Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg
 Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji
 Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne
 Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego
 Wniosek Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu
 Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa
 Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE ***
 Porozumienie UE-Urugwaj w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE ***
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou Lazarou
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - João Figueiredo
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat
 Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze) ***II
 Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej ***I
 W kierunku nowej struktury rynku energii
 Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia
 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
 Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego
 Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej
 Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym
Teksty (480 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności