Kazalo 
Sprejeta besedila
Torek, 28. junij 2016 - Bruselj
Izid referenduma v Združenem kraljestvu

Izid referenduma v Združenem kraljestvu
PDF 241kWORD 65k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. junija 2016 o odločitvi o izstopu iz EU, ki izhaja iz referenduma v Združenem kraljestvu (2016/2800(RSP))
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

1.  je seznanjen z željo državljanov Združenega kraljestva, da zapustijo EU; poudarja, da je treba voljo ljudstva v celoti in docela spoštovati ter čim prej sprožiti postopek iz člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

2.  poudarja, da je zdaj pomemben trenutek za EU, ko morajo biti interesi in pričakovanja državljanov Unije znova v središču razprav in je treba evropski projekt zagnati znova;

3.  poudarja, da je treba voljo večine britanskih državljanov spoštovati s hitrim in skladnim izvajanjem postopka za izstop;

4.  poudarja, da se morajo pogajanja po členu 50 PEU o izstopu Združenega kraljestva iz EU začeti takoj, ko bo podano uradno obvestilo;

5.  opozarja, da je treba obvestilo iz člena 50 PEU izdati čim prej, da se prepreči negotovost, ki bi bila vsem v škodo, in zaščiti celovitost Unije; pričakuje, da bo predsednik vlade Združenega kraljestva o izidu referenduma uradno obvestil Evropski Svet, ki bo zasedal 28. in 29. junija 2016; navaja, da se bo s tem obvestilom začel postopek izstopa;

6.  opozarja, da je bilo z dogovorom, ki so ga februarja sprejeli voditelji držav in vlad, določeno, da bo začel veljali le, če se Združeno kraljestvo odloči ostati v EU, zaradi česar je ta dogovor zdaj ničen in neveljaven;

7.  opozarja, da pred sklenitvijo sporazuma o izstopu ni mogoče skleniti dogovora o novih odnosih med Združenim kraljestvom in EU;

8.  opozarja, da je po pogodbah potrebna odobritev Evropskega parlamenta, ki mora biti v vseh fazah vključen v različne postopke, povezane s sporazumom o izstopu in prihodnjimi odnosi;

9.  poziva Svet, naj Komisijo imenuje za pogajalko o členu 50 PEU;

10.  poudarja, da je zaradi trenutnih izzivov potreben razmislek o prihodnosti EU in je treba Unijo preoblikovati, da bi postala boljša in bolj demokratična; ugotavlja, da je treba kljub odločitvi nekaterih, da se vključujejo počasneje ali v manjšem obsegu, okrepiti jedro EU in se izogibati rešitvam po naročilu; meni, da potreba po spodbujanju skupnih vrednot, zagotavljanju stabilnosti, socialne varnosti, trajnostne rasti in delovnih mest, premostitvi vztrajne ekonomske in socialne negotovosti, zaščiti državljanov in obravnavi izziva migracije kliče zlasti po razvoju in demokratizaciji ekonomske in monetarne unije ter območja svobode, varnosti in pravice ter okrepitvi skupne zunanje in varnostne politike; zato meni, da mora iz reform iziti Unija, ki bo izpolnjevala pričakovanja državljanov;

11.  poziva k časovnemu načrtu za boljšo Unijo, pri katerem bi v celoti izkoristili možnosti iz Lizbonske pogodbe ter jih dopolnili s pregledom Pogodb;

12.  bo uvedel spremembe notranjega ustroja, ki bodo odražale voljo večine državljanov Združenega kraljestva, da izstopijo iz Evropske Unije;

13.  je seznanjen z odstopom komisarja Združenega kraljestva in prerazporeditvijo njegovega portfelja;

14.  poziva Svet, naj spremeni vrstni red predsedovanj, da postopek izstopa ne bi ogrozil upravljanja vsakodnevnih dejavnosti Unije;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Evropski centralni banki, nacionalnim parlamentom in vladi Združenega kraljestva.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov