Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург
 Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами, нейните правомощия, числен състав и мандат
 Споразумение между ЕС и Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване ***
 Разширяване на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) ***
 Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP *
 Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
 Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
 Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) ***
 Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) ***
 Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (резолюция)
 Макрофинансова помощ за Тунис ***I
 Правила срещу определени практики за избягване на данъци *
 Последващи действия след резолюцията на Европейския парламент относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ
 Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана
 Навлизане на пазара на космически технологии
 Положението във Венецуела
 Нарушители на функциите на ендокринната система: актуално състояние след решението на Съда от 16 декември 2015 г.
 Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица
 Генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4)
Текстове (605 kb)
Правна информация - Политика за поверителност