Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 14. septembra 2016 - Štrasburg
 Protokol k Dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb (pristúpenie Chorvátska) ***
 Tripartitný sociálny samit pre rast a zamestnanosť ***
 Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy ***II
 Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC-DHP ***
 Dohoda o vykonaní dohovoru o práci v odvetví rybolovu
 Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie
 Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte
 Sociálny damping v EÚ
 Delegované nariadenie Komisie: Kľúčové informácie pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení
Texty (153 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia