Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 14. september 2016 - Strasbourg
 Protokol til aftalen EF-Schweiz om fri bevægelighed for personer (Kroatiens tiltrædelse) ***
 Socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse ***
 Tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje ***II
 Økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og SADC-ØPA-landene ***
 Aftale vedrørende gennemførelsen af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren
 Den seneste udvikling i Polen og indvirkningen heraf på de i EU's charter om grundlæggende rettigheder forankrede grundlæggende rettigheder
 EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng
 Social dumping i EU
 Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer
Tekster (150 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik