Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 5 lipca 2016 r. - Strasburg
 Umowa UE-Peru dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych ***
 Wartości graniczne dotyczące niedrogowych maszyn ruchomych ***I
 Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy
 Normy społeczne i środowiskowe, prawa człowieka i odpowiedzialność biznesu
 Perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji
 Zwalczanie handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE
Teksty (311 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności