Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
 Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram ***
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2016: Överskott från 2015
 Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II
 Energieffektivitetsmärkning ***I
 Europeisk gräns- och kustbevakning ***I
 Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***I
 Gemenskapens kontrollorgan för fiske ***I
 Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***I
 Förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: Parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag
 Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020
 Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017
 Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016
Texter (458 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy