Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg
 Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
 Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I
 Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden
 Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar
 En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar
 Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser
Texter (299 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy