Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ ΕE-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ***
 Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας ***II
 Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ***
 Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλιείας
 Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο
 Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση
Κείμενα (277 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου