Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
 Участие на Азербайджан в програми на Съюза ***
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: излишък от финансовата 2015 година
 Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза ***II
 Етикетиране на енергийната ефективност ***I
 Европейска гранична и брегова охрана ***I
 Европейска агенция по морска безопасност ***I
 Агенция на Общността за контрол на рибарството***I
 Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I
 Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията
 Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 Полезни взаимодействия между структурните фондове и „Хоризонт 2020“
 Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г.
 Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г.
Текстове (766 kb)
Правна информация - Политика за поверителност