Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 6. julij 2016 - StrasbourgKončna izdaja
 Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije ***
 Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015
 Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji ***II
 Označevanje energijske učinkovitosti ***I
 Evropska mejna in obalna straža ***I
 Evropska agencija za pomorsko varnost ***I
 Agencija Skupnosti za nadzor ribištva ***I
 Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam ***I
 Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije
 Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020
 Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017
 Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016
Besedila
Končna izdaja (433 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov