Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 5. juuli 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 ELi ja Peruu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping ***
 Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ***I
 Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine
 Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus
 Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia
 Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes
Tekstid
Lõplik väljaanne (284 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika