Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg
 Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie ***
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015
 Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii ***II
 Označovanie energetickej účinnosti ***I
 Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I
 Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I
 Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I
 Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I
 Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie
 Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020
 Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017
 Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016
Texty (471 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia