Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 14 september 2016 - Strasbourg
 Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) ***
 Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning ***
 Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart ***II
 Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna ***
 Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg
 Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
 EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget
 Social dumpning i Europeiska unionen
 Invändning mot en delegerad akt: Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter
Texter (156 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy