Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 14 september 2016 - Straatsburg
 Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen (toetreding van Kroatië) ***
 Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid ***
 Technische voorschriften voor binnenschepen ***II
 Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC-EPO-staten ***
 Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake arbeid in de visserij
 Recente ontwikkelingen in Polen en de impact ervan op de grondrechten, zoals vastgelegd in het Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie
 De betrekkingen tussen de EU en Tunesië in de huidige regionale context
 Sociale dumping in de EU
 Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten
Teksten (159 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid