Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 23. juuni 2016 - Brüssel
 ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll (raamleping) ***
 ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse 2004. aasta laienemist ***
 ELi ja Liibanoni vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ***
 ELi ja Monaco vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
 Hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava ***I
 Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I
 Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine abieluvararežiimi käsitlevates asjades *
 Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste tunnustamine ja täitmine registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades *
 Tapatalgud Kongo idaosas
 Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) järelmeetmed
 Taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev arenguaruanne
 Energiatõhususe direktiivi rakendamise aruanne
Tekstid (206 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika