Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες για συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες πραγματοποιώντας βολιδοσκοπήσεις της αγοράς
 Καμπότζη
 Κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν
 Βιετνάμ
 Προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων ***II
 Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ ***I
 Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού
Κείμενα (272 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου