Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg
 Powołanie komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, jej uprawnienia, skład i kadencja
 Umowa między UE a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Umowa między UE a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Umowa między UE a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Rozwój handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) ***
 Poddanie α-PVP środkom kontroli *
 Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych
 Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych
 Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) ***
 Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) ***
 Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja)
 Pomoc makrofinansowa dla Tunezji ***I
 Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania *
 Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA
 Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej
 Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego
 Sytuacja w Wenezueli
 Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r.
 Produkty zawierające genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę, składające się z niej lub z niej wyprodukowane
 Zmodyfikowany genetycznie goździk (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4)
Teksty (381 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności