Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 14. september 2016 - Strasbourg
 ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) ***
 Majanduskasvu- ja tööhõivealane kolmepoolne sotsiaaltippkohtumine ***
 Siseveelaevade tehnilised nõuded ***II
 Majanduspartnerlusleping ELi ning SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahel ***
 Kalandustöö konventsiooni rakendamise kokkulepe
 Viimase aja sündmused Poolas ja nende mõju Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud põhiõigustele
 ELi suhted Tuneesiaga piirkonna praegustes oludes
 Sotsiaalne dumping ELis
 Vastuväited delegeeritud õigusaktile: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid
Tekstid (144 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika