Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - Bryssel
 EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (puitesopimus) ***
 EU:n ja Libanonin välisen Euro-Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (vuoden 2004 laajentuminen) ***
 EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (Bulgarian ja Romanian liittyminen) ***
 Sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta EU:n ja Monacon välillä *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
 Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma ***I
 Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
 Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa *
 Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa *
 Joukkomurhat Kongon itäosissa
 Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta
 Uusiutuvan energian tilannekatsaus
 Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomus
Tekstit (225 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö