Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел
 Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (Рамково споразумение) ***
 Протокол към Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан ***
 Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид присъединяването на България и на Румъния към ЕС) ***
 Споразумение между Европейската общност и Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)
 Многогодишен план за възстановяване на червения тон ***I
 Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I
 Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи *
 Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства *
 Кланетата в Източно Конго
 Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“)
 Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници
 Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност
Текстове (381 kb)
Правна информация - Политика за поверителност