Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs - Brisele
 Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Pamatnolīgums) ***
 Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (2004. gada paplašināšanās) ***
 Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) ***
 ES un Monako nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
 Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai ***I
 Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I
 Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde laulāto mantisko attiecību lietās *
 Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām *
 Masu slepkavības Kongo austrumu daļā
 Turpmāki pasākumi saistībā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020)
 Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju
 Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu
Teksti (220 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika