Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 9 czerwca 2016 r. - Strasburg
 Niewyrażenie sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: regulacyjne standardy techniczne służące określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku
 Kambodża
 Tadżykistan, sytuacja więźniów sumienia
 Wietnam
 Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***II
 Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby cywilnej UE ***I
 Otwarta, efektywna i niezależna administracja Unii Europejskiej
 Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei
Teksty (157 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności