Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 13. rujna 2016. - Strasbourg
 Kohezijska politika te istraživačke i inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju (RIS3)
 Europska teritorijalna suradnja – najbolje prakse i inovativne mjere
 Istraga o mjerenju emisija u automobilskom sektoru
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Istvánu Ujhelyiju
 Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Rosarija Crocette
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu
 Sporazum između EU-a i Kine u pogledu pristupanja Hrvatske ***
 Sporazum između EU-a i Urugvaja u pogledu pristupanja Hrvatske ***
 Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Lazaros Stavrou Lazarou
 Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – João Figueiredo
 Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda – Leo Brincat
 Statistika u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti) ***II
 Statistika o cijenama prirodnog plina i električne energije ***I
 Ususret novom modelu energetskog tržišta
 Strategija EU-a za grijanje i hlađenje
 Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 Strategija EU-a za alpsku regiju
 Uzajamni fond EU-a za Afriku: implikacije za razvojnu i humanitarnu pomoć
 Stvaranje povoljnih uvjeta na tržištu rada za ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života
Tekstovi (433 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti