali ta' UTPs jew investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja minn korp indipendenti, li konsegwentement iwassal għal sottorappreżentanza tal-SMEs u l-bdiewa, b'mod partikolari, li jistgħu jqisu l-SCI inadegwata għall-iskop tagħha; jirrakkomanda l-istabbiliment ta' inizjattivi tal-katina tal-provvista simili f'setturi oħra rilevanti mhux tal-ikel;

4.  Jiddispjaċih, madankollu, li wħud mill-possibbiltajiet ta' soluzzjoni ta' tilwim mill-SCI għadhom ma ntużawx fil-prattika, u dan ifisser li l-valutazzjoni tal-effikaċja tagħhom hija bbażata fuq ġudizzji teoretiċi; huwa mħasseb li ma ġie eżaminat l-ebda każ konkret biex jiġi vvalutat ir-rwol tal-SCI fl-indirizzar tal-UTPs, u li ma saritx analiżi aktar dettaljata fir-rigward tal-ġbir ta' data dwar l-ilmenti riċevuti u solvuti; jemmen li n-nuqqas li ssir tali valutazzjoni fil-fond jikkomprometti l-ġudizzju globali tal-inizjattiva; huwa diżappuntat bid-dikjarazzjoni, kif rikonoxxuta mill-istudju Areté msemmi hawn fuq li jevalwa l-effikaċja tal-SCI, li "l-kisbiet attwali tal-SCI jistgħu jidhru modesti ħafna jekk imqabbla mal-portata u l-gravità attwali jew perċepiti tal-kwisjtoni tal-UTPs";

5.  Jinnota l-istabbiliment ta' pjattaformi nazzjonali ta' SCIs ta' organizzazzjonijiet u negozji fil-katina tal-provvista tal-ikel biex jinkoraġġixxu d-djalogu bejn il-partijiet, jippromwovu l-introduzzjoni u l-iskambju ta' prattiki kummerċjali ġusti u jippruvaw iġibu fi tmiemhom il-UTPs, iżda jiddubita kemm huma verament effikaċi; madankollu, jirrimarka li xi pjattaformi nazzjonali ma żammewx ma' dawn l-objettivi u li, bħal fil-każ tal-Finlandja, il-bdiewa abbandunaw il-pjattaforma; jipproponi li l-Istati Membri jiġu mħeġġa u jingħataw inċentivi biex jieħdu azzjoni ulterjuri, bl-użu ta' strumenti sostenibbli, rigward kwalunkwe lment jew nuqqas ta' konformità rrapportati minn dawn il-pjattaformi nazzjonali;

6.  Huwa tal-fehma li l-prinċipji ta' prattika tajba u l-lista ta' eżempji ta' prattiki ġusti u inġusti f'relazzjonijiet vertikali fil-katina tal-provvista tal-ikel għandhom jitwessgħu u jiġu infurzati b'mod effikaċi;

7.  Jilqa' l-istudju li għaddej bħalissa tal-Kummissjoni dwar l-għażla u l-innovazzjoni fis-settur tal-bejgħ bl-imnut; jemmen li dan l-eżerċizzju jkun strumentali biex jiċċara l-evoluzzjoni u l-fatturi li taw spinta lejn l-għażla u l-innovazzjoni fil-livell tas-suq ġenerali;

8.  Jilqa' l-iżvilupp ta' mekkaniżmi alternattivi u informali għas-soluzzjoni tat-tilwim u għar-rimedju, b'mod partikolari permezz ta' medjazzjoni u arranġamenti bonarji;

9.  Jinnota li fejn jeżistu l-UTPs fil-katina tal-provvista tal-ikel, dawn huma kuntrarji għall-prinċipji bażiċi tal-liġi;

10.  Jikkundanna prattiki li jisfruttaw żbilanċi fis-setgħa tan-negozjar bejn l-operaturi ekonomiċi u li jkollhom effett negattiv fuq il-libertà kuntrattwali;

11.  Jinnota li l-UTPs, meta imposti minn partijiet f'pożizzjoni ta' negozjar aktar b'saħħitha, għandhom impatt negattiv fil-katina kollha tal-provvista tal-ikel, fosthom fuq l-impjiegi, għad-detriment tal-għażla tal-konsumatur u tal-kwalità, il-varjetà u n-natura innovattiva tal-prodotti disponibbli; jenfasizza li l-UTPs jistgħu jxekklu l-kompetittività u l-investiment kummerċjali, u jġiegħlu lill-kumpaniji jiffrankaw l-ispejjeż askapitu tas-salarji, tal-kundizzjonijiet tax-xogħol jew tal-kwalità tal-materja prima;

12.  Jafferma mill-ġdid li l-kompetizzjoni libera u ġusta, relazzjonijiet bilanċjati bejn l-atturi kollha, il-libertà kuntrattwali u l-infurzar b'saħħtu u effikaċi tal-leġiżlazzjoni rilevanti – li permezz tagħhom jistgħu jiġu protetti l-atturi ekonomiċi kollha fil-katina tal-provvista tal-ikel, irrispettivament mill-pożizzjoni ġeografika – huma ta' importanza essenzjali biex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tal-katina tal-provvista tal-ikel u biex tiġi ggarantita s-sigurtà tal-ikel;

13.  Jinnota l-ħtieġa li tinbena fiduċja reċiproka bejn is-sħab fil-katina tal-provvista, abbażi tal-prinċipji tal-libertà kuntrattwali u relazzjoni ta' benefiċċju reċiproku; jenfasizza r-responsabbiltà soċjali korporattiva tal-parti kontraenti l-aktar b'saħħitha biex tillimita l-vantaġġ tagħha matul in-negozjati u biex taħdem mal-parti l-iżjed dgħajfa lejn soluzzjoni li tkun pożittiva għaż-żewġ partijiet;

14.  Jilqa' r-rikonoxximent tal-Kummissjoni, fil-Green Paper tagħha tal-31 ta' Jannar 2013, li m'hemmx libertà kuntrattwali vera meta hemm inugwaljanza ċara bejn il-partijiet;

15.  Jirrikonoxxi li l-UTPs jirriżultaw primarjament minn żbilanċi fl-introjtu u l-poter fil-katina tal-provvista tal-ikel, u jenfasizza li dawn iridu jiġu indirizzati b'mod urġenti sabex tittejjeb is-sitwazzjoni għall-bdiewa fis-settur tal-ikel; jinnota li l-bejgħ bi prezz iktar baxx mill-kost tal-produzzjoni, u l-abbuż gravi tal-użu ta' prodotti tal-ikel agrikoli bażiċi bħalma huma l-ħalib, il-frott u l-ħaxix bħala "loss leaders" mill-bejjiegħa bl-imnut kbar, jheddu s-sostenibbiltà fit-tul tal-produzzjoni tal-UE ta' tali oġġetti; jilqa' l-isforzi, bħalma hi l-Inizjattiva Tierwohl fil-Ġermanja, li għandhom l-għan li jgħinu lill-bdiewa jikkompetu abbażi tal-merti tal-prodotti tagħhom;

16.  Jirrimarka li l-UTPs għandhom konsegwenzi negattivi serji għall-bdiewa, bħalma huma profitti aktar baxxi, spejjeż aktar għolja milli jkunu ġew stmati, produzzjoni żejda tal-ikel u ħela tal-ikel, u diffikultajiet ta' ppjanar finanzjarju; jenfasizza li tali konsegwenzi negattivi fl-aħħar mill-aħħar inaqqsu l-għażla tal-konsumatur;

17.  Għandu dubji dwar l-appoġġ mingħajr riżervi espress fir-rapport tal-Kummissjoni għall-SCI, minħabba l-limitazzjonijiet tagħha; itenni li l-bdiewa qed joqogħdu lura milli jipparteċipaw minħabba n-nuqqas ta' fiduċja, ir-restrizzjonijiet fuq l-ilmenti anonimi, in-nuqqas ta' setgħa statutorja, l-inabbiltà li jiġu applikati sanzjonijiet sinifikanti, in-nuqqas ta' mekkaniżmi adegwati biex jiġu miġġielda l-UTPs dokumentati sew u t-tħassib dwar l-iżbilanċi fin-natura tal-mekkaniżmi ta' infurzar li ma ġewx ikkunsidrati b'mod adegwat; jiddispjaċih li l-Kummissjoni qed toqgħod lura milli tiżgura anonimità u sanzjonijiet xierqa;

18.  Jemmen li l-SCI u sistemi volontarji oħra nazzjonali u tal-UE (kodiċijiet ta' prattika tajba, mekkaniżmi volontarji ta' soluzzjoni tat-tilwim) għandhom jiġu żviluppati u promossi aktar flimkien ma' mekkaniżmi ta' infurzar effikaċi u robusti fil-livell tal-Istati Membri, filwaqt li jkun żgurat li l-ilmenti jistgħu jitressqu b'mod anonimu u li jiġu stabbiliti penali dissważivi, flimkien ma' koordinazzjoni fil-livell tal-UE; jinkoraġġixxi lill-produtturi u lill-kummerċjanti, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa, jinvolvu ruħhom f'inizjattivi bħal dawn; huwa tal-fehma li dawn l-inizjattivi għandhom ikunu disponibbli għall-fornituri kollha li mhumiex preokkupati dwar l-anonimità tagħhom, u li jistgħu jevolvu b'mod utli bħala pjattaformi għall-edukazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki; jinnota li l-Kummissjoni tiddikjara, fir-rapport riċenti tagħha, li jeħtieġ li l-SCI tittejjeb, b'mod partikolari biex tqis l-ilmenti kunfidenzjali u fir-rigward tal-għoti ta' setgħat investigattivi u ta' sanzjonar lil korpi indipendenti;

19.  Jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi biex tiżgura mekkaniżmi effikaċi ta' infurzar, bħalma huma l-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta' netwerk ta' awtoritajiet nazzjonali rikonoxxuti b'mod reċiproku fil-livell tal-UE; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-"Groceries Code Adjudicator" tar-Renju Unit bħala mudell possibbli li għandu jiġi segwit fil-livell tal-UE, li jista' joħloq deterrent reali kontra l-UTPs u jgħin biex jiġi eliminat il-"fattur tal-biża'";

20.  Jilqa' l-pass reċenti meħud mill-SCI li jippermetti lill-SMEs u lill-mikrointrapriżi jingħaqdu taħt proċedura simplifikata; jinnota li n-numru ta' SMEs reġistrati żdied; jirrimarka, madankollu, li jeħtieġ li l-SCI tissaħħaħ aktar permezz ta' għadd ta' azzjonijiet, identifikati mill-Kummissjoni fir-rapport tagħha tad-29 ta' Jannar 2016, li fir-rigward tagħhom il-progress għandu jkun immonitorjat mill-Kummissjoni bil-ħsieb li

   jiżdiedu l-isforzi biex jiġi reklamat u jittejjeb l-għarfien tal-SCI, speċjalment fost l-SMEs;
   tiġi żgurata l-imparzjalità tal-istruttura ta' governanza, eż. billi jinħatar president indipendenti li ma jkunx affiljat ma' gruppi speċifiċi ta' partijiet ikkonċernati;
   l-allegati vittmi tal-UTPs jitħallew jilmentaw b'mod kunfidenzjali;
   jissaħħu l-proċeduri interni biex jiġi verifikat li l-operaturi individwali jikkonformaw mal-impenji proċedurali tagħhom u biex jiġu mmonitorjati l-okkorrenza u l-eżitu ta' tilwim bilaterali b'mod kunfidenzjali;

21.  Jinnota l-osservazzjoni tal-Kummissjoni li r-rappreżentanti tal-bdiewa ddeċidew li ma jingħaqdux mal-SCI għaliex, fil-fehma tagħhom, ma tiżgurax kunfidenzjalità suffiċjenti għall-ilmentaturi u hija nieqsa mis-setgħat statutorji għal investigazzjonijiet indipendenti u sanzjonijiet sinifikanti, kif ukoll minn mekkaniżmi biex jiġu miġġielda l-UTPs dokumentati sew, kif ukoll għaliex il-preokkupazzjonijiet tagħhom dwar l-iżbilanċi fin-natura tal-mekkaniżmi tal-infurzar ma tqisux b'mod xieraq; jemmen li l-parteċipazzjoni tal-bdiewa hija kruċjali, u li tnaqqis fil-parteċipazzjoni ma tirriflettix nuqqas ta' għarfien, iżda pjuttost nuqqas ta' fiduċja fil-proċeduri u l-governanza kurrenti tal-SCI; għalhekk, jipproponi li t-titjib fil-funzjonament tal-SCI, inter alia, permezz ta' governanza indipendenti, kunfidenzjalità u anonimità, u infurzar u deterrenti effikaċi, jista', bħala l-ewwel pass, iżid l-interess u l-appoġġ tal-bdiewa, u, għaldaqstant, il-parteċipazzjoni tagħhom;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu lill-produtturi jissieħbu ma' organizzazzjonijiet tal-produtturi (POs) u ma' assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi (APOs) sabiex iżidu s-saħħa tan-negozjar u l-pożizzjoni tagħhom fil-katina tal-provvista tal-ikel;

23.  Jirrikonoxxi, madankollu, li miżuri volontarji u skemi awtoregolatorji jistgħu joffru mezz kosteffikaċi biex tiġi żgurata l-imġiba ġusta fis-suq, tinstab soluzzjoni għat-tilwim u jintemmu l-UTPs, jekk ikunu akkumpanjati minn mekkaniżmi ta' infurzar indipendenti u effikaċi; jissottolinja, madankollu, li sal-lum tali skemi wrew riżultati limitati minħabba nuqqas ta' infurzar xieraq, sottorappreżentanza tal-bdiewa, strutturi ta' governanza imparzjali, kunflitti ta' interess bejn il-partijiet ikkonċernati, mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim li ma jirnexxilhomx jirriflettu l-"fattur tal-biża'" tal-fornituri u l-fatt li ma japplikawx għall-katina tal-provvista kollha; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tappoġġja l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri;

24.  Jinnota li diġà hemm fis-seħħ leġiżlazzjoni tal-UE biex jiġu miġġielda l-prattiki kummerċjali inġusti min-negozju għall-konsumatur (id-Direttiva 2005/29/KE), iżda jirrimarka li m'hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE biex jiġu miġġielda l-prattiki inġusti bejn operaturi differenti fil-katina agroalimentari;

25.  Jirrimarka li kwalunkwe analiżi serja tal-UTPs trid tibda mill-paradigma ekonomika ġdida li żviluppat f'dawn l-aħħar snin: il-bejgħ bl-imnut fuq skala kbira li fih l-aċċess għall-ħwienet sar soġġett għal kompetizzjoni ħarxa taħt il-kontroll tas-supermarkets; jirrimarka li xi awtoritajiet tal-kompetizzjoni identifikaw prattiki speċifiċi li jinvolvu t-trasferiment ta' riskju eċċessiv għall-fornituri, u dan jista' jagħmilhom anqas kompetittivi; jirrimarka li dawk l-awtoritajiet ikkonkludew ukoll li l-marki proprji jintroduċu element ta' kompetizzjoni orizzontali vis-à-vis l-marki industrijali li ma ngħatax biżżejjed kunsiderazzjoni;

26.  Jenfasizza li l-azzjoni biex jiġu miġġielda l-UTPs tgħin biex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tas-suq intern u biex jiġi żviluppat il-kummerċ transfruntier fl-UE u ma' pajjiżi terzi; jirrimarka li n-natura frammentata tas-swieq, u disparitajiet bejn il-liġijiet nazzjonali dwar il-UTPs, jesponu lill-operaturi tal-katina tal-provvista għal firxa ta' kundizzjonijiet tas-suq differenti u tista' twassal għall-prattika magħrufa bħala "għażla opportunistika tal-ġurisdizzjoni (forum shopping)", li, konsegwentement, tista' twassal għal inċertezza regolatorja;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinfurzaw b'mod sħiħ u konsistenti d-dritt tal-kompetizzjoni, ir-regoli dwar il-kompetizzjoni inġusta u r-regoli antitrust, u, b'mod partikolari, jimponu penali ħorox għall-abbuż ta' pożizzjoni dominanti fil-katina tal-provvista tal-ikel;

28.  Iqis li huwa essenzjali li jiġi żgurat li d-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE jqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-agrikoltura u jwassal għall-benesseri tal-produtturi kif ukoll tal-konsumaturi, li għandhom rwol importanti fil-katina tal-provvista; jemmen li d-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE jrid joħloq il-kundizzjonijiet għal suq iktar effiċjenti li jippermetti lill-konsumaturi jibbenefikaw minn firxa wiesgħa ta' prodotti ta' kwalità bi prezzijiet kompetittivi, filwaqt li jiżgura li l-produtturi primarji jkollhom inċentiv biex jinvestu u jinnovaw mingħajr ma jiġu mġiegħla joħorġu mis-suq minn UTPs;

29.  Jirrimarka li filwaqt li prodotti privati ttikkettati ta' marka proprja jistgħu jġibu valur miżjud, għażla u prodotti "fair trade" lill-konsumaturi, jirrappreżentaw ukoll kwistjoni strateġika fuq perjodu medju u twil ta' żmien, billi jintroduċu dimensjoni orizzontali għall-kompetizzjoni fir-rigward tal-marki industrijali li qabel qatt ma kienu fattur u li jistgħu jagħtu pożizzjoni inġusta u antikompetittiva lill-bejjiegħa bl-imnut, li jsiru kemm il-klijent kif ukoll il-kompetitur; jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta' "soll ta' riskju" li lil hinn minnu l-penetrazzjoni fis-suq ta' marki proprji f'ċerta kategorija ta' prodott tista' tbiddel l-effetti pożittivi kurrenti ta' marki proprji f'effetti negattivi, u tipprovdi diżinċentiv fir-rigward tal-isforzi innovattivi ta' ħafna kumpaniji; jinsisti, għalhekk, li l-kwistjoni tal-marki proprji privati teħtieġ attenzjoni partikolari mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħtieġa li jiġu vvalutati l-konsegwenzi potenzjali fit-tul għall-katina tal-provvista u l-pożizzjoni tal-bdiewa fi ħdanha, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li d-drawwiet tal-konsumatur fl-Istati Membri jvarjaw;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinfurzaw bis-sħiħ u b'mod konsistenti d-Direttiva 2011/7/UE dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali, sabiex il-kredituri jitħallsu fi żmien 60 jum min-negozji, jew inkella jiffaċċjaw ħlasijiet ta' mgħax u l-ħlas tal-ispejjeż tal-irkupru raġonevoli tal-kreditur;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni tissottometti proposta, jew proposti, għal qafas fil-livell tal-UE li jistabbilixxi prinċipji ġenerali u jieħu kont xieraq taċ-ċirkostanzi nazzjonali u l-aħjar prattiki biex jiġu trattati l-UTPs fil-katina tal-provvista tal-ikel kollha sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fl-Istati Membri kollha li jippermettu li s-swieq joperaw kif suppost u li jinżammu relazzjonijiet ġusti u trasparenti bejn il-produtturi, il-fornituri u d-distributuri tal-ikel;

32.  Jemmen bis-sħiħ li d-definizzjoni ta' UTPs deskritta mill-Kummissjoni u l-partijiet ikkonċernati rilevanti fid-dokument "Vertical relationships in the Food Supply Chain: Principles of Good Practice", bid-data tad-29 ta' Novembru 2011(15), għandha titqies, flimkien ma' lista miftuħa ta' UTPs, meta titressaq proposta għal qafas fil-livell tal-UE;

33.  Barra minn hekk, jissuġġerixxi li l-anonimità u l-kunfidenzjalità jiġu inkorporati fi kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva futura f'dan il-qasam;

34.  Iqis li l-Istati Membri, meta ma jkunx diġà l-każ, għandhom jistabbilixxu jew jirrikonoxxu aġenziji pubbliċi jew korpi dedikati bħal awtorità, fil-livell nazzjonali b'responsabbiltà għall-infurzar ta' azzjoni biex jiġu miġġielda prattiki inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel; huwa tal-fehma li aġenziji pubbliċi ta' dan it-tip jistgħu jiffaċilitaw l-infurzar, pereżempju billi jingħataw is-setgħa li jiftħu u jwettqu investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja u abbażi ta' informazzjoni informali jew ta' lmenti trattati fuq bażi kunfidenzjali (u b'hekk jingħeleb il-"fattur tal-biża'"), u jistgħu jaġixxu bħala medjatur bejn il-partijiet involuti; jenfasizza l-ħtieġa ta' rikonoxximent reċiproku u kooperazzjoni effikaċi fil-livell tal-UE bejn l-awtoritajiet nazzjonali sabiex tiġi żgurata l-kondiviżjoni ta' informazzjoni rilevanti, b'mod partikolari dwar l-aħjar prattika, u l-għarfien espert rigward forom ġodda ta' UTPs, b'rispett sħiħ għall-prinċipju ta' sussidjarjetà;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lil partijiet ikkonċernati rilevanti oħra biex, b'segwitu għar-rapport tal-Kummissjoni, jiffaċilitaw l-inkorporazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-bdiewa (inklużi l-POs u l-APOs) fl-ambitu tal-korpi nazzjonali tal-infurzar li jirregolaw il-katina tal-provvista tal-ikel, primarjament billi jiżguraw l-anonimità tal-ilmenti u reġim effikaċi ta' sanzjonijiet;

36.  Jemmen li leġiżlazzjoni qafas fil-livell tal-UE hija meħtieġa bl-għan li jiġu indirizzati l-UTPs u jiġi żgurat li l-bdiewa u l-konsumaturi Ewropej jkollhom l-opportunità li jibbenefikaw minn kundizzjonijiet ġusti tax-xiri u tal-bejgħ;

37.  Jirrimarka li din il-leġiżlazzjoni qafas Ewropea m'għandhiex tbaxxi l-livell ta' protezzjoni fil-pajjiżi li adottaw leġiżlazzjoni nazzjonali biex jikkumbattu UTPs bejn in-negozji.

38.  Jistieden lill-Istati Membri mingħajr awtorità tal-infurzar kompetenti biex iqisu l-istabbiliment ta' tali awtorità u jipprovduha bis-setgħa li tissorvelja u tinforza l-miżuri meħtieġa biex jiġu indirizzati l-UTPs;

39.  Jenfasizza li l-awtoritajiet tal-infurzar għandu jkollhom firxa ta' miżuri ta' infurzar u sanzjonijiet differenti għad-dispożizzjoni tagħhom, sabiex jippermettu, skont il-gravità taċ-ċirkustanza speċifika, flessibilità ta' reazzjoni; jemmen li tali miżuri u sanzjonijiet għandu jkollhom effett ta' deterrent bl-għan li tinbidel l-imġiba;

40.  Ifakkar li l-Istati Membri kollha diġà għandhom oqfsa regolatorji li jindirizzaw il-UTPs; jinnota l-azzjoni regolatorja reċenti meħuda minn xi Stati Membri, li permezz tagħha introduċew dispożizzjonijiet li jissupplimentaw id-dritt nazzjonali tal-kompetizzjoni, wessgħu l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttivi dwar il-UTPs billi estendew id-dispożizzjonijiet tagħhom biex ikopru r-relazzjonijiet B2B, u waqqfu aġenziji ta' infurzar indipendenti; jinnota, madankollu, li l-approċċi differenti meħuda f'dan ir-rigward mill-Istati Membri kkonċernati rriżultaw f'livelli u tipi differenti ta' protezzjoni mill-UTPs;

41.  Jinnota li, bl-adozzjoni ta' miżuri kontra l-UTPs fil-katina tal-provvista tal-ikel, irid jittieħed kont dovut tal-karatteristiċi speċifiċi ta' kull suq u r-rekwiżiti ġuridiċi li japplikaw għalih, tas-sitwazzjonijiet u l-approċċi differenti fl-Istati Membri individwali, il-livell ta' konsolidazzjoni jew frammentazzjoni tas-swieq individwali, u fatturi sinifikanti oħra, filwaqt li wieħed jikkapitalizza fuq il-miżuri li diġà ttieħdu f'xi Stati Membri li qed juru li huma effikaċi; huwa tal-fehma li kwalunkwe sforz regolatorju propost f'dan il-qasam għandu jiżgura li jkun hemm diskrezzjoni relattivament wiesgħa biex il-miżuri li għandhom jittieħdu jitfasslu għall-karatteristiċi speċifiċi ta' kull suq, sabiex tiġi evitata l-adozzjoni ta' approċċ "wieħed tajjeb għal kulħadd", u għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipju ġenerali ta' titjib fl-infurzar billi jiġu involuti l-korpi pubbliċi rilevanti flimkien mal-kunċett tal-infurzar privat, u b'hekk jingħata kontribut ukoll għat-titjib tal-livell baxx u frammentat tal-kooperazzjoni li teżisti fi ħdan korpi differenti tal-infurzar nazzjonali u għall-indirizzar tal-isfidi transfruntieri rigward il-UTPs;

42.  Jirrimarka li l-kooperazzjoni eżistenti frammentata u ta' livell baxx f'korpi differenti tal-infurzar nazzjonali mhijiex biżżejjed biex jiġu indirizzati l-isfidi transfruntieri rigward il-UTPs;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-effikaċja u l-impatt ta' miżuri regolatorji u mhux regolatorji, b'kont dovut meħud tal-implikazzjonijiet kollha possibbli għad-diversi partijiet ikkonċernati u għall-benesseri tal-konsumatur, kif ukoll tat-taħlita ta' politiki indikata minn dawk li wieġbu dwar l-istudju Areté msemmi hawn fuq, li hija taħlita ta' inizjattivi volontarji u infurzar pubbliku (33 % tat-tweġibiet kollha) u leġiżlazzjoni speċifika fil-livell tal-UE (32 %);

44.  Huwa konvint li s-sensibilizzazzjoni tal-konsumatur dwar il-prodotti agrikoli hija fundamentali biex jiġu indirizzati l-problemi li jirriżultaw mill-iżbilanċi fil-katina tal-provvista tal-ikel, inklużi l-UTPs; jistieden lill-partijiet ikkonċernati kollha involuti fil-ġestjoni tal-katina tal-provvista tal-ikel isaħħu t-trasparenza fil-katina tal-provvista tal-ikel kollha kemm hi u jżidu l-informazzjoni għall-konsumaturi permezz ta' iżjed tikkettar xieraq tal-prodotti u skemi ta' ċertifikazzjoni sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet kompletament infurmati dwar il-prodotti disponibbli u jaġixxu kif xieraq;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tippromwovi inizjattivi li permezz tagħhom il-konsumaturi jkunu jistgħu jiġu mgħarrfa dwar ir-riskji tad-dumping tal-prezzijiet għall-produtturi primarji, u jappoġġja espressament il-kampanji ta' sensibilizzazzjoni għal dan il-għan fl-iskejjel u fl-istabbilimenti tat-taħriġ;

46.  Jinnota li, mill-2009 'l hawn, adotta ħames riżoluzzjonijiet dwar il-problemi fil-katina tal-bejgħ bl-imnut tal-UE, inklużi tlieta speċifikament fuq l-iżbilanċi u l-abbużi fil-katina tal-provvista tal-ikel; jinnota wkoll li matul l-istess perjodu l-Kummissjoni ħarġet tliet komunikazzjonijiet u Green Paper, u kkummissjonat żewġ rapporti finali dwar suġġetti simili; jiddikjara, għalhekk, li jekk se ssir saħansitra aktar analiżi dwar l-istat tal-katina tal-provvista tal-ikel dan sempliċement se jipposponi l-ħtieġa urġenti ta' azzjoni maħsuba biex il-bdiewa jiġu megħjuna jiġġieldu l-prattiki kummerċjali inġusti;

47.  Iħeġġeġ lill-partijiet kollha fil-katina tal-provvista tal-ikel jikkunsidraw kuntratti standard, kif ukoll kuntratti ta' ġenerazzjoni ġdida, li permezz tagħhom ir-riskji u l-benefiċċji jiġu kondiviżi;

48.  Jirrikonoxxi li r-riforma tal-politika agrikola komuni (PAK) u l-organizzazzjoni komuni tas-suq unika ġdida introduċew għadd ta' miżuri mmirati lejn l-indirizzar tad-diskrepanza fis-setgħa tan-negozjar fost il-bdiewa, il-kummerċ bl-imnut, il-kummerċ bl-ingrossa u l-SMEs fil-katina tal-provvista tal-ikel permezz ta' appoġġ, b'mod partikolari, lill-istabbiliment u l-espansjoni tal-POs; jenfasizza l-importanza ta' din il-kooperazzjoni min-naħa tal-provvista;

49.  Jinnota li r-Regolament (UE) Nru 1308/2013, li jipprevedi l-istabbiliment ta' POs, huwa appoġġjat minn inċentivi finanzjarji taħt it-tieni pilastru tal-PAK; jirrimarka li l-qafas ġuridiku jestendi l-ambitu għan-negozjar kollettiv (f'xi setturi) u l-kuntratti ta' konsenja (fis-setturi kollha) għall-POs, l-assoċjazzjonijiet ta' POs (APOs) u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali, u jintroduċi wkoll eżenzjonijiet temporanji minn ċerti regoli tal-kompetizzjoni f'perjodi ta' żbilanċ serju ħafna fis-suq, soġġetti għal salvagwardji;

50.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi bil-qawwa dan l-approċċ sabiex tiżdied is-setgħa ta' negozjar tal-produttur primarju u biex il-produtturi jiġu inkoraġġiti jingħaqdu ma' POs u APOs; jissottolinja, b'mod partikolari, il-vulnerabbiltà tal-bdiewa żgħar u ta' dawk li joperaw bħala familja, li għandhom il-potenzjal li joħolqu u jappoġġjaw l-impjiegi f'reġjuni iżolati, remoti u muntanjużi;

51.  Huwa tal-fehma li t-tisħiħ u l-istabbiliment tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom jimxu id f'id mat-tisħiħ tas-setgħa ta' negozjar tal-bdiewa fil-katina tal-ikel, partikolarment billi jingħatalhom id-dritt li l-kuntratti tagħhom jiġu nnegozjati b'mod kollettiv;

52.  Jitlob li jkun hemm aktar trasparenza u għoti ta' informazzjoni fil-katina tal-provvista u għat-tisħiħ tal-korpi u l-għodod ta' informazzjoni tas-suq bħalma huma l-Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Prezzijiet tal-Ikel u l-Osservatorju tas-Suq tal-Ħalib, bil-għan li l-bdiewa u l-POs jingħataw data tas-suq preċiża u f'waqtha;

53.  Huwa tal-fehma li l-prezzijiet fil-katina kollha tal-provvista tal-ikel għandhom jirriflettu aħjar il-valur miżjud mill-produtturi primarji; jappella, għalhekk, biex il-proċess ta' formazzjoni tal-prezzijiet tal-bejgħ bl-imnut ikun trasparenti kemm jista' jkun;

54.  Jirrimarka li l-bdiewa f'għadd ta' Stati Membri kisbu pożizzjoni b'saħħitha fil-katina tal-provvista tal-ikel permezz tat-twaqqif ta' kooperattivi li jiżguraw li l-valur miżjud fl-istadju tal-ipproċessar jingħadda lura lill-bdiewa, u jikkunsidra li huwa kruċjali li dawn il-kooperattivi ma jiġux mgħobbija bi spejjeż żejda bħala riżultat ta' burokrazija obbligatorja u għalja;

55.  Iħeġġeġ lill-produtturi u lill-proċessuri jaħdmu flimkien biex jinvestu fl-innovazzjoni u jżidu l-valur miżjud tal-prodotti tagħhom;

56.  Ifakkar lill-Kummissjoni li, f'Diċembru 2013, il-Parlament adotta rapport fuq inizjattiva proprja li jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-possibbiità ta' infurzar indipendenti bl-għan li jiġi indirizzat il-"fattur tal-biża'" fost il-produtturi primarji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra dan fir-rapport tagħha;

57.  Huwa tal-fehma li l-organizzazzjonijiet professjonali jistgħu jaġixxu bħala pjattaforma għall-produtturi primarji, u b'hekk jippermettulhom iressqu lmenti lil awtorità kompetenti dwar allegazzjonijiet ta' UTPs mingħajr biża';

58.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 184 E, 6.8.2009, p. 23.
(2) ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 22.
(3) ĠU C 227 E, 6.8.2013, p. 11.
(4) ĠU C 255, 14.10.2005, p. 44.
(5) Testi adottati, P8_TA(2016)0004.
(6) ĠU C 210, 3.8.2010, p. 4.
(7) ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 9.
(8) Testi adottati, P7_TA(2013)0580.
(9) ĠU L 376, 27.12.2006, p. 21.
(10) ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1.
(11) ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
(12) ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29.
(13) ĠU L 94, 30.3.2012, p. 38.
(14) Eurostat, 2010.
(15) https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/discussions/Vertical%20relationships%20in%20the%20Food%20Supply%20Chain%20-%20Principles%20of%20Good%20Practice.pdf.


Soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli
PDF 413kWORD 152k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli fl-UE (2015/2225(INI))
P8_TA(2016)0251A8-0174/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod partikolari l-Artikoli 11, 114(3), 168(1) u 191 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/743/UE tat-3 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 2006/974/KE u 2006/975/KE(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE(4),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 870/2004 tal-24 ta' April 2004 li jwaqqaf programm tal-Komunità dwar il-ħarsien, karatterizzazzjoni, ġbir u l-użu ta' riżorsi ġenetiċi fl-agrikoltura u li jħassar Regolament (KE) Nru 1467/94(7), u r-rapport tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2013 bl-isem "Ir-Riżorsi Ġenetiċi Agrikoli – mill-konservazzjoni sal-użu sostenibbli" (COM(2013)0838),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament(8),

–  wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil tal-14 ta' Lulju 2014 bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew tal-Investiment għall-kooperazzjoni fl-agrikoltura u l-iżvilupp rurali fl-2014-2020,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2014 dwar il-futur tas-settur tal-ortikoltura fl-Ewropa – strateġiji għat-tkabbir(9),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-2014 tad-Dipartiment Tematiku B: Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni – Agrikoltura u żvilupp rurali, intitolat "Precision agriculture: An opportunity for EU farmers – potential support with the CAP 2014-2020" (agrikoltura ta' preċiżjoni: Opportunità għall-bdiewa tal-UE – appoġġ potenzjali mal-PAK 2014-2020),

–  wara li kkunsidra l-istudju tal-2013 ta' Valutazzjoni tal-Għażliet Xjentifiċi u Teknoloġiċi (STOA) intitolat "Technology options for feeding 10 billion people" (Għażliet teknoloġiċi biex jintemgħu 10 biljun ruħ);

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Frar 2012 dwar is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni "Produttività u Sostenibilità fil-qasam Agrikolu" (COM(2012)0079),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Frar 2012 bit-titolu "Ninnovaw għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa" (COM(2012)0060),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Ottubru 2015 dwar it-twaqqif ta' Grupp ta' Livell Għoli ta' Konsulenti Xjentifiċi (C(2015)6946),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Mejju 2015 bit-titolu "Regolamentazzjoni aħjar għal riżultati aħjar – Aġenda tal-UE" (COM(2015)0215),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti(10);

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0174/2016),

A.  billi s-soċjetajiet tagħna qed jiffaċċjaw bosta sfidi li jinvolvu l-agrikoltura u jridu jaqdu r-rwol tagħhom, u billi l-popolazzjoni tad-dinja hija stmata li se tilħaq 9,6 biljun ruħ sal-2050, li jfisser li se jkun hemm madwar 2,4 biljun ruħ aktar minn issa;

B.  billi medja ta' mill-anqas terz tal-ikel prodott, u f'ċerti setturi, kważi nofs, jinħela, u billi wieħed mill-aktar metodi effettivi biex tintlaħaq din id-domanda mistennija, filwaqt li ma jinħlewx ir-riżorsi skarsi, hu l-isfruttament ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi biex tiżdied il-produzzjoni, jittejbu l-mezzi ta' distribuzzjoni u tiġi indirizzata l-ħela tal-ikel;

C.  billi dejjem qiegħda tikber id-domanda għall-produzzjoni ta' aktar ikel li jkun sikur, tajjeb għas-saħħa u nutrittiv għal ċittadini tal-UE u għal ċittadini globali sabiex jiġu indirizzati l-malnutrizzjoni, l-obeżità, il-mard kardjo-vaskulari, eċċ.; u billi l-istandards ta' kwalità għolja tal-ikel tal-UE igawdu rikonoxximent mad-dinja kollha;

D.  billi hemm ħafna alternattivi għall-użu tal-art li jikkompetu mal-biedja, fosthom l-urbanizzazzjoni, l-industrija, it-turiżmu u r-rikreazzjoni;

E.  billi materja prima agrikola toffri prospettivi għal tkabbir fil-kimika ekoloġika;

F.  billi l-objettiv li l-agrikoltura ssir aktar sostenibbli qed isir dejjem aktar importanti għall-operaturi, minħabba l-ħtieġa li jiġu kkontrollati l-ispejjeż sabiex jiġu salvagwardjati l-introjti, min-naħa l-waħda, u sabiex ikun hemm reazzjoni għat-tnaqqis u d-degradazzjoni tar-riżorsi naturali (il-ħamrija, l-ilma, l-arja u l-bijodiversità) min-naħa l-oħra; billi l-agrikoltura hija responsabbli għal 70 % tal-użu tal-ilma ħelu tad-dinja, u billi d-disponibilità tal-ilma diġà hija limitazzjoni ewlenija fuq il-produzzjoni agrikola f'xi reġjuni tal-UE u fid-dinja; billi l-użu ta' ilma tax-xorb fl-agrikoltura jista' jitnaqqas b'mod sinifikanti permezz tal-użu effettiv ta' tekniki ta' irrigazzjoni moderni u permezz tat-tkabbir ta' għelejjel xierqa għall-klima lokali;

G.  billi fertilizzanti tan-nitroġenu jirriżultaw f'rendimenti għoljin iżda l-manifattura tagħhom hi responsabbli għal madwar 50 % tal-enerġija tal-fjuwils fossili kkunsmati mis-sistemi ta' produzzjoni agrikola;

H.  billi huwa previst li d-domanda globali għall-enerġija se tiżdied b'40 % sal-2030, u billi issa għandha tingħata kunsiderazzjoni serja biex tintlaħaq din id-domanda permezz ta' taħlita ta' effiċjenza enerġetika miżjuda u enerġija sigura li tinkludi s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli; billi r-riċerka wriet li katini agroalimentari iqsar li jistgħu jwasslu għal użu ta' enerġija mnaqqas, u dan hu ta' benefiċċju ambjentali u għall-ispejjeż;

I.  billi sa 40 % tar-rendimenti tal-għelejjel globali jiġu mitlufa minħabba organiżmi ta' ħsara u mard tal-pjanti kull sena, u billi dan il-perċentwal huwa mistenni li jiżdied b'mod sinifikanti fis-snin li ġejjin; billi jeħtieġ li jiġi evitat li din iċ-ċifra tiżdied aktar, fost l-oħrajn permezz ta' approċċi sistemiċi u l-adattament tal-mudelli ta' produzzjoni eżistenti, u billi t-tibdil fil-klima qed jikkontribwixxi għal dan it-telf u jwassal għall-feġġ ta' organiżmi ta' ħsara u mard tal-pjanti ġodda;

J.  billi t-tisħin globali qed jiġġenera fenomeni metereoloġiċi estremi li jirriżultaw f'nixfiet jew f'għargħar li jikkawżaw dannu sostanzjali lil dawk il-gruppi tal-popolazzjoni milquta u joħolqu riskji serji għas-sigurtà tal-ikel tagħhom; u billi r-reżiljenza klimatika f'agroekosistemi bijoloġikament u strutturalment differenti tista' tgħin biex jitnaqqas dan ir-riskju;

K.  billi l-potenzjal ġenetiku tal-għelejjel tal-UE mhuwiex qiegħed jiġi realizzat konsistentement fl-azjendi agrikoli tal-Ewropa, fejn ir-rendimenti ma baqgħux jikbru f'dawn l-aħħar snin;

L.  billi d-diversità u l-kwalità tar-riżorsi ġenetiċi tal-pjanti għandhom rwol kruċjali għar-reżiljenza u l-produttività agrikoli, u għalhekk huma fattur determinanti għall-biedja u s-sigurtà tal-ikel fit-tul;

M.  billi t-tnaqqis tad-"distakk ta' rendiment" joħloq problema partikolari għall-agrikoltura sostenibbli fl-aġenda tar-riċerka;

N.  billi l-biedja ta' preċiżjoni tinvolvi l-użu ta' awtomatizzazzjoni u ta' teknoloġiji oħra biex jittejbu l-preċiżjoni u l-effiċjenza tal-prattiki ewlenin ta' ġestjoni fl-agrikoltura, bl-użu ta' approċċi bbażati fuq sistemi li jiġbru u janalizzaw id-dejta u jottimizzaw l-interazzjonijiet bejn it-temp, il-ħamrija, l-ilma u l-għelejjel, u billi fl-aħħar mill-aħħar il-biedja ta' preċiżjoni hija maħsuba biex tnaqqas l-użu tal-pestiċidi, tal-fertilizzanti u tal-ilma filwaqt li ttejjeb il-fertilità tal-ħamrija u tottimizza r-rendimenti;

O.  billi x-xjenza tal-ħamrija turina li ħamrija b'saħħitha u ħajja trawwem u tipproteġi l-għelejjel permezz ta' speċijiet ta' benefiċċju li jiddefendu kontra patoġeni u organiżmi ta' ħsara u wkoll tipprovdi l-għelejjel b'nutrijenti u ilma waqt li l-għelejjel jipprovdu zokkor mill-efużjonijiet tal-għeruq tal-pjanti; billi l-prattiki agrikoli jista' jkollhom impatt negattiv fuq il-kwalità bijoloġika, kimika u fiżika tal-ħamrija, b'konsegwenzi li jinkludu l-erożjoni tal-ħamrija, id-degradazzjoni tal-istrutturi tal-ħamrija u t-telf tal-fertilità;

P.  billi l-benefiċċji ta' teknoloġiji innovattivi m'għandhomx ikunu limitati għal tip wieħed ta' prattika agrikola u jeħtieġ li jkunu applikabbli għal kull tip ta' biedja, kemm jekk konvenzjonali kif ukoll jekk organika, tat-trobbija tal-bhejjem jew tal-uċuħ tar-raba', fuq skala żgħira jew fuq skala kbira;

Q.  billi n-numru ta' sustanzi attivi fil-pestiċidi naqset b'70 % bejn l-1993 u l-2009, filwaqt li żdiedet il-preżenza tat-tifqigħat ta' organiżmi ta' ħsara fl-Unjoni Ewropea; billi l-proċess ta' approvazzjonijiet, inklużi l-kriterji għad-definizzjoni ta' sustanzi attivi u għal sustanzi ġodda li jikkostitwixxu alternattiva għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, qiegħed isir dejjem aktar ta' sfida għall-agrikoltura tal-UE u għaċ-ċittadini tagħha; billi hemm ħtieġa urġenti biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' sustanzi attivi għal użi minuri;

R.  billi soluzzjonijiet insuffiċjenti għall-protezzjoni tal-għelejjel jipperikolaw il-kwalità, id-diversità u l-produzzjoni sostenibbli ta' għelejjel tal-ikel fl-UE, u dan għandu impatt dirett li ġie stmat li jammonta għal aktar minn EUR 1 biljun, inkluż it-telf fil-produzzjoni u spejjeż addizzjonali għall-bdiewa;

S.  billi ċikli qosra fil-prijoritajiet ta' finanzjament għall-politika u għar-riċerka jistgħu jkunu ta' dannu għall-ħiliet, l-infrastruttura u l-innovazzjoni fl-agrikoltura, u billi għandha tingħata prijorità lit-trasferiment effiċjenti tar-riżultati tar-riċerka mix-xjenza għall-bdiewa, u għal programmi ta' riċerka ffukati fuq it-titjib tas-sostenibilità tal-agrikoltura, it-tnaqqis tal-ispejjeż tal-produzzjoni u ż-żieda fil-kompetittività;

Biedja ta' Preċiżjoni (PF)

1.  Jinnota li s-settur agrikolu dejjem iddependa fuq mudelli ta' negozju u prattiki ġodda tal-biedja li jinkludu tekniki u metodi ta' produzzjoni ġodda li jżidu l-produzzjoni u jadattaw għal ċirkostanzi ġodda u li jinbidlu; jenfasizza li s-servizzi tal-ekosistema, bħaċ-ċiklaġġ tan-nutrijenti, huma ferm importanti għall-agrikoltura, u li xi funzjonijiet bħall-assorbiment tal-karbonju, jmorru lil hinn mill-produzzjoni tal-ikel;

2.  Jinsab konvint li l-innovazzjoni għandha l-potenzjal li tikkontribwixxi għall-kisba ta' agrikoltura sostenibbli fl-UE, u jqis li teknoloġiji ta' biedja ta' preċiżjoni huma partikolarment importanti biex il-progress ikompli, iżda jirrikonoxxi l-limiti tal-adozzjoni mifruxa tagħhom, inklużi l-affidabilità, il-maniġġabilità u l-għarfien limitat ta' din it-teknoloġija u l-adattabilità tagħha għat-tipi u d-daqsijiet kollha tal-azjendi agrikoli;

3.  Huwa tal-fehma li l-prinċipji li fuqhom hija bbażata l-biedja ta' preċiżjoni jistgħu jiġġeneraw benefiċċji sinifikanti għall-ambjent, iżidu l-introjtu tal-bdiewa, jirrazzjonalizzaw l-użu ta' makkinarju agrikolu u jżidu b'mod sinifikanti l-effiċjenza tar-riżorsi, inkluż l-użu tal-ilma għall-irrigazzjoni; għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippromwovi politiki għall-istimolu tal-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji ta' biedja ta' preċiżjoni għat-tipi kollha ta' azjendi agrikoli, ikun xi jkun id-daqs tagħhom, u kemm jekk il-biedja tkun tal-għelejjel kif ukoll jekk tal-bhejjem;

4.  Jenfasizza l-ħtieġa partikolari li l-proċess ta' innovazzjoni fil-biedja ta' preċiżjoni jsolvi l-problema ta' "spejjeż għoljin" fl-iżvilupp u l-użu ta' xi teknoloġiji tal-biedja ta' preċiżjoni biex il-bdiewa u l-katina kollha tal-provvista jkunu involuti b'mod attiv fl-iżvilupp ta' dawn it-teknoloġiji biex jiżguraw benefiċċji ċari fil-livell tal-azjendi agrikoli u biex jgħinu lill-azjendi agrikoli jsiru aktar reżiljenti;

5.  Jinsab konvint li l-iżvilupp ekonomiku u l-produzzjoni sostenibbli ma jeskludux lil xulxin u jistgħu jinkisbu prinċipalment permezz tal-innovazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi appoġġata l-innovazzjoni fit-teknoloġija u l-governanza billi jkun hemm koerenza regolatorja, ċarezza u spazju għall-intraprenditorija, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-innovazzjoni tiġi kkunsidrata espliċitament fir-rieżamijiet u r-riformi li ġejjin tal-leġiżlazzjoni rilevanti; jenfasizza l-fatt li l-agrikoltura Ewropea kapaċi tipproduċi prodotti ta' kwalità għolja u ta' valur miżjud għoli flimkien ma' soluzzjonijiet li jrendu bbażati fuq l-għarfien sabiex tintema' l-popolazzjoni dinjija li kulma jmur qiegħda tikber u ssir aktar eżiġenti;

6.  Jistieden lill-industrija, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu fi sħubija sabiex itejbu l-prestazzjoni u l-adattabilità ta' tekniki robotiċi u ta' biedja ta' preċiżjoni oħra sabiex il-finanzjament għar-riċerka jkun użat b'mod effettiv fl-interessi tal-agrikoltura u l-ortikultura;

7.  Jistieden ukoll lill-industrija biex tisfrutta l-opportunitajiet li jirriżultaw mill-innovazzjoni għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' biedja ta' preċiżjoni li jkunu aċċessibbli għal kulħadd, biex b'hekk tagħti s-setgħa lill-persuni b'diżabilità, tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u twessa' l-bażi tal-ħiliet u l-opportunitajiet ta' mpjiegi f'komunitajiet rurali;

8.  Jilqa' l-inklużjoni tar-robotika tal-biedja ta' preċiżjoni fil-programm ta' ħidma Orizzont 2020 għall-2016-2017 li għadu kif ġie ppubblikat, iżda jiddispjaċih li l-proposti skont din is-sejħa ma jeħtiġux approċċ li jinvolvi l-partijiet varji, li jista' jfisser li l-bdiewa jkunu esklużi mill-iżviluppi innovattivi; jenfasizza li l-biedja ta' preċiżjoni tista' tnaqqas l-użu tar-riżorsi b'mill-anqas 15 %; iħeġġeġ l-adozzjoni tal-biedja ta' preċiżjoni li tipprovdi approċċi ġodda ta' ġestjoni tal-azjenda agrikola kollha kemm hi, bħalma hu l-makkinarju mmexxi mit-tekonoloġiji tal-GPS/GNSS użati flimkien ma' sistemi ta' inġenji tal-ajru pilotati mill-bogħod (RPAS);

Big data u informatika

9.  Jirrimarka li l-industrija tal-biedja, bħas-setturi l-oħra kollha tal-ekonomija, għaddejja minn proċess ta' bidla; jenfasizza li l-biedja moderna saret possibbli biss permezz tal-aċċettazzjoni ta' progress xjentifiku u teknoloġiku, u li l-avvanzi diġitali wkoll joffru l-possibilità ta' żvilupp ulterjuri fis-settur tal-biedja;

10.  Jenfasizza li l-kollazzjoni u l-analiżi ta' ġabriet integrati ta' dejta għandhom il-potenzjal li jixprunaw l-innovazzjoni fl-agrikoltura u hija partikolarment utli fl-indirizzar u fl-iżvilupp ta' katina tal-ikel effiċjenti u sostenibbli li minnha se jibbenefikaw il-bdiewa, l-ekonomija, il-konsumaturi u l-ambjent; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jneħħu l-ostakli għall-integrazzjoni ta' sistemi kumplessi u frammentati tal-ICT, u dan jistimula l-investiment u jkopri l-ispejjeż tat-taħriġ, u jagħmel il-faċilitajiet meħtieġa aktar aċċessibbli għall-agrikoltura;

11.  Jilqa' l-progress li sar mill-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) fl-iżvilupp tal-biedja ta' preċiżjoni; huwa tal-fehma li s-satellita Sentinel 2B tal-ESA, li għandha tiġi mqiegħda fl-orbita fl-aħħar tal-2016, tista' tagħti stampa aktar ċara tal-ammont ta' art assimilata mill-għelejjel u l-foresti, b'tali mod li l-politiki agrikoli jkunu jistgħu jiġu implimentati b'mod aktar effettiv, jiġi razzjonalizzat l-użu tar-riżorsi, u jiġu ottimizzati ż-żminijiet tal-ħsad; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw l-użu ta' sistemi bbażati fuq is-satelliti;

Il-ħamrija, l-ilma u l-ġestjoni tan-nutrijenti

12.  Jirrikonoxxi li d-degradazzjoni tal-ħamrija hija restrizzjoni kbira fil-produzzjoni agrikola, u jitlob ambizzjonijiet u sforzi akbar biex jittejbu l-prattiki tal-ġestjoni tal-ħamrija u tal-ilma, b'mod partikolari fid-dawl tat-tibdil fil-klima; jilqa' l-iżvilupp ta' teknoloġiji ta' biedja ta' traffiku kontrollat, li tnaqqas il-ħsara tal-ħamrija kkawżata minn tħaddim żejjed tal-art, u jilqa' wkoll l-isforzi riċenti biex jiġu integrati teknoloġiji ta' telerilevament b'riżoluzzjoni għolja fil-biedja organika; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkwantifika l-benefiċċji ambjentali u tal-produzzjoni u ta' dawn it-teknoloġiji ġodda u tiżgura trasferiment tas-sensibilizzazzjoni, tal-għarfien u tat-teknoloġija;

13.  Jitlob li l-bdiewa jiġu inklużi fit-tfassil, l-ittestjar u t-tixrid ta' teknoloġiji ta' ppjanar kartografiku tan-nutrijenti tal-ħamrija sabiex jiġi megħjun it-titjib tal-effikaċja tagħhom;

14.  Jiddispjaċih li l-effiċjenza fl-użu tan-nutrijenti fl-UE huwa baxx ħafna, u jenfasizza li hija meħtieġa azzjoni biex titjieb l-effiċjenza tal-użu tan-nitroġenu (N), il-fosfru (P) u l-potassju (K), sabiex jitnaqqas l-impatt tagħhom fuq l-ambjent u tittejjeb il-produzzjoni tal-ikel u tal-enerġija; jitlob riċerka mmirata (u l-użu applikat tagħha) sabiex tittejjeb l-effiċjenza tal-monitoraġġ tan-nutrijenti u l-ottimizzazzjoni ulterjuri ta' teknoloġiji b'rata varjabbli;

15.  Jaqbel li l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda u prattiki agrikoli innovattivi jista' jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex jitnaqqas l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, tal-fertilizzanti u l-ilma, kif ukoll jiġġieldu kontra l-erożjoni tal-ħamrija;

Diversità ġenetika

16.  Huwa tal-fehma li t-telf tad-diversità ġenetika tul l-aħħar seklu jhedded is-sigurtà tal-ikel/għalf u jimmina l-politiki tal-UE dwar l-agrikoltura sostenibbli, il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-istrateġiji ta' adattament għat-tibdil fil-klima; jemmen li l-monokultura u nuqqas ta' rotazzjoni tal-għelejjel huwa fattur ewlieni f'dan it-telf; iqis il-varjetajiet tal-pjanti u l-ispeċijiet ta' bhejjem kollha, inklużi r-razez lokali, il-qraba selvaġġi u kważi selvaġġi tagħhom, u varjetajiet antiki u oriġinali essenzjali biex tinżamm id-diversità ġenetika, programmi ta' tnissil u l-produzzjoni ta' ikel suffiċjenti, nutrittiv u tajjeb għas-saħħa;

17.  Huwa tal-fehma li r-regolamentazzjoni tal-UE għandha tippermetti li l-bdiewa u n-nissiela jagħmlu l-aħjar użu minn dawn ir-riżorsi ġenetiċi għall-ħarsien tal-bijodiversità u l-innovazzjoni fl-iżvilupp ta' varjetajiet ġodda; jenfasizza li r-regolamenti tal-UE dejjem għandu jkollhom l-għan li ma jimminawx tali proċessi innovattivi billi jpoġġu piż amministrattiv mhux meħtieġ fuq in-nissiela u l-bdiewa;

18.  Jenfasizza l-ħtieġa għal djalogu akbar bejn banek ġenetiċi tal-pjanti, riċerka tal-pjanti privata u pubblika, in-nissiela, l-utenti finali u l-atturi l-oħra kollha involuti fil-konservazzjoni u l-użu tar-riżorsi ġenetiċi, sabiex tinbena r-reżiljenza u jintlaqgħu l-isfidi ta' biedja sostenibbli madwar l-Ewropa;

19.  Jenfasizza l-appoġġ preċedenti mid-DĠ għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (AGRI) u d-DĠ Riċerka u Innovazzjoni (RTD) għal attivitajiet ta' konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi, pereżempju, in-Netwerk Ewropew għall-Konservazzjoni taż-Żerriegħa Indiġena (ENSCONET), iżda jitlob li programmi suċċessuri tiegħu jkomplu jappoġġaw attivitajiet ta' konservazzjoni ġenetika tal-għelejjel u tal-bhejjem, speċjalment l-użu fl-għalqa ta' riżorsi ġenetiċi permezz ta' miżuri mittieħda fl-azjenda agrikola stess;

20.  Jenfasizza l-importanza tal-ftuħ tal-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi għal diversità akbar ta' speċijiet ta' pjanti u ta' bhejjem u għall-finanzjament tar-riċerka f'dan il-qasam biex jirriżulta f'titjib teknoloġiku għall-agrikoltura u l-ortikultura;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti għal strateġija Ewropea għas-salvagwardja tad-diversità ġenetika fl-agrikoltura prevista fil-Miżura 10 tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2020;

22.  Jirrikonoxxi l-ħtieġa tal-użu ta' ġabriet ta' ġermoplażma biex jiġu identifikati u karatterizzati l-karatteristiċi għall-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, r-reżistenza għall-organiżmi ta' ħsara u għall-mard u attributi oħra li jagħtu kwalità u reżiljenza mtejba; iqis li dan jeħtieġ li titqiegħed enfasi akbar fuq il-fenotipaġġ, li huwa ostaklu partikolari għal ħafna għelejjel;

23.  Jinnota li l-aktar mod effikaċi biex tinżamm id-diversità ġenetika fl-agrikoltura hija bl-użu tagħha in vivo; jinnota li mit-tliet kriterji DUS (distintività, uniformità u stabilità) applikati għall-katalgi uffiċjali taż-żerriegħa tal-UE, l-uniformità u l-istabilità mhumiex karatteristiċi naturali fi pjanti ġenetikament differenti; jinnota li l-adattament għat-tibdil fil-klima huwa dipendenti fuq varjazzjoni ġenetika għolja; jinnota s-swieq taż-żerriegħa dejjem aktar konċentrati u l-varjazzjoni mnaqqsa għal kull varjetà; iħeġġeġ ir-rwol ta' sistemi ta' biedja taż-żerriegħa u skambji fl-għoti tas-setgħa lill-bdiewa, u jirrikonoxxi t-tnissil parteċipattiv bħala tradizzjoni twila ta' innovazzjoni fil-komunitajiet rurali;

24.  Jirrikonoxxi l-ħtieġa taż-żamma u l-użu ta' riżorsi ġenetiċi sabiex ikun hemm sigurtà tal-ikel fit-tul u t-twessigħ tal-bażi ġenetika ta' programmi moderni għat-tnissil tal-pjanti u tal-bhejjem; jirrikonoxxi li l-azjendi agrikoli organiċi qegħdin jiffaċċjaw nuqqas ta' varjetajiet ġodda li huma reżistenti għall-organiżmi ta' ħsara u għall-mard u li jistgħu jiġu kkultivati mingħajr l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; jappoġġa l-kunċett tal-qsim tal-aċċess u tal-benefiċċji, iżda jħeġġeġ implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Nagoya, skont ir-Regolament (UE) Nru 511/2014 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2015/1866 ħalli n-nissiela ma jiġux skoraġġiti minħabba l-kumplessità u l-ispejjeż tal-użu ta' materjal selvaġġ għall-introduzzjoni ta' karatteristiċi ġodda bħalma huma r-reżistenza għall-organiżmi ta' ħsara u l-mard, il-kwalità nutrittiva u r-reżiljenza ambjentali; jinnota li dan għandu jsir mingħajr ma titneħħa s-setgħa tal-komunitajiet rurali li ħarsu speċijiet u nisslu varjetajiet matul is-snin;

25.  Iqis li huwa essenzjali li tinżamm u tiġi żviluppata l-prestazzjoni ta' razez lokali, minħabba l-kapaċità tagħhom li jadattaw għall-karatteristiċi tal-ambjent nattiv tagħhom, u biex id-drittijiet tal-bdiewa li jnisslu l-pjanti b'mod awtonomu u jaħżnu u jiskambjaw żrieragħ ta' speċijiet u varjetajiet differenti jridu jiġu rrispettati sabiex tiġi garantita d-diversità ġenetika tal-agrikoltura Ewropea;

26.  Jirrikonoxxi l-ħtieġa tal-appoġġ ta' newba tal-għelejjel adattata li tibqa' profittabbli għall-bdiewa; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li tinżamm firxa ta' għodod ta' protezzjoni tal-għelejjel adattata għal firxa wiesgħa ta' għelejjel, flimkien ma' riżorsi ġenetiċi; jenfasizza li, mingħajr tali għodod, id-diversità tal-għelejjel li jistgħu jiġu prodotti b'mod profittabbli jkun affettwat b'mod gravi;

Tnissil bi preċiżjoni

27.  Jappoġġa l-ħtieġa ta' progress kontinwu fit-tnissil innovattiv permezz tal-applikazzjoni ta' tekniki sikuri u ppruvati mmirati biex iżidu mhux biss il-firxa ta' karatteristiċi reżistenti għal organiżmi ta' ħsara u għall-mard fl-għelejjel, iżda wkoll il-firxa ta' materja prima għall-ikel b'karatteristiċi nutrittivi u ta' ġid għas-saħħa fis-suq;

28.  Iqis li huwa importanti li jiġi żgurat appoġġ sostnut għall-iżvilupp u l-użu ta' għodod teknoloġiċi tal-ġejjieni li jistgħu jippermettu t-tnissil b'suċċess biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjetali li ġejjin;

29.  Iqis li huwa opportun li l-Kummissjoni tippubblika r-rapport finali tal-grupp ta' ħidma dwar "Tekniki Ġodda" u tuża s-sejbiet xjentifiċi tiegħu bħala l-bażi biex, fost l-oħrajn, jiġi ċċarat l-istatus ġuridiku tat-tekniki ta' tnissil li attwalment jinsabu taħt skrutinju u l-użu ta' analiżi ġuridika soda fid-deliberazzjonijiet tagħha;

30.  Jinkoraġġixxi djalogu miftuħ u trasparenti fost il-partijiet interessati kollha u l-pubbliku dwar l-iżvilupp responsabbli ta' soluzzjonijiet ta' preċiżjoni għolja u innovattivi għal programmi ta' tnissil, fosthom dwar ir-riskji u l-benefiċċji tagħhom; jinnota li dan se jeħtieġ sforzi biex jiżdiedu s-sensibilizzazzjoni u l-fehim ta' tekniki ġodda bejn il-bdiewa u l-pubbliku ġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-konsumaturi u l-bdiewa jkunu suffiċjentement edukati rigward tekniki ta' tnissil ġodda u emerġenti sabiex jiġi żgurat li dibattitu pubbliku miftuħ u informat ikun jista' jseħħ;

31.  Jesprimi tħassib dwar id-deċiżjoni riċenti tal-Bord Estiż tal-Appell tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (UEP) tal-25 ta' Marzu 2015 fil-Kawżi G2/12 u G2/13;

Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (PPPs)

32.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta' rieżami tal-implementazzjoni tal-qafas regolatorju għall-PPPs u l-iżvilupp ta' sistema ta' valutazzjoni u approvazzjoni koerenti, effiċjenti, prevedibbli, ibbażata fuq ir-riskju u xjentifikament soda; iqis li huwa importanti li l-bdiewa kemm jista' jkun inaqqsu d-dipendenza fuq il-pestiċidi, filwaqt li jinnota li l-produzzjoni ta' ikel u għalf topera f'ambjent kompetittiv, internazzjonali; iqis li huwa importanti li jiġu żviluppati PPPs li huma effettivi f'termini ta' nfiq, li jistgħu jintużaw b'mod sikur u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent;

33.  Jilqa' l-inizjattivi REFIT tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni tal-2016 li jobbligaw lill-UE twettaq evalwazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u tar-Regolament (KE) Nru 396/2005; jenfasizza li l-proċess REFIT m'għandux iwassal biex jitbaxxew l-istandards ta' sikurezza tal-ikel u tal-protezzjoni tal-ambjent;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fir-rapport tagħha lill-Parlament u lill-Kunsill għażliet għall-emendar u t-titjib tal-leġiżlazzjoni attwali, u b'mod partikolari dwar il-funzjonament tar-rikonoxximent reċiproku tal-awtorizzazzjonijiet u l-proċess tal-evalwazzjonijiet taż-żoni;

35.  Jissottolinja t-tħassib li s-sistema żonali tal-awtorizzazzjonijiet mhux qed tiffunzjona minħabba l-użu kontinwat ta' metodoloġiji ta' awtorizzazzjoni nazzjonali antikwati u jistieden lill-Kummissjoni tarmonizza s-sistema ta' approvazzjoni li tiżgura r-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti bejn l-Istati Membri fiż-żoni identifikati fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

36.  Jilqa' l-aħħar Netwerk Ewropew ta' Żoni ta' Riċerka (IPM-ERANET) - dwar il-Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta' Ħsara u l-pjattaforma ta' koordinazzjoni ġdida għal "użu minuri", iżda jqis li l-pjattaforma tista' tiġi sfruttata aħjar biex jiġu koperti r-riċerka u l-innovazzjoni bl-għan li jiġi indirizzat in-nuqqas ta' soluzzjonijiet għall-protezzjoni tal-għelejjel għal użu minuri u għelejjel ta' speċjalità;

37.  Jenfasizza l-importanza ta'l-valutazzjoni trasparenti tal-impatti ta' sustanzi attivi bl-għan li tiġi żgurata agrikoltura sostenibbli f'konformità mal-liġi tal-UE, u tal-evalwazzjoni komprensiva tar-riskji u l-perikli assoċjati mal-użu ta' prodotti, u jfakkar li għandu jintuża l-prinċipju ta' prekawzjoni meta l-livell ta' inċertezza jkun għoli wisq biex tkun żgurata s-saħħa pubblika jew kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin;

38.  Jistieden lid-DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari (SANTE) jistabbilixxi kriterji ċari għad-definizzjoni ta' sustanzi attivi b'riskju baxx għall-iżvilupp u l-użu ta' pestiċidi b'riskju baxx, filwaqt li jqis l-għarfien xjentifiku li qed jevolvi u jiggarantixxi li jiġu milħuqa l-għanijiet tas-saħħa u tal-protezzjoni ambjentali, u jiġi garantit li d-dejta dwar is-sikurezza tkun preżenti għall-kriterji applikati għas-sustanzi kollha ta' riskju potenzjali baxx;

39.  Huwa tal-fehma li sustanzi b'riskju baxx, inklużi alternattivi mhux kimiċi għall-PPPs, bħall-kontrolli bijoloġiċi, għandhom jingħataw prijorità għall-evalwazzjoni mill-Istati Membri relaturi u mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) sabiex dan jgħin fl-ilħiq tal-għanijiet tad-Direttiva 2009/128/KE dwar ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara u l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, speċjalment għall-użu tal-prodotti fuq għelejjel minuri u ta' speċjalità;

40.  Jenfasizza l-fatt li l-bdiewa għandu jkollhom aktar għażliet disponibbli għalihom biex jipproteġu l-għelejjel tagħhom u biex jiddeċiedu liema miżura tipproteġi l-għelejjel tagħhom bl-aħjar mod; għaldaqstant jinkoraġġixxi użu usa' ta' diversi alternattivi għall-pestiċidi tradizzjonali, inklużi bijopestiċidi, bħala komponent ta' ġestjoni integrata ta' organiżmi ta' ħsara, u jitlob li jsiru aktar sforzi biex jiġu żviluppati alternattivi aktar kosteffikaċi billi tiġi appoġġata riċerka fuq il-post u aktar espożizzjoni ta' alternattivi mhux kimiċi u miżuri ta' riskju baxx u pestiċidi li jirrispettaw aktar lill-ambjent;

41.  Jinnota li l-kontrolli bijoloġiċi huma metodi li jipproteġu l-għelejjel ibbażati fuq l-użu ta' organiżmi ħajjin jew sustanzi naturali u jistgħu jnaqqsu l-użu ta' pestiċidi tradizzjonali u jikkontribwixxu għal reżiljenza tal-pjanti aħjar;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta pjan ta' azzjoni u tistabbilixxi grupp ta' esperti biex taħdem favur sistema ta' ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara aktar sostenibbli; jenfasizza l-potenzjal ta' ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara li ttejjeb l-interazzjoni bejn l-isforzi tat-tnissil tal-pjanti, is-sistemi ta' difiża naturali u l-użu tal-pestiċidi;

43.  Jiddispjaċih mill-progress dgħajjef tal-Istati Membri u l-Kummissjoni f'li rispettivament jimplimentaw u jevalwaw l-implimentazzjoni tal-IPM u tad-Direttiva 2009/128/KE;

L-iżvilupp tal-ħiliet u t-trasferiment tal-għarfien

44.  Jirrikonoxxi li l-iżvilupp ta' teknoloġiji marbutin mal-agrikoltura jeħtieġ għadd ta' ħiliet li huma speċjalizzati kif ukoll approċċ transdixxiplinarju – dawn jinkludu, fost dixxiplini oħra, ix-xjenza ġenerali tal-pjanti, tal-bhejjem u tal-ambjent, il-fiżjoloġija u l-inġinerija;

45.  Jiddispjaċih dwar iż-żieda fin-nuqqas ta' ħiliet f'bosta minn dawn il-professjonijiet, u jistieden lill-Istati Membri biex jaħdmu fi sħubija mal-industrija, mal-istituzzjonijiet ta' riċerka u ma' partijiet interessati oħra fit-tfassil ta' programmi ta' żvilupp rurali li jmiss tagħhom, inklużi s-Sħubijiet Ewropej għall-Innovazzjoni (EIPs), bl-għan li jidentifikaw opportunitajiet biex jappoġġaw l-iżvilupp tal-ħiliet u t-trasferiment tal-għarfien f'dawn l-oqsma, inkluż permezz ta' taħriġ u apprendistati għall-bdiewa żgħażagħ u għall-bdiewa ġodda;

46.  Jistieden lis-settur tat-teknoloġiji agrikoli biex itejjeb il-koordinazzjoni u l-integrazzjoni ta' wirjiet fl-azjendi agrikoli u l-użu ta' azjendi agrikoli għall-wiri u l-monitoraġġ bl-għan li tinqasam l-aħjar prattika fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew, bl-użu ta' programmi, inizjattivi jew riżorsi attwalment disponibbli jew ġodda;

47.  Jirrikonoxxi l-potenzjal li l-biedja ta' preċiżjoni u l-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali jista' jkollhom biex l-agrikoltura ssir aktar attraenti għall-bdiewa żgħażagħ u jinħolqu opportunitajiet ġodda għat-tkabbir u l-impjiegi fiż-żoni rurali; jemmen li l-investiment fl-iżvilupp ta' dawn it-teknoloġiji jista' jrawwem bidla ġenerazzjonali fil-biedja;

Il-prijoritajiet tar-riċerka u l-finanzjament

48.  Jirrikonoxxi l-isfidi fit-tul marbutin mal-agrikoltura sostenibbli u mal-ortikultura, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw pjan ta' investiment fit-tul, filwaqt li tingħata prijorità lil approċċ settorjali, b'kontinwità fil-finanzjament għal riċerka bażika u applikata, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu t-taħriġ għall-ispeċjalisti fl-agrikoltura sostenibbli, u biex jiġi żgurat li l-konsulenza esperta tkun disponibbli;

49.  Iqis li l-pjan għandu jinkludi soluzzjonijiet kosteffikaċi u jkun applikabbli għal produtturi fuq skala żgħira, iż-żoni rurali u dawk ultraperiferiċi u r-reġjuni muntanjużi; jenfasizza li l-bdiewa huma l-akbar protetturi tal-ambjent fl-Ewropa u jeħtieġu aċċess kontinwu għal innovazzjoni u riċerka, li jippermettilhom jipproduċu ikel, għalf u prodotti oħra b'mod aktar sostenibbli u kosteffikaċi, filwaqt li jitħares l-ambjent għall-ġenerazzjonijiet futuri u jittejbu s-servizzi tal-bijodiversità u tal-ekosistemi;

50.  Jilqa' l-progress magħmul fir-riċerka applikata f'dawn l-aħħar snin, iżda jitlob għal sforzi akbar li jiggarantixxu t-trasferiment tal-għarfien lill-utenti finali u li jinvolvu l-bdiewa u utenti oħra tat-teknoloġiji u prodotti agrikoli, inklużi l-azjendi agrikoli żgħar;

51.  Jitlob li s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għal agrikoltura kompetittiva u sostenibbli, li tinsab fit-tieni pilastru tal-PAK, tiġi intensifikata sabiex jinħolqu sħubijiet ta' atturi innovattivi, inklużi l-bdiewa kollha, u b'mod partikolari l-bdiewa fuq skala żgħira, aktar 'il bogħod miċ-ċentri ta' teħid ta' deċiżjonijiet Ewropej;

52.  Jinnota li fl-Istati Membri fejn sħubijiet pubbliċi-privati huma użati b'mod intelliġenti, kien hemm mixja aktar qawwija lejn ir-riċerka applikata u involviment akbar tal-utenti finali;

53.  Iqis li hu essenzjali li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżviluppaw proġetti li jiffukaw fuq l-iżvilupp ta' prattiki agrikoli u varjetajiet tal-għelejjel aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, inklużi varjetajiet lokali speċjalizzati, li huma mmirati lejn il-konservazzjoni u t-titjib tal-fertilità tal-ħamrija u l-iskambju tan-nutrijenti, speċjalment minħabba n-nuqqas dejjem jikber ta' disponibilità tal-ilma u ta' ċerti komponenti ewlenin ta' fertilizzanti bħall-fosfat; jistieden lill-Kummissjoni tagħti prijorità lill-investimenti fl-ekonomija ċirkolari u prattiki ta' biedja li jirrispettaw il-klima, b'finanzjament adegwat ta' inċentivi għar-riċerka u użu mill-bdiewa; jissottolinja li l-merti tal-akkwaponika, iċ-ċiklaġġ tas-sustanzi nutrittivi f'ċiklu magħluq, l-agroekoloġija, inkluża l-agroforestrija, l-agrikoltura ta' konservazzjoni u ġestjoni sostenibbli tal-foresti, is-sapropel, il-ktajjen tal-ikel qosra, il-bur ibbażat fuq il-mergħa u l-produzzjoni ta' input baxx għandhom ikunu evalwati, żvelati u inċentivati kif jixraq;

54.  Iqis ukoll li huwa essenzjali li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżviluppaw proġetti innovattivi għall-produzzjoni ta' prodotti u servizzi li mhumiex tal-ikel (il-bijoekonomija, l-enerġija rinnovabbli, eċċ.) bil-ħsieb tal-iżvilupp ta' industrija agrikola aktar effiċjenti fir-riżorsi (użu aħjar tal-ilma, l-enerġija, l-ikel għall-għelejjel u l-bhejjem, eċċ.), u waħda li hija aktar awtonoma;

55.  Jinnota li, fil-biċċa l-kbira tal-UE, ċentri indipendenti jew finanzjati pubblikament għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-innovazzjoni fl-agrikoltura naqsu fl-għadd jew ma jipprovdux adegwatament għal approċċi transdixxiplinari f'oqsma emerġenti bħall-inġinerija agrikola; jirrikonoxxi li f'xi Stati Membri l-kwalifiki tal-bdiewa għadhom limitati, li jfisser li l-aċċess għal, u l-applikazzjoni ta', teknoloġiji ġodda, hija aktar diffiċli, u għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni tfassal pjan Ewropew għall-investiment f'taħriġ u edukazzjoni agrikoli tekniċi jew ta' livell għoli;

56.  Jilqa' s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-Produttività u Sostenibilità fil-qasam Agrikolu (EIP-AGRI) li tnediet dan l-aħħar, li għandha l-għan li tgħaqqad ir-riċerka u l-biedja fil-prattika, u jistieden lill-Kummissjoni biex ikollha rwol attiv fil-promozzjoni ta' koordinazzjoni f'livell nazzjonali u transfruntier għall-promozzjoni ta' aġenda ta' innovazzjoni espliċita marbuta ma' Orizzont 2020 u li tiggarantixxi t-trasferiment tal-għarfien xieraq għall-utenti finali;

57.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu aktar biex ikabbru s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar il-valur tal-biedja fl-UE, u biex jiżviluppaw ċentri trans-Ewropej għall-innovazzjoni agrikola li jistgħu juru u jippermettu aċċess xieraq għal teknoloġiji innovattivi ġodda, l-agrikoltura sostenibbli, is-sigurtà tal-ikel u s-sovranità;

58.  Jenfasizza li l-attivitajiet ta' dawn iċ-ċentri għandhom jippermettu l-aċċess għal teknoloġiji ġodda mhux biss għal agrikoltura sostenibbli iżda wkoll għal żvilupp rurali sostenibbli permezz ta' ħidma fi ħdan il-komunitajiet, ma' SMEs rurali, kooperattivi u organizzazzjonijiet tal-produtturi; jissottolinja li dawn għandhom ikunu trasparenti u miftuħa għall-pubbliku ġenerali u l-bdiewa, u għandu jkollhom approċċ transsettorjali, billi jrawmu djalogu fost is-setturi li jistgħu jintlaqtu mill-innovazzjoni b'modi differenti;

59.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li flimkien mal-innovazzjonijiet teknoloġiċi u xjentifiċi, it-tekniki tradizzjonali u l-azjendi agrikoli jkunu jistgħu jkomplu jirnexxu, peress li dawn jikkostitwixxu assi enormi, peress li huma sors ta' diversità kulturali, rurali u turistika, u jipprovdu għajxien għal bosta bdiewa Ewropej fuq skala żgħira f'ħafna reġjuni;

60.  Jistieden lill-Istati Membri jużaw aħjar l-istrumenti finanzjarji maħluqa taħt il-Memorandum ta' Ftehim konġunt bejn il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment fir-rigward tal-iżvilupp agrikolu u rurali għall-perjodu 2014-2020;

61.  Jenfasizza l-valur miżjud assoċjat ma' dawn l-istrumenti, speċjalment f'termini ta' effetti ta' ingranaġġ u garanziji ta' self immirati biex jixprunaw l-implimentazzjoni tal-aġenda għar-riċerka tal-agrikoltura u l-forestrija sostenibbli, inkluża l-Isfida Soċjetali numru 2 tal-Orizzont 2020; isemmi, b'mod partikolari, l-utilità tagħhom għat-tnaqqis tal-ħtiġijiet u r-riskji tal-investiment għall-bdiewa li jixtiequ jadottaw teknoloġija u metodi ta' biedja ta' preċiżjoni li jiswew ħafna;

Inżommu lill-Ewropa fil-qalba tal-iżvilupp xjentifiku u tal-innovazzjoni

62.  Jinnota li żoni rurali, inklużi r-reġjuni l-aktar periferiċi u r-reġjuni muntanjużi, huma aktar esposti għat-tibdil fil-klima reali u potenzjali, li tagħmilhom anqas attraenti u aktar suxxettibbli għal popolazzjoni li qed tixjiħ u għad-depopolazzjoni; jirrikonoxxi li l-agrikoltura għandha titħalla tadatta ruħha sabiex tiffaċċja ċirkostanzi li qed jinbidlu permezz tal-użu tas-soluzzjonijiet teknoloġiċi kollha disponibbli biex ikun żgurat li l-art agrikola tintuża b'mod aktar sostenibbli;

63.  Jinnota li teknoloġiji moderni fl-agrikoltura u settur tal-użu tal-art usa' jistgħu jgħinu biex dawn is-setturi jikkontribwixxu b'mod ġust għall-isforzi ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima globali; f'dan il-kuntest, jenfasizza l-ħtieġa li titwessa' d-definizzjoni ta' "agrikoltura produttiva" u li jiġu appoġġati u rispettati b'mod sħiħ l-artijiet agrikoli li jipprovdu beni pubbliċi fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-assorbiment tal-karbonju, inkluża l-biedja agroekoloġika;

64.  Iqis li huwa essenzjali li tinżamm l-art agrikola f'żoni muntanjużi u żoni periferiċi tal-Unjoni, u jappoġġa l-azzjonijiet kollha biex jiġi żgurat li l-azjendi li jinsabu hemm, fil-biċċa l-kbira fuq skala żgħira, ikollhom ukoll aċċess għal teknoloġija avvanzata mfassla għall-ħtiġijiet tagħhom;

65.  Iqis li huwa essenzjali li regolamentazzjoni tal-UE raġonevoli, orjentata lejn is-sikurezza u s-saħħa tal-konsumatur u l-protezzjoni tal-ambjent, ibbażata fuq xjenza indipendenti rieżaminata mill-pari, tippermetti li l-prodotti tal-azjendi agrikoli tal-UE jkunu kompetittivi u attraenti fis-swieq interni u dinjin, u jitlob li dak il-prinċipju jibqa' jinżamm sod;

66.  Jinnota, b'mod partikolari, l-ispejjeż għoljin, il-perjodi twal u l-inċertezza kummerċjali u ġuridika tal-introduzzjoni fis-suq ta' teknoloġiji ġodda u prodotti sostenibbli skont ir-regolamenti attwali tal-UE; jinnota li dawn il-fatti huma terġ' aktar evidenti fir-reġjuni l-aktar periferali, f'żoni rurali remoti, f'żoni żvantaġġati u f'żoni muntanjużi;

67.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tuża u ttejjeb il-karatteristiċi kollha tar-reġjuni l-aktar periferali billi twettaq proġetti pilota fil-qasam tal-innovazzjoni teknoloġika u xjentifika bl-għan li jitnaqqsu l-iżvantaġġi naturali tagħhom u, minħabba l-iskala żgħira tagħhom, id-diffikultà li jiksbu aċċess u li japplikaw l-aħħar żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi;

68.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-qafas regolatorju tagħha b'konformità mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar biex ikunu żgurati proċeduri deċiżjonali f'waqthom, effiċjenti u effikaċi, li jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp teknoloġiku tal-UE;

69.  Jistieden lill-Kummissjoni tuża l-Mekkaniżmu l-ġdid ta' Pariri Xjentifiċi (SAM) biex tfassal qafas regolatorju li jpoġġi enfasi akbar fuq l-evidenza xjentifika indipendenti u bbażata fuq ir-riskji waqt li tiddetermina r-riskji, il-perikli u l-benefiċċji fl-adozzjoni jew in-nuqqas ta' adozzjoni ta' teknoloġiji, prodotti u prattiki ġodda;

70.  Jinnota appoġġ wiesa' għall-adozzjoni tal-prinċipju ta' innovazzjoni, li jeħtieġ li l-proposti leġiżlattivi tal-UE jiġu valutati bis-sħiħ f'termini tal-impatt tagħhom fuq l-innovazzjoni;

71.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjonijiet aktar mifruxa fil-qasam tal-kooperazzjoni xjentifika fil-livell internazzjonali, bil-ħsieb, inter alia, ta' intensifikazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni u l-identifikazzjoni ta' opportunitajiet ta' żvilupp;

o
o   o

72.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 965.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104.
(3) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487.
(4) ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
(5) ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71.
(6) ĠU L 77, 15.3.2014, p. 44.
(7) ĠU L 162, 30.4.2004, p. 18.
(8) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
(9) Testi adottati, P7_TA(2014)0205.
(10) Testi adottati, P8_TA(2015)0473.


It-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej
PDF 339kWORD 160k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar it-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej (2015/2227(INI))
P8_TA(2016)0252A8-0163/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005,

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp, li saret min-NU, il-FAO, il-GEF, il-UNDP, il-UNEP, il-UNESCO, il-Bank Dinji u d-WHO,

–  wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) iffirmat fl-14 ta' Lulju 2014,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar id-defiċit ta' proteini fl-UE: x'soluzzjoni hemm għal problema li ilha teżisti?(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2012 dwar "European Innovation Partnership 'Agricultural productivity and sustainability'" (is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni "Produttività u Sostenibilità Agrikola")(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0163/2016),

A.  billi l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (il-FAO) tikkalkula li ż-żieda mistennija fil-popolazzjoni dinjija għal 9,1 biljuni sal-2050 se teħtieġ, fix-xenarju ta' żamma tal-istatus quo, żieda ta' 60 % fil-provvista tal-ikel li għandha tkun sikura u ta' kwalità għolja u żieda ta' 24 % fir-rendiment tal-uċuħ tar-raba' fil-pajjiżi żviluppati sa dik id-data, filwaqt li r-riżorsi jiġu ppreservati għall-ġenerazzjonijiet futuri u jiġu pprevenuti l-ħela u t-telf tal-ikel, li bħalissa jammontaw għal aktar minn terz tal-produzzjoni globali; billi l-FAO tistma wkoll li se jkun hemm biss żieda ta' 4,3 % fir-raba' sal-2050, li se teħtieġ ġestjoni aħjar tar-riżorsi naturali fil-ġlieda kontra d-degradazzjoni tal-ħamrija fost kwistjonijiet oħra;

B.  billi l-art kullimkien qed tiffaċċja tnaqqis fil-produttività u l-fertilità intrinsiċi kkawżat mid-degradazzjoni tal-art, speċjalment l-erożjoni tal-ħamrija, minħabba t-telf tal-funzjonijiet tal-ekosistema bħalma huma l-formazzjoni tal-ħamrija tal-wiċċ, l-umifikazzjoni, id-dakkir, iż-żamma tal-ilma u ċ-ċiklaġġ tan-nutrijenti; billi hemm kunsens wiesa' li biex dan jiġi riżolt u tinżamm u tittejjeb il-produttività, għandna bżonn inżidu b'mod innovattiv it-twettiq ta' tali funzjonijiet tal-ekosistemi bil-għan li tiġi żgurata r-reżiljenza kontra t-tibdil fil-klima;

C.  billi skont in-NU, jekk għandhom jintlaħqu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli (GħŻS), il-produttività agrikola se jkollha tirdoppja sal-2030, filwaqt li, fl-istess ħin, is-settur agroalimentari se jkollu jadatta għat-tibdil fil-klima u għal kundizzjonijiet tat-temp li jinbidlu, kif ukoll itejjeb il-kwalità tal-ekosistemi u tal-ħamrija u jimminimizza t-telf tal-bijodiversità; billi, bil-għan li dan jirnexxi, għandha tingħata prijorità lill-użu ta' preparazzjonijiet mikrobijoloġiċi li jżidu l-ħajja tal-ħamrija; billi erbgħa mit-tmien Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju tan-NU (MDGs) huma marbuta mal-agrikoltura;

D.  billi t-tkabbir tal-popolazzjoni, dħul medju ogħla u l-bidla fl-imġiba tal-konsumaturi se jwasslu għal preferenzi dijetetiċi riveduti, u se jirriżultaw b'mod partikolari f'domanda ogħla għall-ikel ipproċessat u għall-proteini tal-annimali bħalma huma l-laħam u l-prodotti tal-ħalib;

E.  billi l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema agrikoli u tal-komunitajiet rurali għandha tittejjeb;

F.  billi fuq l-isfond tal-ħafna sfidi u l-għadd dejjem jikber ta' regoli li l-bdiewa jridu jħabbtu wiċċhom magħhom, u l-fatt li r-riżorsi ta' teknoloġija agrikola naqsu u r-rata ta' tkabbir ta' żoni ta' art saqwija majnat konsiderevolment, il-konsumaturi tal-UE qatt ma nefqu fuq l-ikel perċentwal daqstant baxx mid-dħul tagħhom, kif qed jagħmlu bħalissa; billi t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku attwali rriżulta f'livelli ogħla ta' faqar, li spiss iġiegħlu lill-konsumaturi tal-UE jirrikorru għall-assistenza mingħand il-banek tal-ikel;

G.  billi l-FAO tinnota fil-pubblikazzjoni prinċipali tagħha "The State of Food and Agriculture" ("L-Istat tal-Ikel u l-Agrikoltura") li n-nisa jagħtu kontributi sinifikanti lill-ekonomija rurali fir-reġjuni kollha u r-rwoli tagħhom ivarjaw minn reġjun għall-ieħor, avolja xorta għad għandhom inqas aċċess mill-irġiel għar-riżorsi u l-opportunitajiet li jeħtieġu biex ikunu aktar produttivi;

H.  billi l-konsumaturi qed jitolbu bi dritt produzzjoni tal-ikel bi standards u valuri ambjentali, nutrittivi u tas-saħħa ogħla u ta' kwalità dejjem aqwa, filwaqt li fl-istess ħin is-settur agrikolu jeħtieġ li jiddiversifika u jkun innovattiv biex jipprovdi ikel ta' kwalità, sikur u bi prezz affordabbli għaċ-ċittadini kollha u jiżgura dħul diċenti u vijabbli għall-produtturi tiegħu;

I.  billi l-produzzjoni tal-azjendi agrikoli jeħtieġ li tiżdied u tittejjeb b'anqas riżorsi minħabba l-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali u l-effetti assoċjati tagħha fuq il-bijodiversità, il-vulnerabilità tal-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-iskarsezza tal-art, flimkien maż-żieda fil-popolazzjoni u t-tibdil fl-imġiba tal-konsumaturi; jinsisti li l-agrikoltura innovattiva għandha tipprovdi impronta ekoloġika iżgħar u tagħmel l-aħjar użu tal-proċessi naturali u tas-servizzi tal-ekosistemi inklużi l-enerġija rinnovabbli u konsum akbar ta' prodotti agroalimentari lokali;

J.  billi, mudell ta' agrikoltura aktar effiċjenti fir-riżorsi li jkun aktar kapaċi jottimizza l-prodotti tagħha huwa essenzjali biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sostenibilità għall-azjendi agrikoli kollha, ikun x'ikun id-daqs tagħhom, u biex dawn jiġu mgħammra aħjar biex jippreservaw ir-riżorsi naturali u l-ambjent;

K.  billi l-iżvilupp ta' mudelli aktar sostenibbli ta' agrikoltura maħsub mhux biss biex jipprovdi l-ikel għan-nies iżda wkoll biex jipproduċi oġġetti u servizzi mhux tal-ikel jirrappreżenta potenzjal sinifikanti għall-ħolqien tal-impjiegi f'kull reġjun, mhux biss fis-settur alimentari (tal-bnedmin u tal-annimali) iżda wkoll fis-settur tal-bijoekonomija, f'dak tal-kimika ekoloġika, f'dak tal-enerġija rinnovabbli u f'dak tat-turiżmu, eċċ.; billi dawn huma wkoll spiss ħafna impjiegi li ma jistgħux jiġu rilokati;

L.  billi l-UE hija l-akbar esportatriċi ta' prodotti agrikoli fid-dinja, li jagħmel lis-settur agroalimentari wieħed mill-pilastri ekonomiċi ewlenin tal-Unjoni li jimpjega 47 miljun ruħ fi 15-il miljun intrapriża "downstream" f'oqsma bħalma huma l-ipproċessar tal-ikel, il-bejgħ bl-imnut u s-servizzi, u li jikkontribwixxi għal bilanċ kummerċjali pożittiv ta' EUR 17 802 miljun li jirrappreżentaw 7.2 % tal-valur totali tal-esportazzjonijiet tal-UE;

M.  billi l-kompetittività u s-sostenibilità tal-PAK kienu prijoritajiet ewlenin tar-riforma tal-PAK tal-2013; billi s-salvagwardja ta' provvisti tal-ikel sikuri permezz ta' żieda fil-produttività tal-agrikoltura sostenibbli u tal-iżgurar ta' prezzijiet raġonevoli u ġusti għall-bdiewa u l-konsumaturi, kif imsemmi fl-Artikolu 39 tat-TFUE, tista' tirnexxi bl-aħjar mod, inter alia, permezz tal-innovazzjoni; itenni li l-agrikoltura sostenibbli u innovattiva, li tipproduċi prodotti ta' kwalità għolja, tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu bosta għanijiet ta' politika orizzontali tat-TFUE relatati mal-ambjent u s-saħħa; billi l-kompetittività fil-ġejjieni tiddependi, fost affarijiet oħra, mill-produttività u l-fertilità intrinsiċi pprovduti minn proċessi u riżorsi naturali;

N.  billi l-memorandum ta' qbil bejn il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), iffirmat fl-14 ta' Lulju 2014, b'mod espliċitu jħeġġeġ aktar investimenti f'agrikoltura innovattiva, filwaqt li jipprovdi l-istrumenti finanzjarji biex jitrawwem it-teħid tal-investimenti fl-agrikoltura u jinkludi proposta mill-Kummissjoni intiża biex tappoġġja u tespandi l-għodod finanzjarji fis-settur tal-biedja bil-għan li jiġu miġġielda l-fluttwazzjonijiet tal-prezzijiet;

O.  billi s-settur agrikolu kien soġġett għal ċikli frekwenti ta' bidla bil-ħsieb li tittejjeb il-produttività; billi dawn iċ-ċikli kkontribwew b'mod sinifikanti għall-iżvilupp ekonomiku tal-agrikoltura sal-livell attwali tiegħu; billi l-inkorporazzjoni tat-teknoloġiji l-aktar riċenti u l-adattament u l-invenzjoni mill-ġdid ta' dawk eżistenti inklużi l-approċċi organiċi u agroekoloġiċi fil-prattiki tal-biedja se jġibu magħhom benefiċċji sinifikanti għal kull daqs ta' azjendi agrikoli; billi l-akkwakultura għandha potenzjal li mhuwiex esplorat biżżejjed għall-introduzzjoni tal-innovazzjoni fil-prattiki agrikoli tradizzjonali permezz tal-isfruttament tar-riżorsi naturali tal-baħar u tal-oċeani b'mod sostenibbli;

P.  billi f'xi Stati Membri, għal diversi raġunijiet strutturali, żoni kbar ta' art agrikola abbandunata jibqgħu jkunu mhux użati;

1.  Jinnota li l-agrikoltura dejjem żviluppat prattiki, tekniki u metodi ta' produzzjoni ġodda li żiedu l-produzzjoni, tejbu l-adattabilità tal-prattiki tal-biedja għal ċirkostanzi ġodda u li jinbidlu u naqqsu l-ispejjeż tal-produzzjoni; jinnota wkoll li l-agrikoltura u l-forestrija huma partijiet essenzjali mid-dinja naturali tagħna li jipprovdu oġġetti u servizzi li jmorru lil hinn mill-produzzjoni tal-ikel u jistgħu jissaħħu permezz tat-trawwim ta' żviluppi ġodda; jinsab konvint li l-innovazzjoni hija prerekwiżit biex jibqa' jsir dan il-progress;

2.  Jinsab konvint bis-saħħa li l-iżvilupp ekonomiku u l-produzzjoni sostenibbli mhumiex reċiprokament esklussivi u jistgħu jintlaħqu prinċipalment permezz tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, mudelli ġodda ta' governanza u negozju u agronomija mtejba; jenfasizza l-ħtieġa li jingħata appoġġ lill-innovazzjoni fit-teknoloġija u l-governanza billi tiġi pprovduta regolamentazzjoni koerenti u ċara b'lok għall-intraprenditorija; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe PAK futura tirrifletti dan u li l-innovazzjoni tiġi espliċitament ikkunsidrata fir-rieżamijiet u r-riformi futuri li jmiss dalwaqt tal-leġiżlazzjoni rilevanti li tagħti aktar rikonoxximent lill-bdiewa ġodda u żgħażagħ b'ideat ġodda u b'mudelli ta' negozju ġodda; jenfasizza l-fatt li l-agrikoltura Ewropea qed tilħaq l-għanijiet tagħha fil-produzzjoni ta' prodotti ta' kwalità għolja u b'valur miżjud għoli, permezz ta' soluzzjonijiet li jġibu profitt u li huma bbażati fuq l-għarfien kif appoġġjat mill-istrateġija Ewropa 2020; jilqa' f'dan ir-rigward il-valutazzjoni li l-Kummissjoni qed tressaq tal-kontribut tal-Istrateġija dwar il-Bijoekonomija tal-2012 għall-ekonomija ċirkolari, peress li l-bidla minn fjuwils fossili għal enerġija rinnovabbli tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-enerġija għall-bdiewa u b'hekk tippermetti aktar investimenti fl-innovazzjoni;

3.  Jenfasizza li l-agrikoltura tista' tkun parti mis-soluzzjoni billi tuża r-riżorsi naturali b'mod prudenti u tiżgura l-bijodiversità, fejn l-istimulazzjoni tal-innovazzjoni hija ċentrali għal dan il-għan; iqis li l-prattiki agrikoli huma dipendenti mir-riżorsi naturali u din l-interazzjoni għandha tiġi ottimizzata u s-sistemi ta' produzzjoni għandhom jiġu mifhuma aħjar biex jittejbu s-sistemi ta' ġestjoni; jitlob li l-produttività, il-fertilità u r-reżiljenza intrinsiċi tal-agroekosistemi tagħna fuq perjodu ta' żmien medju u twil tiġi żgurata u li jsir tnaqqis fl-emissjonijiet; jenfasizza kemm hu importanti li jittejbu s-sistemi tal-produzzjoni permezz ta' uċuħ tar-raba' u sistemi ta' newba adattati aħjar, sistemi ta' ġestjoni mtejba u jinnota l-importanza ta' ħamrija ħajja; jenfasizza l-potenzjal għall-ħolqien ta' impjiegi mhux biss fis-settur tal-produzzjoni tal-ikel iżda wkoll fis-settur tat-turiżmu, dak tal-bijoekonomija u dak tal-kimika ekoloġika;

4.  Iqis il-fatt li s-suq tal-UE għall-ikel u l-agrikoltura huwa wieħed mill-aktar swieq integrati fl-Ewropa u jħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq u timplimenta regolamenti li jiżguraw kundizzjonijiet aktar ekwi u kompetizzjoni ġusta sabiex jitħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku fis-settur agrikolu u tal-ikel fl-Istati Membri kollha;

5.  Jirrimarka li l-azjendi agrikoli tal-familja żgħar u ta' daqs medju jifformaw parti integrali mis-settur agrikolu Ewropew u jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' żoni rurali soċjalment u ekonomikament mimlija ħajja li jikkontribwixxu għaż-żamma tal-wirt kulturali u naturali; jirrimarka, barra minn hekk, li dawn l-azjendi agrikoli kultant jesperjenzaw diffikultajiet biex jisfruttaw il-benefiċċji ta' tekniki u prattiki ta' produzzjoni avvanzati li jistgħu jiżguraw dħul ġust għall-bdiewa u jtejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol tagħhom u l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja; jenfasizza li l-innovazzjoni għandha l-potenzjal li żżid il-produttività u d-dħul tal-ħaddiema u billi tnaqqas l-ispejjeż tal-produzzjoni u tagħmel in-negozju aktar effiċjenti; jenfasizza li s-sjieda tar-raba' u l-aċċess għaliha huma kruċjali għall-bdiewa u għall-azjendi agrikoli tal-familja; huwa favur li l-biedja ssir impjieg aktar mixtieq għall-irġiel u n-nisa żgħażagħ, inter alia, permezz tat-titjib tal-aċċess għall-finanzjament, għat-teknoloġija u għall-programmi ta' appoġġ; jitlob li jiġu żviluppati ideat ta' negozju ġodda u jistieden lill-Kummissjoni tgħarraf lill-bdiewa b'mod aktar effikaċi dwar l-opportunitajiet tagħhom f'dan ir-rigward; jirrikonoxxi r-rwol soċjali tal-agrikoltura, il-kontribut tagħha għall-koeżjoni soċjali u l-effett tagħha fuq il-ġlieda kontra d-depopolazzjoni rurali, is-servizzi innovattivi li hija ġġib lill-komunitajiet lokali u r-rwol li hija taqdi fil-preservazzjoni l-għarfien tradizzjonali; jenfasizza l-importanza tal-aċċess għal servizzi rurali tal-internet ta' broadband veloċi u affidabbli, u ta' kunċetti innovattivi mfassla apposta għar-reġjuni żvantaġġjati kollha, bħalma huma ż-żoni muntanjużi u periferiċi tal-Unjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex dan tagħmlu prijorità;

6.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq soluzzjonijiet biex tiġi stimolata l-adozzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni bbażati fuq l-ICT, monitoraġġ tad-data f'ħin reali, teknoloġija tas-sensuri u l-użu ta' sistemi ta' identifikazzjoni għall-ottimizzazzjoni tas-sistemi ta' produzzjoni jew tal-agrikoltura ta' preċiżjoni, li inter alia jaf ifisser li jkollu jsir adattament għall-kundizzjonijiet dejjem jinbidlu f'dak li jikkonċerna l-produzzjoni u s-suq li jwassal għall-użu aktar effiċjenti u ottimu tar-riżorsi naturali, il-monitoraġġ aħjar ta' għadd ta' stadji tal-produzzjoni, żieda fir-rendiment tal-uċuħ tar-raba', tnaqqis tal-impronta ambjentali, tal-konsum tal-enerġija u tal-gassijiet b'effett ta' serra, fehim aħjar dwar l-imġiba tal-annimali u titjib tas-saħħa u l-benessri tal-annimali; jenfasizza, bl-istess mod, li l-użu aktar estensiv tal-ICT huwa kruċjali biex il-biedja ssir aktar sostenibbli mil-lat ambjentali u s-settur isir aktar kompetittiv; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni ttejjeb l-allinjament tad-diversi politiki kkonċernati sabiex tippromwovi b'mod aktar effettiv is-sistemi tal-ġestjoni tal-ICT;

7.  Ifakkar li s-simplifikazzjoni tal-miżuri u aktar iggwidar dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-PAK ikunu jinkoraġġixxu lill-bdiewa jadottaw prattiki tal-biedja iktar sostenibbli;

8.  Jinsab konvint li l-informazzjoni miġbura mir-robotika, it-teknoloġija tas-sensuri, il-kontroll awtomatiku u innovazzjonijiet teknoloġiċi oħra fil-kuntest tat-teknoloġiji tal-Internet tal-Oġġetti (IoT) u l-Big Data ser tippermetti l-monitoraġġ f'ħin reali, teħid tad-deċiżjonijiet aħjar, u ġestjoni mtejba tal-operazzjonijiet tul il-katina alimentari kollha kemm hi; jilqa' l-ħolqien tal-Alleanza għall-Innovazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti (AIOTI) (il-Grupp ta' Ħidma 06) dwar "il-biedja intelliġenti u s-sikurezza tal-ikel", u f'dan ir-rigward jisħaq fuq l-importanza u r-rilevanza tas-Suq Uniku Diġitali Ewropew għall-agrikoltura f'dawk li huma indirizzar b'mod determinat tal-problemi tal-interoperabilità, standards għal konverġenza aħjar u kwistjonijiet ta' sjieda tad-data personali u mhux personali u l-aċċess u l-użu tagħha;

9.  Jinsab imħasseb dwar il-livell baxx ta' għarfien dwar il-potenzjal tal-Big Data u tal-Internet tal-Oġġetti u l-frammentazzjoni tas-sistemi tat-teknoloġija relatati, li jżidu l-ostakli għall-adozzjoni tagħhom u jnaqqsu r-rata tal-użu tagħhom, u jinsab diżappuntat li l-adozzjoni tat-teknoloġiji tal-GPS miexja bil-mod; jenfasizza l-importanza li dawn it-teknoloġiji jsiru sinifikanti għall-bdiewa; jinnota li fl-UE bħalissa qed jintuża biss 10 % tal-gwida assistita, inqas minn 1 % tal-moviment kinematiku f'ħin reali u inqas minn 1 % tat-tekniki ta' applikazzjoni ta' rata varjabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkwantifika l-benefiċċju ambjentali u tal-produzzjoni u tiżgura trasferimenti tas-sensibilizzazzjoni, tal-għarfien u tat-teknoloġija; jesprimi tħassib li xi Stati Membri qed jirriskjaw li proporzjon tal-ammont tal-pagament dirett fl-2018 minħabba li m'għandhomx reġistru tal-artijiet, u jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli għodod intelliġenti mfassla apposta biex iħaffu l-immappjar tal-artijiet agrikoli;

10.  Iħeġġeġ l-adozzjoni tal-agrikoltura ta' preċiżjoni li tipprovdi approċċi ġodda ta' ġestjoni tal-azjenda agrikola kollha kemm hi, bħalma hu l-makkinarju mmexxi mit-teknoloġiji tal-GPS/GNSS li, użati flimkien ma' Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod (RPAS jew drones (inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord)), jistgħu jaħdmu r-raba' li tinħarat bi preċiżjoni sal-eqreb ċentimentru; jaqbel li dawn it-tekniki jistgħu jnaqqsu b'mod sinifikanti kemm l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti kif ukoll l-użu tal-fertilizzanti u tal-ilma, u jiġġieldu lill-erożjoni tal-ħamrija; jistieden lill-Kummissjoni telimina dawk l-elementi kollha li jxekklu l-adozzjoni tal-biedja ta' preċiżjoni, b'mod partikolari dawk marbuta ma' sistemi tal-ICT kumplessi u frammentati u kwistjonijiet marbuta mal-livelli ta' investiment; jinnota li l-agrikoltura ta' preċiżjoni hija importanti wkoll fit-trobbija tal-annimali bħala mezz ta' sorveljanza tas-saħħa, tan-nutrizzjoni u tar-rendiment tal-annimali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġjaw lil dawn il-prattiki, b'mod partikolari billi jagħmlu użu mill-opportunitajiet ipprovduti mir-regoli l-ġodda dwar l-iżvilupp rurali fir-Regolament (UE) Nru 1305/2013; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra, f'reviżjonijiet futuri tal-PAK, l-użu li jsir mill-biedja ta' preċiżjoni min-naħa tal-bdiewa fil-kuntest tal-ekoloġizzazzjoni; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-azjendi agrikoli kollha, inklużi dawk f'reġjuni remoti u ultraperiferiċi u l-azjendi agrikoli ż-żgħar, u l-oħrajn kollha involuti fl-agrikoltura rurali jkollhom aċċess għal teknoloġiji bi skop multiplu, minħabba l-ħtieġa li jinżammu u jiżdiedu l-livelli tal-okkupazzjoni f'dawk iż-żoni l-iktar vulnerabbli;

11.  Jilqa' ż-żieda fl-użu tas-Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod għal skopijiet ta' biedja, peress li dan jista' jwassal għall-iffrankar fl-użu tal-materjali għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba' u fl-użu tal-ilma; jinnota li proposta għal leġiżlazzjoni dalwaqt titressaq fir-reviżjoni tar-regolament bażiku tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA), b'tali mod li l-inġenji tal-ajru kollha mingħajr bdot abbord ikunu jaqgħu taħt il-kompetenza tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li fl-UE kollha jkun hemm standards u regoli ċari u mhux ambigwi għall-użu ċivili tas-Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod u li l-leġiżlazzjoni li se titressaq dalwaqt tqis il-kundizzjonijiet speċifiċi li taħthom joperaw l-inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord fl-agrikoltura;

12.  Jenfasizza l-importanza ta' soluzzjonijiet innovattivi u affordabbli ġodda għas-settur agrikolu bil-għan li jiżdied l-użu ta' metodi, oġġetti u riżorsi aktar ekoloġiċi, li jistgħu jinkludu mhux biss metodi ġodda ta' tkabbir u ġestjoni tar-raba' iżda wkoll modi kif jiżdied l-użu tal-enerġija rinnovabbli u modi kif tiġi eliminata gradwalment il-ħtieġa ta' fjuwils ibbażati fuq il-fossili;

13.  Jinkoraġġixxi li fit-trobbija tal-annimali jintużaw soluzzjonijiet innovattivi li jikkontribwixxu għal livell ogħla ta' saħħa u benesseri tal-annimali, li jnaqqsu l-ħtieġa ta' prodotti mediċinali veterinarji, fosthom l-antimikrobiċi; jenfasizza l-possibilitajiet għall-ottimizzazzjoni tal-użu tal-ħmieġ tal-annimali fil-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli u fertilizzanti mtejba; jirrikonoxxi li fil-limiti ta' proċessi naturali, jistgħu jinstabu soluzzjonijiet innovattivi għall-qbid tal-emissjonijiet, id-diffużjoni tat-tniġġis u ż-żieda tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tas-sistemi ta' akkomodazzjoni tal-annimali filwaqt li jiġi indirizzat l-impatt fuq il-prezz tal-kost; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-metan jista' jinqabad għall-produzzjoni tal-enerġija, ħaġa li tista' tgħin biex jiġi mitigat it-tibdil fil-klima; itenni li l-antimikrobiċi għandhom jiġu applikati b'mod prudenti u responsabbli u li l-katina tal-produzzjoni tista' tittejjeb kollha kemm hi b'għodda dijanjostika iktar effiċjenti u iktar rapida, monitoraġġ f'ħin reali aħjar, miżuri ta' prekawzjoni immirati u modi ġodda ta' ddispensar biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi, filwaqt li jitħalla spazju biżżejjed għal dawk l-Istati Membri li diġà jagħmlu biċċa xogħol aħjar f'dan ir-rigward u jindika l-ħtieġa ta' riċerka dwar mediċini biex dak li jkun ilaħħaq mal-mard li jitfaċċa;

14.  Jappoġġja l-metodi estensivi tat-trobbija tal-annimali u jitlob li jiġu żviluppati teknoloġiji innovattivi għall-valutazzjoni preċiża tal-benefiċċji ambjentali tal-bwar u l-mergħat miżmuma minn dan it-tip ta' biedja u jirrikonoxxi l-benefiċċji tiegħu bħala komplement għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-raba';

15.  Jiġbed l-attenzjoni lejn kemm hu importanti li jiġu rkuprati l-proteini tal-annimali fi ħdan iċ-ċiklu tal-produzzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tfassal miżuri biex jippromwovu r-riċiklaġġ tal-iskart agrikolu billi jiġi inkoraġġit l-irkupru tal-proteini għall-għalf;

16.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi politiki ta' aċċess għall-art għall-azjendi tal-biedja żgħar u medji u tinkoraġġixxi l-produzzjoni tal-annimali bbażata fil-bwar, l-għalf u l-produzzjoni ta' proteini tal-pjanti, u tippromwovi r-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward tal-produzzjoni sostenibbli tal-proteini tal-pjanti;

17.  Jenfasizza l-potenzjal mhux sfruttat tat-teknoloġija u l-innovazzjoni għall-iżvilupp ta' oġġetti u prodotti ġodda (relatati mal-ikel u l-għalf, il-makkinarju, il-bijokimika, il-bijokontroll, eċċ.) li jista' jkollhom il-potenzjal li joħolqu impjiegi tul il-katina tal-valur agroalimentari kollha kemm hi; jiġbed l-attenzjoni, madankollu, għall-fatt li l-innovazzjoni u t-teknoloġizzazzjoni jwasslu għat-telf tal-impjiegi fl-okkupazzjonijiet agrikoli tradizzjonali u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu korsijiet ta' taħriġ u ta' taħriġ mill-ġdid għall-ħaddiema fis-setturi agrikoli affettwati; jenfasizza l-ħolqien ta' impjiegi ġodda fis-settur agrikolu, li huwa ta' importanza kruċjali għall-iżvilupp rurali, għar-ripopolament rurali u t-tkabbir ekonomiku rurali, u jqis li bis-saħħa tal-iżvilupp ta' prattiki agrikoli moderni l-agrikoltura ssir aktar attraenti kemm għall-bdiewa żgħażagħ kif ukoll għall-imprendituri żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-possibilitajiet li tinċentiva lill-bdiewa biex jissensibilizzaw lill-pubbliku dwar kif taħdem il-katina agroalimentari u l-metodi ġodda ta' produzzjoni;

18.  Huwa tal-fehma li t-teknoloġiji tal-informatika l-ġodda jipprovdu ħafna opportunitajiet biex jiġu stabbiliti ktajjen ta' valur ġodda, li jistgħu jinkludu kuntatt aktar dirett bejn il-produtturi u l-konsumaturi, b'attenzjoni akbar fuq prodotti innovattivi, servizzi ġodda u aktar divrenzjar tal-produzzjoni, bil-potenzjal li jipprovdu flussi ta' dħul ġodda għall-bdiewa kif ukoll jistabbilixxu suq aktar trasparenti li jkun ta' benefiċċju għall-bdiewa u jwessa' l-potenzjal tagħhom; jirrimarka li l-innovazzjonijiet fil-katina tal-provvista alimentari tista' tgħin sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni tar-riskji aktar bilanċjata;

19.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi indirizzata b'mod determinat il-ħela tal-ikel, b'mod partikolari l-ħela tal-ikel sistemika, peress li kull sena 100 miljun tunnellata ta' ikel fl-Ewropa qed tiġi moħlija jew mormija, li tammonta għal madwar 30 % sa 50 % tal-ikel prodott fl-UE; iqis li tinħtieġ ukoll kooperazzjoni akbar fil-katina tal-ikel biex jitnaqqsu l-livelli attwali tal-iskart; jinnota li l-oqfsa regolatorji li żmienhom għadda m'għandhomx jiffurmaw ostakli għall-modi innovattivi tal-ipproċessar tal-iskart tal-ikel u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u l-prijoritizzazzjoni ta' proġetti innovattivi għandhom jiġu mħeġġa biex jiġu miġġielda l-ħela u t-telfiet tal-ikel inklużi taħt Orizzont 2020;

20.  Jenfasizza li għal kull tunnellata ta' skart tal-ikel li tiġi ffrankata, jistgħu jiġu ffrankati madwar 4,2 tunnellati ta' CO2, u dan ikun iħalli impatt sinfikanti fuq l-ambjent; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza ta' qafas ġuridiku konsistenti mal-prinċipju ta' ekonomija ċirkolari, fejn jiġu stabbiliti regoli ċari dwar il-prodotti sekondarji, l-użu tal-materja prima jiġi ottimizzat, u l-iskart residwu jitnaqqas kemm jista' jkun;

21.  Jenfasizza li proporzjon konsiderevoli ta' flussi ta' skart bijotiku diġà jintużaw, pereżempju, bħala għalf għall-annimali jew materjal ta' bażi għall-bijokarburanti; iqis, madankollu, li dawn il-materjali għandhom jiġġeneraw rendimenti jerġa' ogħla billi dak li jkun jimmira għall-aktar valur miżjud u permezz tal-użu ta' teknoloġiji ġodda bħalma huma l-bijoraffinar, it-trobbija tal-insetti, l-użu mill-ġdid tal-lipidi, l-enżimi u l-proteini tal-annimali mir-residwi fl-industrija tal-ikel, il-fermentazzjoni fl-istat solidu, l-estrazzjoni tal-bijogass u l-estrazzjoni tal-minerali mid-demel, u l-użu tad-demel żejjed bħala għajn ta' enerġija rinnovabbli; jinnota n-nuqqas ta' regoli ċari u s-sottoutilizzazzjoni ta' riżorsi oħra derivati mill-bijomassa bħalma huma l-prodotti sekondarji agrikoli u l-flussi tal-iskart agrikolu, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja l-użu mill-ġdid tagħhom fis-settur tal-enerġija u f'postijiet oħra billi jiġu ffaċilitati sistemi ta' rikonoxximent fl-UE kollha u miżuri speċjali taħt il-programm għall-iżvilupp rurali li jistgħu jinvolvu lill-bdiewa u lil partijiet ikkonċernati oħra bħalma huma l-awtoritajiet lokali fi proġetti fuq skala żgħira; jinnota li dawn is-sistemi ta' rikonoxximent u programmi speċjali ta' żvilupp rurali jistgħu wkoll jiffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni transfruntiera u jtejbu s-sinerġija u l-koerenza ma' politiki oħra tal-UE;

22.  Iqis li l-kwalità mnaqqsa tal-ħamrija qed tikkomprometti l-produzzjoni futura, sitwazzjoni li toħloq il-ħtieġa ta' bidla fil-metodi u s-sistemi tal-biedja, peress li t-tneħħija gradwali tat-trobbija tal-annimali kkontribwixxiet għal tnaqqis fil-fertilità tal-ħamrija f'ħafna azjendi tal-biedja minħabba kontenut organiku inadegwat u użu insuffiċjenti ta' fertilizzanti organiċi; jinsab imħasseb li l-UE tiddipendi ħafna mill-importazzjoni tal-minerali għall-produzzjoni tal-fertilizzanti minerali bħalma hu l-fosfat u li l-produzzjoni tal-fertilizzanti minerali għandha impronta tal-karbonju u ekoloġika għolja; jenfasizza l-possibilità li d-demel tal-annimali jiġi pproċessat f'konċentrat ta' minerali li jkun jista' jintuża għall-manifattura ta' "fertilizzanti ekoloġiċi" li jistgħu jnaqqsu u eventwalment jissostitwixxu l-ħtieġa ta' fertilizzanti minerali, peress li l-livell ta' effiċjenza tiegħu huwa komparabbli mal-livell ta' effiċjenza ta' dawn tal-aħħar; jilqa' l-fatt li l-produzzjoni u l-użu ta' konċentrati tal-minerali jagħtu kontribut sinifikanti għall-ekonomija ċirkolari billi jagħlqu ċ-ċirkwit minerali u ser inaqqsu b'mod konsiderevoli l-ispejjeż tal-fertilizzanti tal-azjendi tal-biedja; jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi r-regolament tal-UE dwar il-fertilizzanti u tneħħi l-ostakli leġiżlattivi fid-direttiva dwar in-nitrati sabiex tippermetti u tistimola l-iżvilupp tal-konċentrat tal-minerali mid-demel tal-annimali;

23.  Jinsab imħasseb ukoll dwar id-dipendenza kontinwata tal-UE mill-għalf tal-proteini importat bħalma hu s-soja u jappella għal politika ambizzjuża tal-iżvilupp ta' uċuħ tar-raba' tal-proteini fl-UE;

24.  Jirrakkomanda l-użu ta' sistemi ta' ġestjoni, li jkunu speċifiċi għall-azjendi agrikoli individwali, li jkejlu u jivvalutaw il-bilanċ tan-nutrijenti fil-livell tal-azjendi agrikoli marbuta mal-ktajjen differenti fiċ-ċiklu tal-produzzjoni sabiex ikun jista' jitkejjel l-impatt ambjentali tal-azjendi agrikoli individwali u jiġu kkalkolati l-bilanċi nutrittivi speċifiċi għall-azjendi agrikoli; jinnota li l-użu effiċjenti tal-minerali jwassal għal rendimenti ogħla tal-uċuħ tar-raba' u anqas ħtieġa ta' fertilizzanti, u jikkontribwixxi għal prattiki effiċjenti ta' tmigħ, filwaqt li jippermetti lill-bdiewa jtejbu l-operazzjonijiet tagħhom filwaqt li jnaqqsu l-ispejjeż u jitbiegħdu mill-miżuri ġeneriċi; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja, permezz ta' kofinanzjament minn diversi fondi Ewropej, inkluż Orizzont 2020 u l-FEIS, il-proġetti pilota f'dan il-qasam li huma diġà ppjanati, u tippreżenta studju dwar din il-materja;

25.  Jinkoraġġixxi l-implimentazzjoni ta' tekniki b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' preċiżjoni għolja għall-ħżin, it-trasport u t-tifrix fir-raba' tad-demel li se twassal għal titjib sinifikanti fl-assorbiment mill-pjanti tan-nutrijenti mid-demel, u b'hekk titnaqqas il-ħtieġa tal-fertilizzanti minerali u jitnaqqas ir-riskju ta' kontaminazzjoni tal-ilma;

26.  Jirrimarka li t-tekniki ta' applikazzjoni aħjar fuq l-art huma wieħed mill-fatturi ewlenin biex titnaqqas l-emissjoni totali tal-ammonijaka u, konsegwentement, kull pajjiż għandu jiżgura li jintużaw tekniki b'emissjonijiet baxxi għall-applikazzjoni tad-demel likwidu b'tixrid f'meded (bl-użu ta' sistema ta' għodda li tinġibed għat-tifrix tad-demel li tmiss biss kemm kemm l-uċuħ tar-raba' jew sistema ta' manka li tinġibed għat-tifrix tad-demel), b'injezzjoni jew b'aċidifikazzjoni;

27.  Jinnota li l-prattiki tal-biedja li huma intelliġenti fil-livell klimatiku jista' jkollhom effett ta' suċċess triplu billi jżidu l-produzzjoni sostenibbli, filwaqt li jiżguraw biedja reżiljenti għat-tibdil fil-klima li tlaħħaq aħjar ma' xejriet tat-temp dejjem jinbidlu u avversi, u jnaqqsu l-emissjonijiet mis-settur agrikolu billi jħeġġu sistemi produttivi, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u ċirkolari; jenfasizza li s-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija huma uniċi f'li attivament jaqbdu s-CO2 permezz tal-pjanti u tal-forestazzjoni, l-użu tal-kopertura u tal-uċuħ tar-raba' leguminużi, li jillimitaw il-ħdim tal-art u l-kopertura permanenti tal-ħamrija, meded ta' lqugħ ta' kenn tal-foresti li huma ta' benefiċċju wkoll għall-protezzjoni tal-uċuħ tar-raba' u għall-kapaċità taż-żamma tal-ilma, u f'li jassorbu l-gassijiet b'effett ta' serra fil-ħamrija (l-assorbiment tal-karbonju f'"bir"); jinnota f'dan ir-rigward il-programm 4/1000 ippreżentat matul il-COP21 u l-possibilità ta' inċentivi finanzjarji; jinkoraġġixxi lill-bdiewa jkomplu u biex jadottaw iżjed minn dawn il-prattiki ġodda u innovattivi;

28.  Jenfasizza r-rwol importanti tal-agroforestrija fis-sistemi agrikoli, speċjalment fit-tnaqqis tal-għargħar u tal-erożjoni tal-ħamrija u fit-titjib tas-saħħa tal-ħamrija; jitlob li ssir aktar integrazzjoni tal-approċċi innovattivi ibbażati fuq is-siġar fl-attivitajiet agrikoli u li jitneħħew il-piżijiet amministrattivi ħalli jiġu ottimizzati l-ippjanar fil-livell tal-baċiri tal-iskular, il-ġestjoni tal-baċiri tax-xmajjar u l-ġestjoni tal-ilma; jenfasizza l-benefiċċji assoċjati mas-siġar għal sostenibilità akbar u għal produttività akbar tal-biedja, għall-preservazzjoni tal-bijodiversità u għall-iżvilupp ekonomiku lokali u reġjunali; jirrikonoxxi li s-sistemi silvopastorali tradizzjonali huma multifunzjonali u l-użu sostenibbli tal-art għandu jkun protett u kkumpensat, filwaqt li l-metodi aktar ġodda tal-inkorporazzjoni tas-siġar fis-sistemi tal-biedja tal-artijiet b'altitudni baxxa bħalma huma t-tkabbir tal-uċuħ bejn ringieli ta' siġar għandhom jiġu kkunsidrati;

29.  Iqis li l-kwalità tal-ħamrija hija ta' importanza ekonomika u ekoloġika peress li t-tnaqqis tal-istat ekoloġiku jkun jirriżulta f'ħamrija anqas produttiva, b'disponibilità ta' nutrijenti aktar baxxa, żidiet fis-suxxettibilità tal-pjanti għall-organiżmi ta' ħsara u għall-mard, tnaqqis fil-kapaċità taż-żamma tal-ilma, u tnaqqis fil-bijodiversità; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-prattiki innovattivi u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bħalma huma s-sistemi tan-newba tal-uċuħ tar-raba', il-kopertura permanenti tal-ħamrija, il-ħdim limitat tal-art u l-iffertilizzar bil-legumi ħodor u l-batterji li jżommu n-nitroġenu sabiex tiġi evitata aktar degradazzjoni tal-ħamrija; jirrimarka li, bil-għan li jiġu miġġielda d-deżertifikazzjoni u l-ewtrofikazzjoni, il-bdiewa jiġu mħeġġa jiżviluppaw sistemi ta' irrigazzjoni, inkluż it-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-ilma u l-applikazzjoni ta' tekniki ta' irrigazzjoni ekonomika; jemmen li l-interazzjoni ta' bejn il-mobilizzazzjoni tal-materja organika u l-ħtiġijiet tal-produzzjoni għandha tkun mifhuma aħjar; jilqa' r-riċerka dwar prattiki innovattivi bħalma hu l-użu ta' interventi mikrobiċi (fertillizzanti batteriċi) u l-istudji tal-interazzjonijiet bejn il-pjanti u l-ħamrija bil-mycorrhiza, bil-batterji tal-PGPR u bil-batterji tal-PGR li jistgħu jnaqqsu l-impatt ambjentali u jnaqqsu l-użu tal-fertilizzanti kimiċi u l-pestiċidi li huma ta' ħsara għas-saħħa tal-bnedmin u tal-annimali u għall-ambjent; jirrikonoxxi l-importanza ta' użu sostenibbli tal-ħamrija li jqis il-bżonnijiet speċifiċi għas-sit;

30.  Jirrikonoxxi li s-sistemi tal-biedja ma jkunux produttivi jekk ikunu mgħargħra bl-ilma jew milquta min-nixfa għall-biċċa l-kbira tas-sena; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-innovazzjoni fil-ġestjoni u l-konservazzjoni tal-ilma, integrata ma' servizzi ta' konsulenza għall-azjendi tal-biedja u servizzi ta' estensjoni, permezz ta' tekniki u teknoloġija innovattivi biex jitnaqqsu l-prattiki ta' irrigazzjoni ħalja u biex jittaffa l-għargħar; jitlob li ssir l-applikazzjoni ta' dawn it-tekniki ġodda mal-karatteristiċi eżistenti u ġodda tal-pajsaġġi bħalma huma l-għadajjar, u ma' skemi mmirati biex tiżdied iż-żamma tal-ilma fil-ħamrija u fil-ħabitats assoċjati mal-agrikoltura bħalma huma l-mergħat imxarrba, jiġu protetti ż-żoni tal-infiltrazzjoni mill-ilma ta' taħt l-art, jiżdiedu l-kapaċitajiet tal-infiltrazzjoni tal-ilma għal ġol-ħamrija u ż-żamma tal-ilma; jilqa' s-sinerġiji fil-livell tal-pajsaġġ mal-ippjanar tal-ġestjoni tal-baċiri tax-xmajjar; jitlob li jkun hemm adozzjoni inkoraġġanti tat-tekniki tal-"agrikoltura ta' riġenerazzjoni" biex jiżdied il-fond tas-saff tal-ħamrija tal-wiċċ, jiġi inkoraġġit il-ħolqien tal-ħumus, il-ħamriji li jkunu qed imutu jew li ma jkunux b'saħħithom jiġu mlaqqma bil-kompost bil-għan li jinġiebu lura għall-aħjar funzjonalità, eċċ.;

31.  Jitlob li jsiru aktar sforzi biex jiġu żviluppati u implimentati bis-sħiħ sistemi ta' ġestjoni integrata tal-protezzjoni tal-pjanti permezz tal-appoġġ għar-riċerka xjentifika dwar alternattivi mhux kimiċi u miżuri ta' riskju baxx, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni rilevanti, u pestiċidi li huma aktar ekoloġiċi; iwissi kontra l-użu profilattiku ta' materjal għall-protezzjoni tal-pjanti u jenfasizza f'dan ir-rigward li l-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara għandha tagħmel użu iktar intelliġenti tal-interazzjoni ta' bejn miżuri bijoloġiċi u miżuri kimiċi; jenfasizza li l-innovazzjonijiet fis-sustanzi ta' riskju baxx alternattivi, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni rilevanti, u l-interventi fiżiċi jistgħu jkomplu jiġu inkoraġġuti aktar flimkien mal-bijostimulazzjoni u l-bijokontroll fil-livell Ewropew; jinsab imħasseb li l-approċċ attwali għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mhuwiex tajjeb kemm għandu jkun u li l-leġiżlazzjoni biex jiġi inċentivat l-iżvilupp tal-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara għadha lura; jistieden lill-Kummissjoni tressaq pjan direzzjonali immirat lejn sistema aktar sostenibbli ta' ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara li tinkludi servizzi ta' konsulenza; jinnota li l-mekkaniżmi ta' kontroll bijoloġiċi relatati mal-organiżmi ta' ħsara u l-mard jistgħu jnaqqsu l-użu tal-pestiċidi u jistgħu jikkontribwixxu għar-reżiljenza mtejba tal-pjanti;

32.  Jitlob għall-iżvilupp kontinwu ta' tekniki innovattivi tat-tnissil, filwaqt li xorta waħda madankollu jibqgħu jinżammu l-banek taż-żrieragħ, li hija ħaġa vitali għall-varjetajiet ġodda u diversi li għandhom rendimenti ogħla, valur nutrittiv akbar, reżistenza aħjar għall-mard mill-organiżmi ta' ħsara u għall-kundizzjonijiet tat-temp avversi, u biex tiġi ffaċilitata bijodiversità akbar; jirrimarka li t-tekniki tat-tnissil jistgħu jipprovdu opportunitajiet biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-agrikoltura konvenzjonali; iwissi kontra kull dipendenza minn kimika intrappolata (lock-in) fuq il-varjetajiet aktar ġodda; ma japprovax mill-piżijiet amministrattivi u regolatorji attwali għan-negozji u jħeġġeġ il-programmi tat-tnissil tal-biedja bbażata fil-komunità; jenfasizza li hija meħtieġa l-attenzjoni dovuta fl-approvazzjoni ta' varjetajiet ġodda; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' tekniki ġodda li jkunu għaddew minn valutazzjoni tar-riskju xierqa fejn tkun meħtieġa u li jkunu konformi bis-sħiħ mal-prinċipju ta' prekawzjoni, u tiżgura l-aċċess għal materjali bijoloġiċi għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fis-settur tat-tnissil, u jistennieha tappoġġja bil-qawwa l-innovazzjoni f'dan ir-rigward; ma japprovax id-deċiżjoni attwali tal-Bord Estiż tal-Appell tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (UEP) tal-25 ta' Marzu 2015 fil-Kawżi G2/12 u G2/13;

33.  Jenfasizza, b'rabta mal-metodi ta' tnissil innovattivi għall-varjetajiet tal-pjanti u tal-annimali, l-arranġamenti għall-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoloġiċi(4), taħt liema arranġamenti l-varjetajiet ġenerali tal-pjanti u tal-annimali u l-proċessi bijoloġiċi essenzjali għall-produzzjoni tal-pjanti u tal-annimali ma jistgħux jingħataw privattiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivverifika l-interpretazzjoni u l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-deroga, peress li fl-interessi tas-sigurtà tal-ikel, l-aċċess liberu għall-materjal tat-tnissil u l-użu tiegħu għandhom ikomplu jiġu ggarantiti;

34.  Jenfasizza l-possibilità li jintużaw strumenti finanzjarji biex ikun jista' jittejjeb id-dħul tal-biedja fl-Ewropa; jinnota li ħames Stati Membri biss sfruttaw il-possibilitajiet addizzjonali taħt il-Programm għall-Iżvilupp Rurali l-ġdid biex jagħmlu użu mill-istrumenti finanzjarji kompatibbli mas-suq bil-għan li jindirizzaw il-lakuni fis-suq; jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-aċċess għall-kreditu, peress li n-nuqqas ta' tali aċċess spiss jikkostitwixxi ostaklu għall-innovazzjoni;

35.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-memorandum ta' qbil bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u r-rieda tiegħu li jappoġġja l-proġetti agrikoli u l-bdiewa żgħażagħ billi jipprovdi opportunitajiet ġodda ta' finanzjament għall-Istati Membri li jistabbilixxu forom ta' appoġġ finanzjarju bħalma huma l-fondi ta' garanzija, fondi li jistgħu jerġgħu jintużaw jew investiment kapitali biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-kreditu għall-bdiewa u għar-raggruppamenti ta' bdiewa bħalma huma l-kooperattivi, l-organizzazzjonijiet u l-gruppi tal-produtturi u s-sħab tagħhom, bil-ħsieb li tingħata għajnuna lill-investiment fil-modernizzazzjoni fl-azjendi tal-biedja filwaqt li jiġu offruti wkoll opportunitajiet ta' finanzjament biex jingħelbu l-ostakli għall-kreditu, li jaffettwaw lin-nisa b'mod sproporzjonat, u opportunitajiet ta' finanzjament għall-bdiewa żgħażagħ biex jespandu n-negozju tagħhom, kif ukoll biex jiġi żgurat l-investiment fir-riċerka tas-settur pubbliku ikkombinat ma' sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat sabiex jiġu ttestjati u varati prodotti innovattivi; itenni li l-Parlament jixtieq jara dan l-appoġġ finanzjarju għaddej u li jitneħħa kull ostaklu fl-aċċess għal dan il-finanzjament;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta fid-dettall liema ħiliet ġodda se jkunu meħtieġa fil-ġestjoni futura tal-azjendi agrikoli Ewropej, u tippromwovi t-tixrid tagħhom b'kull mezz disponibbli;

37.  Jagħraf li jeżisti potenzjal kbir għal ġestjoni aħjar tar-riskji u jidhirlu li l-għodod attwali għall-ġestjoni tar-riskji u għall-ġestjoni tas-suq huma sottożviluppati, sitwazzjoni li taf tirriżulta fit-telf tal-produttività fil-futur qrib u fit-telf tal-innovazzjoni fil-futur imbiegħed; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga u tirrapporta dwar il-possibilità li tistimola skemi ta' assigurazzjoni privati li jkopru ġrajjiet klimatiċi avversi, mard tal-annimali jew tal-pjanti, infestazzjonijiet minn organiżmi ta' ħsara jew inċidenti ambjentali, kif imsemmi fl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

38.  Jilqa' l-opportunitajiet tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni AGRI (EIP-AGRI) għar-riċerka applikata fi ħdan is-settur agrikolu u għall-innovazzjoni parteċipattiva li tinvolvi l-komunitajiet tal-prattikanti rurali; jinsab imħasseb dwar il-mod frammentat li bih qed tiġi implimentata l-EIP-AGRI f'livell nazzjonali u, f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-proċeduri l-aktar sempliċi possibbli għall-parteċipazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-mekkaniżmi tal-kofinanzjament tal-EIP-AGRI u politiki pubbliċi Ewropej oħra biex tinċentiva aktar riċerka effettiva li tħares aktar lejn il-ħtiġijiet tas-suq u l-ħtieġa li jiġu żviluppati prattiki agronomiċi agroekoloġiċi sostenibbli u li tkun iggwidata mill-ħtiġijiet intraprenditorjali u soċjoekonomiċi, li toħloq gruppi ta' fokus tar-riċerka transfruntiera u possibilitajiet għal parteċipazzjoni akbar tan-negozji; jistieden lill-Kummissjoni tkun involuta b'mod iktar attiv mil-lat li tipprovdi aġenda espliċita tal-innovazzjoni u r-riċerka marbuta mal-programmi ta' Orizzont 2020;

39.  Jenfasizza l-importanza li l-konsumaturi jiġu sensibilizzati u informati; jenfasizza li trasparenza ikbar fil-ktajjen tal-provvista u fil-produzzjoni tista' tgħin lill-konsumaturi jagħmlu għażliet infurmati aktar dwar il-prodotti li qed jixtru; iqis li dan, imbagħad, jista' jgħin lill-bdiewa jaqilgħu introjti ogħla mill-produzzjoni tagħhom;

40.  Iqis li l-iżvilupp ekonomiku u s-sostenibilità ekoloġika jikkomplementaw lil xulxin, dment li jkun għad fadal biżżejjed lok għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija u dment li tittieħed azzjoni biex jiġi pprevenut li jitfaċċaw xi differenzi mhux ġustifikati fl-implimentazzjoni nazzjonali u biex b'mod retrospettiv tali differenzi jitneħħew, bil-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi ġenwini fl-Unjoni, inter alia, billi jiġu esplorati tekniki ġodda u rilevanti bħalma hu l-ksib ta' immaġnijiet bis-satellita; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura kundizzjonijiet ġenwinament ekwi għas-settur agrikolu filwaqt li fl-istess ħin tiżgura li l-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti, bħal ma huma d-Direttiva dwar l-Għasafar u d-Direttiva dwar il-Ħabitats, tiġi rispettata bis-sħiħ fid-diversi Stati Membri u l-implimentazzjoni b'disparità, kontradittorja u subottimali tagħha titwaqqaf milli tkompli;

41.  Jinsab imħasseb li, skont ir-rieżami ta' nofs it-term tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020, ma sar l-ebda progress ġenerali sinifikanti fil-kontribuzzjoni tal-agrikoltura għaż-żamma u t-titjib tal-bijodiversità;

42.  Jisħaq li l-PAK għandha tkun iffokata aktar fuq il-ħtiġijiet tal-bdiewa u l-kundizzjonijiet lokali filwaqt li ma tikkompromettix l-għanijiet tal-politiki; jenfasizza l-ħtieġa ta' qafas leġiżlattiv aktar sempliċi u aktar flessibbli li jkun aktar orjentat lejn il-kundizzjonijiet nazzjonali u lokali u adattat aħjar biex iwettaq sinerġiji ma' setturi oħra billi jtejjeb u jippromwovi l-konverġenza tal-għarfien, l-integrazzjoni tal-użu tar-riżorsi u li jkun allinjat aħjar mal-ekonomija ċirkolari bil-għan li tittejjeb il-viżibilità tas-sistemi eżistenti għal tikkettar promozzjonali speċifiku u jiġu mħeġġa innovazzjonijiet ġodda fil-promozzjoni tad-diversità tal-prodotti agrikoli Ewropej; jenfasizza, barra minn hekk, li PAK kompetittiva u sostenibbli tiżgura li tiżdied l-adozzjoni ta' prattiki innovattivi u tiżgura wkoll il-vijabilità fit-tul tas-settur agrikolu Ewropew permezz tas-simplifikar tal-intervent tal-gvern u l-istimular tal-innovazzjonijiet tas-settur pubbliku u dak privat li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku tal-Ewropa, b'mod partikolari fiż-żoni rurali;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni biex kull sentejn tirrapporta dwar l-impatt tal-finanzjament tal-Unjoni u miżuri oħra tal-Unjoni fil-qasam tal-innovazzjoni agrikola fuq l-iżvilupp tal-prezzijiet tal-ispejjeż u l-prezzijiet tal-bejgħ tal-prodotti agrikoli u dwar il-prospettivi finanzjarji u ekonomiċi assoċjati tal-azjendi agrikoli tal-familja fl-Unjoni;

44.  Iqis li l-innovazzjoni hija għodda essenzjali u prijorità politika orizzontali ewlenija għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni u l-ilħuq tal-objettivi tar-riforma tal-PAK 2014-2020; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tipprovdi strateġija globali aktar ambizzjuża b'riżultati li jistgħu jitkejlu sabiex ir-riċerka u l-innovazzjoni jiġu allinjati u ċċentrati skont il-prijoritajiet politiċi; jisħaq li l-PAK għandha tipprovdi aktar flessibilità għall-użu ta' tekniki u prattiki li għadhom kemm ġew żviluppati mingħajr ma sseħħ żieda fil-piż amministrattiv; jemmen li prijorità orizzontali għall-qafas leġiżlattiv Ewropew għandha tkun li tiġi żgurata biżżejjed libertà għall-programmi pilota u għall-ittestjar għat-tekniki innovattivi, filwaqt li jiġi osservat il-prinċipju ta' prekawzjoni;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura wkoll li f'oqsma oħra ta' regolament immirati lejn il-ħolqien ta' suq intern integrat u li jiffunzjona aħjar, ir-regolamenti u l-politiki jirsistu biex itejbu l-kompetizzjoni ġusta;

46.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 58.
(2) ĠU C 193, 30.6.2012, p. 1.
(3) Testi adottati, P8_TA(2015)0473.
(4) Id-Direttiva 98/44/KE dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi.

Avviż legali - Politika tal-privatezza