Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
 Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) ***
 Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004) ***
 Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning) ***
 Avtal mellan EU och Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
 Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk ***I
 Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I
 Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden *
 Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap *
 Massakrer i östra Kongo
 Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)
 Lägesrapport om förnybar energi
 Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet
Texter (227 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy