Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης ***
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015
 Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***II
 Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I
 Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I
 Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I
 Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I
 Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής
 Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 Συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
 Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017
 Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016
Κείμενα
Οριστική έκδοση (776 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου