Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2016 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
 Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai
 Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos priemonės
 Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai
 Prašymas atšaukti Istváno Ujhelyiʼaus (István Ujhelyi) imunitetą
 Prašymas ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus
 Prašymo atšaukti Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą
 ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu ***
 ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu ***
 Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou
 Audito Rūmų nario skyrimas: João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat
 Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***II
 Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika ***I
 Naujo energijos rinkos modelio kūrimas
 ES šildymo ir vėsinimo strategija
 MVĮ konkurencingumo didinimas
 ES Alpių regiono strategija
 ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba
 Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimas
Tekstai (448 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika