Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg
 Udział Azerbejdżanu w programach unijnych ***
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2016: nadwyżka z roku budżetowego 2015
 Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***II
 Etykietowanie efektywności energetycznej ***I
 Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I
 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ***I
 Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I
 Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF ***I
 Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji
 Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2)
 Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020”
 Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017
 Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016
Teksty (484 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności