Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург
 Политика на сближаване и научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна специализация (RIS3)
 Eвропейско териториално сътрудничество — най-добри практики и новаторски мерки
 Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор
 Искане за снемане на имунитета на Ищван Уихеи
 Искане за защита на привилегиите и имунитета на Розарио Крочета
 Искане за снемане на имунитета на Сотириос Зарианопулос
 Споразумение между ЕС и Китай във връзка с присъединяването на Хърватия ***
 Споразумение между ЕС и Уругвай във връзка с присъединяването на Хърватия ***
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата — Лазарос Ставру Лазару
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата — Жуан Фигейреду
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата — Лео Бринкат
 Статистика за външната търговия с трети страни (делегирани и изпълнителни правомощия) ***II
 Статистика на цените на природния газ и електроенергията ***I
 Към нова концепция за енергийния пазар
 Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането
 Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 Стратегия на ЕС за Алпийския регион
 Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ
 Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигането на равновесие между професионалния и личния живот
Текстове (794 kb)
Правна информация - Политика за поверителност