Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg
 Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3)
 Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia
 Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle
 Žiadosť o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho
 Žiadosť o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu
 Žiadosť o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa
 Dohoda medzi EÚ a Čínou týkajúca sa pristúpenia Chorvátska ***
 Dohoda medzi EÚ a Uruguajom týkajúca sa pristúpenia Chorvátska ***
 Vymenovanie člena Dvora audítorov – Lazaros Stavrou Lazarou
 Vymenovanie člena Dvora audítorov – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Vymenovanie člena Dvora audítorov – Leo Brincat
 Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci) ***II
 Štatistika cien zemného plynu a elektriny ***I
 Smerom k novej koncepcii trhu s energiou
 Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia
 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP
 Stratégia EÚ pre alpský región
 Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc
 Vytvorenie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
Texty (467 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia