Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) ***
 Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.) ***
 Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) ***
 Umowa UE-Monako w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
 Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego ***I
 Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I
 Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych *
 Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich *
 Masakry we wschodniej części Konga
 Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)
 Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej
 Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
Teksty
Wersja ostateczna (232 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności