Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg
 Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle volitused, liikmete arv ja ametiaeg
 ELi ja Belau vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping ***
 ELi ja Tonga vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping ***
 ELi ja Colombia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping ***
 Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine ***
 Kontrollimeetmete kehtestamine α-PVP suhtes *
 Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid
 Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega
 Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) ***
 Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) ***
 Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon)
 Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I
 Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks *
 Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta
 Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses
 Kosmoseturu edu
 Olukord Venezuelas
 Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust
 Geneetiliselt muundatud maisi sisaldavad, sellest koosnevad või sellest valmistatud tooted
 Geneetiliselt muundatud nelk (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4)
Tekstid (346 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika