Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 9. junij 2016 - Strasbourg
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehnični standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga
 Kambodža
 Tadžikistan: položaj zapornikov vesti
 Vietnam
 Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***II
 Prenos pristojnosti na Splošno sodišče za odločanje v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci EU na prvi stopnji ***I
 Odprta, učinkovita in neodvisna uprava Evropske unije
 Konkurenčnost evropske železniške dobavne industrije
Besedila (139 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov