Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 5 juli 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Overeenkomst tussen de EU en Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines***I
 Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt
 Sociale en milieunormen, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen
 Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU
Teksten
Definitieve uitgave (306 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid