Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Aserbaidžaani osalemine liidu programmides ***
 Paranduselarve projekt nr 2/2016: 2015. aasta ülejääk
 Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ***II
 Energiamärgistus ***I
 Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I
 Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***I
 Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ***I
 OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat ***I
 Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist
 Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2)
 Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020“ vahel
 Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine
 Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016
Tekstid
Lõplik väljaanne (447 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika