Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)
 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα
 Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi
 Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου
 Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ουρουγουάης σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας ***
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Figueiredo
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Leo Brincat
 Στατιστικές σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) ***II
 Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ***I
 Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας
 Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
 Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων
 Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια
 Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Κείμενα
Οριστική έκδοση (819 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου