Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg
 Instelling, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat van een enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de EU-wetgeving met betrekking tot witwaspraktijken en belastingvermijding en -ontduiking
 Overeenkomst tussen de EU en Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst tussen de EU en Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst tussen de EU en Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA) ***
 Het onderwerpen van α-PVP aan controlemaatregelen *
 Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
 Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
 Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (toetreding Kroatië) ***
 Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (Goedkeuring) ***
 Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (resolutie)
 Macrofinanciële bijstand aan Tunesië ***I
 Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken *
 Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA
 Ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie
 Marktkansen in de ruimtevaartsector
 Situatie in Venezuela
 Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015
 Producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde maissoorten
 Genetisch gemodificeerde anjer (Diathus caryophyllus L., lijn SHD-27531-4)
Teksten (373 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid