Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
 Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή ***
 Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα ***I
 Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας
 Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη
 Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις
 Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ
Κείμενα (546 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου