Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 14 września 2016 r. - Strasburg
 Protokół do Umowy UE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
 Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia ***
 Wymagania techniczne mające zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej ***II
 Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) objętymi umową o partnerstwie gospodarczym ***
 Umowa w sprawie wdrożenia Konwencji dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa
 Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej
 Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym
 Dumping socjalny w UE
 Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji: dokumenty zawierające kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
Teksty (156 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności